BACK TO
TOP
Πληρωμές

Στα υπόλοιπα απλήρωτων και στις εκκαθαρίσεις στρέφεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

Στις περιπτώσεις που έμειναν εκτός της προκαταβολής του τσεκ, δηλαδή του 70% της βασικής ενίσχυσης, μεταφέρεται τώρα το βάρος των διαδικασιών που ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην υπόθεση των πληρωμών.

d2ea22e7703809fbe9a49158e51e36b5_XL_2

71
292

Οι πληροφορίες θέλουν τόσο την ηγεσία του υπουργείου όσο και τη διοίκηση του Οργανισμού, να είναι μεν ικανοποιημένοι με την έκβαση της πρώτης μεγάλης πληρωμής άμεσων ενισχύσεων του 2022, να εντοπίζουν ωστόσο ευρύ πεδίο δράσης για βελτιώσεις μέχρι να λείψουν πλήρως οι παθογένειες του παρελθόντος και η διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων να εξελιχθεί σε τυπική διαδικασία. 

Όπως τονίζουν καλοί γνώστες του θέματος των πληρωμών, η πίστωση της προκαταβολής με τα σημερινά ποιοτικά στοιχεία συνιστά άθλο, αν ληφθούν υπόψη οι αντιξοότητες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι χειριστές της υπόθεσης, δεν μπορεί ωστόσο να μείνει σ’ αυτό το επίπεδο να θέλουμε να μιλάμε για πραγματική μεταρρύθμιση και ουσιαστική εγκατάλειψη των πρακτικών της προηγούμενης περιόδου. 

Στοιχεία παραδοχής των δυσκολιών που υπήρξαν μπορεί να εντοπίσει κανείς και στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η οποία έχει ως ακολούθως: 

«Ολοκληρώθηκαν, στις 18/10/2022, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, οι διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων, προκειμένου για τη χορήγηση της προκαταβολής (ύψους 70%) της βασικής ενίσχυσης έτους 2022, με βάση τις αιτήσεις ΟΣΔΕ 2022, οι οποίες για πρώτη φορά υποβλήθηκαν στο δημόσιο νέφος, gov.gr.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, 533.921 παραγωγοί (έναντι 521.657 το 2021) κρίθηκαν δικαιούχοι καταβολής ποσού ύψους 657.348.067,63 € (έναντι 633.434.763,44 το 2021). Επισημαίνουμε ότι στην πληρωμή περιλαμβάνονται και 26.000 κάτοχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που προέρχονται από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων έτους 2022, οι οποίες εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν. Το αρχείο πληρωμής έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Τράπεζα και σήμερα 19.10.2022, αργά το απόγευμα, θα ξεκινήσει, σταδιακά, η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων παραγωγών.

Επισημαίνουμε ότι κατά τον διασταυρωτικό, μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2022, ενσωματώθηκαν πλήρως όλα τα ευρήματα του ελέγχου της τηλεπισκόπησης (ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε 253.000 αγροτεμάχια), αλλά και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής του monitoring, που εφαρμόστηκε στις Π.Ε. Καρδίτσας, Τρικάλων και Ημαθίας.

Από τους ανωτέρω ελέγχους εντοπίστηκαν ευρήματα που, ανάλογα με την σοβαρότητα τους, επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα κυριότερα από αυτά τα ευρήματα αφορούν σε:

α) 61.740 παραγωγούς, με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί, αν μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών το συνολικό ποσό πληρωμής τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2022.

β) 5.340 παραγωγούς, για τους οποίους υπάρχουν ευρήματα σχετικά με τη μη νόμιμη κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης ή εξαιτίας διεξαγωγής ερευνών από άλλες αρμόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο ή εξ’ αιτίας εμπλοκής τους σε καταγγελίες σχετικά με την λήψη Εθνικού Αποθέματος με δήλωση εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς ζώα.

γ) 4.040 παραγωγούς, για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεών τους μεταβίβασης δικαιωμάτων (αφορά περιπτώσεις όπου αναμένεται η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, υφίσταται εμπλοκή σε σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς, κ.λπ.).

δ) 1.500 παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται. Για τους παραγωγούς αυτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Επισημαίνουμε ότι στην πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2022 δεν περιλαμβάνεται η κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2022, καθώς αυτή την στιγμή διεξάγεται εκτεταμένος έλεγχος, με τη διασταύρωση στοιχείων από εξωτερικές πηγές όπως η Α.Α.Δ.Ε. και η Κτηματολόγιο Α.Ε., με σκοπό την αξιολόγηση της νόμιμης κατοχής των αιτούμενων εκτάσεων (κυρίως βοσκοτόπων). Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε συνέχεια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για το έτος αιτήσεων 2021 και από άλλες αρχές, ενώ όσοι δεν προσκομίσουν ισχυρά νομικά έγγραφα νόμιμης κατοχής εκτάσεων δεν θα λάβουν ενίσχυση. Τα σχετικά ποσά από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2021 θα επιστραφούν στο Εθνικό Απόθεμα έτους 2022 και θα χορηγηθούν σε άλλους δικαιούχους παραγωγούς.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό, μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2022, θα εξεταστούν, επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που εντοπίσθηκαν και την διόρθωση σφαλμάτων κατά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022, από 1.11.2022 θα ανοίξει το σύστημα υποβολής διοικητικών πράξεων μέσω του gov.gr. O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τα ΚΥΔ, καθώς και τις Οργανώσεις Αγροτών να ενημερώσουν τα μέλη τους, για να προετοιμασθούν και για να υποβληθούν οι απαραίτητες διοικητικές πράξεις, ώστε να εξετασθούν έγκαιρα και οι δικαιούχοι παραγωγοί να περιληφθούν στην πληρωμή της εξόφλησης των αιτήσεων ΟΣΔΕ έτους 2022.

Τέλος, σημειώνουμε ότι από τις 21.10.2022, οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της πληρωμής τους και για τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τον υπολογισμό της, στο gov.gr, με χρήση των κωδικών τους στο taxisnet».Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Στις 4μ.μ. η Πειραιώς πάτησε το κουμπί για την προκαταβολή του τσεκ, δικαίωση gov.gr και το ΟΣΔΕ σπίτι του

Σε απόλυτη συνέπεια με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού Πληρωμών και τις απαιτήσεις των Κοινοτικών Κανόνων, εξελίχθηκε αυτή τη φορά η πρώτη φάση πληρωμής της βασικής ενίσχυσης με την προκαταβολή του 70% ήτοι ποσού ύψους 657,3 εκατ. ευρώ σε 533.921 δικαιούχους αγρότες. 
Είναι η πρώτη φορά που οι πληρωμές γίνονται στην ώρα τους και μάλιστα πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές, βάσει ουσιαστικής διασταύρωσης των στοιχείων και μετά από μια πετυχημένη υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ στο δημόσιο υπολογιστικό νέφους gov.gr, δηλαδή της μηχανογραφικής βάσης του δημοσίου που έχει φέρει την επανάσταση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η εξέλιξη των πραγμάτων δικαιώνει την επιλογή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να επιμείνει σ’ αυτή τη λύση και υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν σ’ αυτόν το δρόμο, ο οποίος, αποκαθιστά την τάξη στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων και βάζει τα θεμέλια για μια ουσιαστική αξιοποίηση αυτών των δεδομένων (ΟΣΔΕ), όχι για τη δημιουργία ιδιότυπων εταιρικών ομίλων αλλά για τη χάραξη πολιτικών προς όφελος της ελληνικής γεωργίας και των ανθρώπων που την υπηρετούν.

 Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς ξεκαθαρίζει ότι τα ποσά είναι έτοιμα για ανάληψη: 

Πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους αγρότες
 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, το απόγευμα της Τετάρτης 19.10.2022, ολοκληρώθηκε ομαλά, η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, για το έτος 2022 προς τους δικαιούχους αγρότες πελάτες της. 

Τα χρήματα είναι ήδη διαθέσιμα στους λογαριασμούς των αγροτών πελατών της, οι οποίοι μπορούν να κάνουν άμεσα αναλήψεις από τα 1.828 ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, σε όλη την Ελλάδα.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Στις 4μ.μ. η Πειραιώς  πατάει το κουμπί για  την προκαταβολή του  τσεκ, αποκαθίσταται  η τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Νωρίτερα και καλύτερα», είναι το σλόγκαν των φετινών πληρωμών βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Τράπεζα Πειραιώς να πατάει στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης το κουμπί για την πίστωση των λογαριασμών των αγροτών.
Αυτομάτως, ένα ποσό ύψους 657,3 εκατ. ευρώ θα είναι στη διάθεση των 533.921 δικαιούχων οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των οποίων πέρασαν πέρασαν με επιτυχία τους διασταυρωτικούς ελέγχους του Οργανισμού Πληρωμών. Εκτός πληρωμής θα μείνουν σ’ αυτή τη φάση μόνο οι δηλώσεις που παρουσιάζουν πρόβλημα και θα πρέπει να περάσουν από περαιτέρω εξακρίβωση στοιχείων.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Όλα καλά για την πληρωμή του τσεκ ως το απόγευμα,  μέσα και οι μεταβιβάσεις Τηρείται απολύτως το χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πίστωση της προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου. Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους  533.921 δικαιούχους ανέρχεται στα 657,35 εκατ. ευρώ.
Νωρίτερα στέφθηκαν με επιτυχία οι δοκιμαστικές πληρωμένες (εντός συστήματος) που διεξήγαγε η αρχή πληρωμών και αυτή την ώρα υπογράφεται αρμοδίως η εντολή προς την τράπεζα με τις λίστες και τα ποσά των δικαιούχων.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως όλοι πιστεύουν, από το απόγευμα οι δικαιούχοι αγρότες θα βλέπουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους και θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ATMs της Τράπεζας Πειραιώς.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της προκαταβολής του τσεκ, αυτή έγινε νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, αμέσως με την έναρξη του οικονομικού έτους πληρωμών ενισχύσεων 2023 και σε αυτή την προκαταβολή περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και 26.000  μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2022. Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους  533.921 δικαιούχους (έναντι 521.657 το 2021), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανέρχεται στα 657,348.067,63 ευρώ, έναντι 633.434.763,44 ευρώ το 2021 και όλες οι εκτάσεις δημόσιων βοσκοτόπων κατανεμήθηκαν  μόνο σε κτηνοτρόφους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: 

Γεωργαντάς: Νωρίτερα από κάθε φορά εφέτος η πληρωμή  προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, ύψους 657,3 εκατ. € - Για πρώτη φορά μέσω gov.gr

Με αφορμή την ολοκλήρωση, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά (18.10.2022), της διαδικασίας πληρωμής της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης 2022, ο υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η υλοποίηση της πληρωμής της προκαταβολής της  Βασικής Ενίσχυσης  του 70% σε 533.921 δικαιούχους, για πρώτη φορά μέσω του gov.gr,  αποτέλεσε στόχο για τον  οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, & Τροφίμων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Οικονομικών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΕΘΕΑΣ, τα ΚΥΔ και η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάσθηκαν αποτελεσματικά.

Η πληρωμή της προκαταβολής έγινε νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, αμέσως με την έναρξη του οικονομικού έτους πληρωμών ενισχύσεων 2023 και σε αυτή την προκαταβολή περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και 26.000  μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2022. Το συνολικό ποσό πληρωμής για τους  533.921 δικαιούχους (έναντι 521.657 το 2021), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανέρχεται στα 657,348.067,63 ευρώ, έναντι 633.434.763,44 ευρώ το 2021 και όλες οι εκτάσεις δημόσιων βοσκοτόπων κατανεμήθηκαν  μόνο σε κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή της 18.10.2022  γίνεται μετά την ολοκλήρωση και των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές διατάξεις τελικών διασταυρωτικών ελέγχων επιλεξιμότητας των αιτήσεων των δικαιούχων  έτους 2022 από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμών - ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εντολή πληρωμής και  το μαγνητικό αρχείο για την πίστωση των λογαριασμών διαβιβάσθηκε στην αρμόδια τράπεζα. Η πίστωση των λογαριασμών θα αρχίσει αργά το απόγευμα στις 19.10.2022 και οι δικαιούχοι θα μπορούν από την Πέμπτη 20/10/2012 να προβαίνουν σε ανάληψη των χρημάτων τους.

Η πληρωμή της προκαταβολής έγινε έγκαιρα και με ασφάλεια χάρις στην πετυχημένη μεταρρύθμιση που εισήγαγε η κυβέρνηση, με την μεταφορά της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 και την καταβολή των ενισχύσεων για πρώτη φορά στο κυβερνητικό νέφος  gov.gr.

Η μεταφορά της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022 στο gov.gr, δεν ήταν μεμονωμένη, αλλά συνδεμένη με την απαρχή μιας σειράς ψηφιακών έργων και εφαρμογών που θα ακολουθήσουν, τόσο για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2023-2027, όσο και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους υποβολής των δηλώσεων από τους αγρότες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν και συνέβαλαν στην πληρωμή της προκαταβολής  2022, από τους φορείς που προανέφερα και κυρίως τους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την έγκαιρη  ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που θα λάβει σε λίγο και επίσημα έγκριση από την ΕΕ επιβάλλει να προγραμματίσουμε από τώρα την έγκαιρη έναρξη της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 στο gov.gr, τροποποιώντας  την ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ που ξεκινάει από 1.1.2023.   

Οφείλω να σημειώσω ότι αυτή η προσπάθεια της Κυβέρνησης για την εξασφάλιση ρευστότητας στον αγροτικό τομέα δεν είναι μεμονωμένη, αλλά συνεχής. Από τον Ιανουάριο  του 2022 μέχρι σήμερα, έχουν καταβληθεί στον αγροτικό τομέα συνολικά, περισσότερα από 2 δις ευρώ, σε αποζημιώσεις και ενισχύσεις από κάθε πηγή χρηματοδότησης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις  της Κυβέρνησης παραμένει σταθερή στην στήριξη των παραγωγών γεωργών και κτηνοτρόφων, προκειμένου μέσα στις δυσκολίες της κρίσης να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα».


Μετρά αντίστροφα η ώρα πληρωμής

Όπως έγραφε από την Τρίτη το Agronews, μετρά πλέον αντίστροφα η ώρα για την πίστωση της προκαταβολής του τσεκ στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με τα εξατομικευμένα ποσά να εμφανίζονται στο σύστημα. 

Αυτό σημαίνει λίγο έως πολύ, πως όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη πληρωμή που δρομολογείται να ξεκινήσει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, σχεδόν ένα δεκαήμερο πριν από το σύνηθες διάστημα κατά το οποίο γίνονταν οι πιστώσεις τα προηγούμενα έτη. 

Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η σύμβαση μεταξύ της Πειραιώς και του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία υπεγράφη την περασμένη Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι τελευταίες τεχνικές εργασίες για την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ έχουν ήδη ξεκινήσει και πλέον ολοκληρώνονται.

Πληρώνονται και οι μεταβιβάσεις

Η πληρωμή θα αφορά σε ένα ποσό της τάξης των 700 εκατ. ευρώ για 650.000 περίπου δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πληροφορίες της Agrenda από πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, αναφέρουν ότι έχουν γίνει 26.000 αιτήσεις μεταβιβάσεων οι οποίες έχουν ελεγχεί όλες και οι περισσότερες από αυτές θα πληρωθούν κανονικά. Εκτός πληρωμής προφανώς, θα μείνουν όσες σχετίζονται με ύποπτες περιπτώσεις μεταβιβάσεων, που κατά βάσει αφορούν σε... αμαρτωλά βοσκοτόπια. 

Κατά τα λοιπά, οι δοκιμαστικές πληρωμές που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, δείχνουν μια καλή πληρωμή, «χωρίς παρατράγουδα» όπως έχει επανειλημμένα σχολιάσει στην
Agrenda και το Agronews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς. Η πίστωση θα αφορά το 94% των δικαιούχων, καθώς κυβερνητική πρόθεση είναι να δοθεί «πλουσιοπάροχα» εν µέσω του δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος και να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία µετά για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου. Άλλωστε, ενόψει της έναρξης της Agrotica την προσεχή Πέμπτη 20 του μήνα, η ηγεσία του υπουργείου θέλει τα ποσά να βρίσκονται στους λογαριασμούς των περισσότερων δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψιν τους την καθυστέρηση με την οποία εμφανίζονται τα ποσά σε άλλες τράπεζες. Η βούληση να ανοίξει η Agrotica με πιστωμένο στους αγρότες τσεκ είχε εκφραστεί ήδη από τις αρχές Σεπτέμβρη, με τις μεταρρυθμίσεις που έφεραν το ΟΣΔΕ στο σύννεφο του gov.gr να επιτρέπουν την υλοποίηση τέτοιων στόχων με άνεση και ακρίβεια.

To ΦΕΚ με την απόφαση σύμβασης ΕΛΕΓΕΠ διαθέσιμη εδώ

Σχόλια (292)
Προσθήκη σχολίου

24-10-2022 19:31Capakii

Μπήκαν Eurobank ;;;

Απάντηση

23-10-2022 08:17nikolaos koutsothodoros

ολα καλα ολα ανθηρα μπηκαν τα χρηματα και σε εθνικη σε ολους πρωτη φορα τοσσο νωρις σε καλη μερια!!!! τριβω τα χερια μου !!!! γιουπι!!!!!!!!

Απάντηση

22-10-2022 22:33Μαρία

Εθνική μπήκαν;

Απάντηση

21-10-2022 14:31Φανή

Να ρωτήσω στην καρτέλα του αγρότη μου έχουν εγκρίνει ένα ποσό από το εθνικό απόθεμα 2021δεν γράφει τίποτα για έλεγχο δεν έχει μπει τίποτα έχουν μπει σε άλλους;;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

21-10-2022 13:18Νεος

Παιδιά υπάρχει κάποιος να γνωρίζει για εν δυνάμει ;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

21-10-2022 11:42Παναγ

Κάναμε μεταβίβαση δικαιωμάτων φέτος και πρώτη φορά λογικά οσδε η πληρωμή γίνεται μια και καλή το Δεκέμβριο σε αυτή τη περίπτωση; Ξέρει κάποιος να μ απαντήσει γιατί στη δημοσιοποίηση των πληρωμών δεν φαίνεται κάτι.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

20-10-2022 17:28agrotis

Παιδιά μπηκαν εθνικη

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

20-10-2022 15:52Agrotis

Ρε παιδια αν φανούν σε καποιον εθνικη ας μας ενημερωσει

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

20-10-2022 15:50Eletheras boskis

Εις την ΚΑΠ του 2023 τα σπουδαία . Εκεί να δεις κλάμα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

20-10-2022 15:48Αελ

ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΆ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΦΑΡΜΟΓΗ......

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα