BACK TO
TOP
Πληρωμές

Προχωράει η πίστωση υπολοίπων του τσεκ και αναδιανεμητικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η διαδικασία εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης (30%), ύψους 275 εκατ. ευρώ περίπου. Μαζί πιστώνονται, αναδιανεμητική ενίσχυση 165 εκατ. ευρώ και ενίσχυση νεαρών αγροτών περί τα 25 εκατ. ευρώ.

ΦΩΤΟ_3_4

Γιάννης Πανάγος

1934
1172

Προχωράει η πίστωση υπολοίπων του τσεκ και αναδιανεμητικής και οι νεαροί αγρότες στα 455 εκατ. ευρώ

Τα νούμερα δεν λένε πάντως όλη την αλήθεια, καθώς η ποιότητα της πληρωμής θα κριθεί και από τις πιστώσεις σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή από τη δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να κατανείμει ορθά τις ενισχύσεις και να περιορίσει τις αστοχίες που έγιναν με την προκαταβολή του τσεκ.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει: 

Ολοκληρώθηκαν στις 21/12/2023 από  τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά ενισχύσεων έτος ΟΣΔΕ 2023 και αφορούν στην πληρωμή 685 εκ. ευρώ ως εξής :

α/α

Είδος  Πληρωμής

Αριθμός Δικαιούχων

Ποσό Πληρωμής σε €

1

Υπόλοιπο εξόφλησης του 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης

572.444

265.742.402,66

2

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

338.887

161.967.087,95

3

Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

49.239

23.314.053,78

 

Σύνολο Άμεσων Ενισχύσεων

 

451.023.544,39

4

Εξισωτική Αποζημίωση

405.073

234.030.265,23 

Γενικό Σύνολο Ενισχύσεων

 

685.053.809,62

 

Τα αρχεία πληρωμής των δικαιούχων διαβιβάσθηκαν ήδη στην αρμόδια Τράπεζα και σήμερα 22.12.2023, όπως είχε προγραμματισθεί, ξεκίνησε σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των 572.444 δικαιούχων με το συνολικό ποσό 685.053.809,62 ευρώ.

Οι πληρωμές έγιναν  με βάση τους προβλεπόμενους όρους επιλεξιμότητας του εφαρμοζόμενου για πρώτη χρονιά Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ), των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων και των εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικότερα για την πληρωμή πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

Α.  Δικαιώματα 2023: Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΣ ΚΑΠ, τα δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που κατανεμήθηκαν ανήλθαν σε 4.194.211 (Ηα) αξίας  829.567.104,00 ευρώ. Κατανεμήθηκε όλο το προβλεπόμενο ποσό από το ΣΣ ΚΑΠ στις τρείς αγρονομικές ζώνες: ΠΕ1 Βοσκότοποι (223.153.550,98 €), ΠΕ2 Αροτραίες (378.282.599,42 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (228.130.953,60 €).

Στην πληρωμή του Δεκεμβρίου έχει συμπεριληφθεί η πληρωμή των μεταβιβάσεων και του Εθνικού Αποθέματος.

Για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2023 κρίθηκαν δικαιούχοι 18.129 αιτούντες και κατανεμήθηκε αξία δικαιωμάτων 12.668.456 €, χωρίς να γίνει γραμμική μείωση των δικαιωμάτων των υπολοίπων δικαιούχων. Αυτό τροφοδοτήθηκε επαρκώς από τις παρακρατήσεις και τις επιστροφές των δικαιωμάτων από μη ενεργοποίηση για δύο συνεχόμενα έτη. Κατά αγρονομική περιφέρεια έγινε η ακόλουθη κατανομή Εθνικού Αποθέματος: ΠΕ1 Βοσκότοποι (5.161.006,35€), ΠΕ2 Αροτραίες (2.230.671,18 €) και ΠΕ3 Μόνιμες Δενδρώδεις (5.276.778,46€). 

Από τους κατόχους των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων ένα μικρό ποσοστό δεν υπέβαλε καθόλου δήλωση ΟΣΔΕ 2023 προκειμένου να τα ενεργοποιήσει, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Έτσι, η συνολική αξία των δικαιωμάτων 2023 των 601.667 κατόχων που υπέβαλαν αίτηση ενεργοποίησης ανήλθε σε 821.004.736,52€. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος χάνει τα δικαιώματα του και επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα όταν για δύο συνεχόμενα έτη δεν τα ενεργοποιήσει.

Β. Ενεργοποίηση δικαιωμάτων:  Το 2023 υποβλήθηκαν 653.710 αιτήσεις ΟΣΔΕ. Από αυτούς αιτήθηκαν ενεργοποίηση δικαιωμάτων οι 601.667 κάτοχοι 4.099.968 Ηα δικαιωμάτων, αξίας 821.004.736,52 €. Η συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε  από τους 601.667 παραγωγούς για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ανήλθε σε  3.812.582,85 (Ηα). Οι εκτάσεις αυτές υπολείπονταν κατά 5-7% των εκτάσεων για να ενεργοποιηθούν πλήρως τα δικαιώματα που κατέχουν οι αιτούντες το 2023 και συμβαίνει κάθε χρόνο διότι πολλοί αγρότες χρειάζεται να εκμισθώσουν σημαντικές εκτάσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και αυτό δεν καθίσταται πλήρως εφικτό.

Γ. Έλεγχοι επιλεξιμότητας – εξαιρέσεις από τον υπολογισμό της πληρωμής.

Εφαρμόσθηκαν οι προβλεπόμενοι  διασταυρωτικοί έλεγχοι. Ειδικότερα και σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη χρονιά, εφαρμόσθηκε καθολικά σε όλη τη χώρα το monitoring (τηλεπισκόπιση με χρήση δορυφορικών εικόνων). H ενεργοποίηση των ΠΕ1 – Βοσκότοπων έγινε με την τήρηση της προϋπόθεσης της κατοχής ζώων από τους αιτούντες και εφαρμόσθηκαν οι ανάλογες μειώσεις και αποκλεισμοί σε αιτούντες χωρίς ζώα.  

Η πληρωμή υπολογίσθηκε ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δικαιωμάτων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3. Λόγω μη κατοχής ζώων για ενεργοποίηση βοσκοτόπων, μηδενίστηκαν οι πληρωμές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωμάτων ύψους 5.984.979 ευρώ διότι δεν διέθεταν σύμφωνα με το ΣΣΚΑΠ τα απαραίτητα ζώα για την ενεργοποίηση τους. Από τις καταστάσεις πληρωμής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών με συνολικό απορριπτόμενο ποσό 11.952.870,23 €

Κατηγορία Απόρριψης

Αριθμός

Παραγωγών  

Ποσό σε €

Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατον

643

376.891,67

Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό

5

3.819,09

Σύνολο αξίας άμεσων ενισχύσεων με ποσό πληρωμής< 150 €

19.930

2.256.660,94

Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις

2.875

8.808.161,56

Δέσμευση αίτησης λόγω αριθμού τραπεζικού λογαριασμού

530

379.597,65

Μη ενεργός γεωργός

25

127.739,32

Ειδικότερα η κατηγορία των 2.875 «Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις» αποτελείται από:

  1. 634 ΑΦΜ που περιέχονται σε αναφορές προς την δικαιοσύνη για διερεύνηση δημιουργίας παράτυπων διαδικασιών λήψης ενισχύσεων.
  2. 898 ΑΦΜ που προέκυψε ότι είναι κοινοί αποδέκτες κληρονομίας μόλις 53 θανούντων με εκτάσεις σε περιοχές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και σε όλη την επικράτεια συνολικής έκτασης 234.000 στρεμμάτων. Ερευνάται η συμμετοχή ορισμένων ΚΥΔ.
  3. 1.241 ΑΦΜ που βρίσκονται σε έλεγχο δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ένεκα καταγγελιών και έρευνας από άλλες αρχές εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  4. 102 ΑΦΜ για προσκόμιση σκαναρισμένων σελίδων διαφόρων βιβλίων ως δικαιολογητικών αντί παραστατικών νόμιμης χρήσης.

Για τις παραπάνω κατηγορίες πέραν της διαδικασίας αναζήτησης αχρεωστήτων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακαλέσει και τα δικαιώματα Εθνικού Αποθέματος που έχουν κατανεμηθεί, ώστε πριν τις τελικές πληρωμές τον Ιούνιο του 2024 να προχωρήσει στην αναδιανομή αυτών των ποσών στους δικαιούχους. 

Μετά από την εφαρμογή των παραπάνω προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 265.742.402,66 ευρώ για 572.444 δικαιούχους για πληρωμή του υπολοίπου 30% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα.

  1. Πληρωμή Αναδιανεμητικής Ενίσχυση

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής μεγαλύτερο από το όριο των 174 εκ. €.  Για να υπάρξει διαθέσιμο ποσό εντός του προϋπολογισμού και προκειμένου να καλυφθούν οι διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων, έγινε γραμμική προσαρμογή του ποσού προς πληρωμή και το τελικό ποσό των 338.887 δικαιούχων ανέρχεται στα 161.967.087,95 ευρώ.

Η πληρωμή της αναδιανεμητικής έγινε με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΣΣΚΑΠ, τις συνολικές εκτάσεις κάθε εκμετάλλευσης και τις εκτάσεις των ορίων κάθε αγρονομικής περιφέρειας ΠΕ1,ΠΕ2 και ΠΕ3.

  1. Πληρωμή Ενίσχυσης για Νέους Νεοεισερχόμενους.

Εφαρμόσθηκαν οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο ΣΣΚΑΠ και προέκυψε ποσό πληρωμής ύψους 23.314.053,78 € για 49.239 δικαιούχους. Παραμένει διαθέσιμο ένα ποσό εντός του προϋπολογισμού για τις διορθώσεις των υπολοίπων δικαιούχων.

 

4.  Πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωση 2023

Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ένταξη και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και τους ελέγχους επιλεξιμότητας για την πληρωμή, προέκυψαν οι παρακάτω συνολικές πληρωμές ύψους  234.030.265,23 € για 405.073 δικαιούχους.

Υποδράση

Δικαιούχοι

Ποσό πληρωμής

Π3-71.1  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

250.067

166.227.842,49€

Π3-71.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

130.202

57.632.538,61€

Π3-71.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

24.804

10.169.884,13€

Σύνολα

405.073

234.030.265,23 

Ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ευχαριστεί τα μέλη της διοίκησης και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ για την συμβολή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμών. Επίσης, ευχαριστεί τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, την Διαχειριστική Αρχή, την ΕΘΕΑΣ και το σύνολο των Συνεταιρισμών, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, την Τράπεζα Πειραιώς και την ένωση των εταιριών της Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς συνέβαλαν όλοι από την πλευρά τους στην στήριξη των παραγωγών και του πρωτογενούς τομέα.


Νωρίτερα το Agronews έγραφε: 

Με πόνο μέχρι τέλους οι πληρωμές αγροτών, Παρασκευή με κλάμα η πίστωση, μεγάλα τα κενά αναδιανεμητικής

Κάθε φορά και χειρότερα δείχνει να εξελίσσεται η υπόθεση των πληρωμών και ειδικά εκείνων που σχετίζονται ευθέως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά, φαίνεται να ισχύει η παροιμία που λέει «δύο γαϊδάροι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα». Ο λόγος για τις εταιρείες τεχνικών συμβούλων που έχουν μοιρασθεί την ευθύνη υποστήριξης. 
Κατά τα λοιπά, ο προγραμματισμός για πίστωση των λογαριασμών των αγροτών εντός της ημέρας (Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου) ισχύει, χωρίς καμιά άλλη βεβαιότητα. Αυτό σημαίνει πως ήδη οι αγρότες που έχουν δηλώσει λογαριασμούς άλλων τραπεζών, εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, θα έχουν τα χρήματά τους διαθέσιμα μετά τα Χριστούγεννα. Αυτό και μόνο δείχνει αναισθησία.

Από εκεί και πέρα οι ανακολουθίες που φαίνονται στον ορίζοντα είναι πολλές και στην καλύτερη περίπτωση θα επιβεβαιωθούν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Πολλοί θα είναι οι αγρότες που θα μείνουν για δεύτερη φορά παντελώς απλήρωτοι, οι περισσότεροι θα δουν πολύ λιγότερα χρήματα απ’ αυτά που εισέπρατταν άλλα χρόνια τέτοιες μέρες και η αναδιανεμητική θα μοιάζει ασπιρίνη σε βαριά νόσο. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την αναδιανεμητική να προκύπτει κατά προσέγγιση, χωρίς αξιόπιστη βάση δεδομένων και στη βάση ενός λογαρίθμου… τρίτης διαλογής.

Και μόνο το γεγονός ότι όλα γίνονται την τελευταία στιγμή, σημαίνει ότι δεν γίνονται καλά. Ωστόσο, κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να αναλάβει πρωτοβουλίες για το ξεκαθάρισμα της κατάστασης και όλοι μένουν στα λόγια. Σύντομα θα αποδειχθεί ότι για να φτιάξουν τα πράγματα  στον Οργανισμό Πληρωμών δεν αρκεί η απομάκρυνση ενός προέδρου, καθώς η κόπρος του Αυγείου που έχει συσσωρευθεί επιβάλει γενναίες αποφάσεις και ρήξη με ένα σύστημα που ενδιαφέρεται για τα δικά του οικονομικά οφέλη και όχι για τα συμφέροντα των αγροτών.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:


Ημέρα πληρωμών για όλα η Παρασκευή, με εκκαθάριση τσεκ και αναδιανεμητική

Με πόνο μέχρι τέλους οι πληρωμές αγροτών, Παρασκευή με κλάμα η πίστωση, μεγάλα τα κενά αναδιανεμτικής

Όλοι οι δείκτες δείχνουν Παρασκευή, για τις πληρωμές των αγροτών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, χωρίς ωστόσο κάποιος να προδικάζει την ποιότητα των πιστώσεων που θα γίνουν και αφορούν στην εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%) και την πληρωμή, για πρώτη φορά φέτος, της αναδιανεμητικής, δηλαδή της ενίσχυσης που έχει προβλεφθεί για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις βάσεις δεδομένων για τις κυριότερες πληρωμές να βρίσκονται ήδη στη διάθεση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία με τη σειρά της θα επιδιώξει, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να διερευνήσει το ποιοτικό αποτέλεσμα που εξασφαλίζουν προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και αστοχίες που θα την εκθέσουν άλλη μια φορά.

Σημειωτέον ότι για την επίμαχη εκκαθάριση των άμεσων ενισχύσεων που προαναφέρθηκαν, εργάζονται τον τελευταίο καιρό δύο ομάδες τεχνικών συμβούλων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών και την αποτελεσματικότητα της όλης προσπάθειας. Ήδη κάποια σύννεφα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σ’ αυτή την «ετερόκλητη» συνεργασία, πράγμα που σημαίνει ότι ο αντίκτυπος των πληρωμών της Παρασκευής θα είναι κρίσιμος για πολλούς.   

  

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:Πυκνή η ατζέντα των πληρωμών μέχρι την Παρασκευή, ισχύει το χρονοδιάγραμμα για εκκαθάριση του τσεκ… πριν τα Χριστούγεννα

Σε ισχύ η δέσμευση των αρμόδιων αρχών για εκκαθάριση του τσεκ μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει αυτή την ώρα τι ακριβώς θα πληρωθεί και κατά πόσο η τελευταία πίστωση πριν τα Χριστούγεννα να αμβλύνει τις κακές εντυπώσεις που άφησε φέτος η προκαταβολή του τσεκ.

Σημειωτέον ότι μέχρι την Παρασκευή προβλέπεται να δοθούν και οι αποζημιώσεις των Θεσσαλών για τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να επεξεργασθεί κατάλληλα τα στοιχεία των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ και να περιορίσει τις απώλειες που είδαν φέτος στους λογαριασμούς τους οι αγρότες λόγω της νέας ΚΑΠ. Ειδικότερα, αυτό το οποίο κυρίως παίζεται είναι η δυνατότητα του Οργανισμού Πληρωμών να μετακυλήσει στα επόμενα χρόνια τη μείωση 17% στα δικαιώματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να επαναφέρει προς διανομή το ποσό των 83 εκατ. ευρώ που έμεινε αδιάθετο τον περασμένο Οκτώβριο.

Μια κάποια «βοήθεια» θα προκύψει για τους αγρότες που δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση, κάτι που εισάγεται για πρώτη φορά στο θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αν ολοκληρωθεί τελικά η επεξεργασία των στοιχείων ώστε να πληρωθούν και όσοι ήταν στον έλεγχο ή στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα που θα δει στους λογαριασμούς του ο περισσότερος κόσμος θα είναι πολύ λιγότερα απ’ ότι άλλες χρονιές τέτοια εποχή, κι αυτό γιατί, μένει πίσω το πρασίνισμα με τα λεγόμενα eco-schemes η πληρωμή των οποίων προγραμματίζεται για το Μάρτιο. 

Παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αφήνει να εννοηθεί όλο αυτό το διάστημα πως ούτε η συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών θα συμπεριληφθεί στην εξόφληση του Δεκεμβρίου κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί.

Κατά τα λοιπά, σύµφωνα πάντα µε τις σχετικές ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η συνολική βασική ενίσχυση που προβλέπεται για το 2023 είναι 829 εκατ. ευρώ έναντι 1.068 εκατ. ευρώ το 2022. Η διαφορά των 239 εκατ. ευρώ έχει µεταφερθεί στην αναδιανεµητική ενίσχυση (178 εκατ. ευρώ), τις νέες συνδεµένες ενισχύσεις και τα τοµεακά προγράµµατα. Εξ αυτών, ο αρχικός υπολογισµός της πληρωµής για το 70% ττης βασικής ενίσχυσης µε βάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2023, αντιστοιχεί στα 519.269.910 ευρώ.

Για τις βοσκοτοπικές εκτάσεις, που δηλώνονται ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, προκειµένου να είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση, αυτό επιτυγχάνεται µόνο µε τη δήλωση ζωικού κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό ήδη από το 2022 δεν έχει κατανεµηθεί Εθνικό Απόθεµα σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, γεγονός που αποτέλεσε τη βασικότερη αιτία δέσµευσης των δικαιούχου αυτών, την µη πληρωµή τους και εν τέλει την αποµείωση του συνολικού ποσού της πληρωµής της βασικής ενίσχυσης κατά 14,5 εκατ. ευρώ.

Σχόλια (1172)
Προσθήκη σχολίου

29-12-2023 08:49George

Παιδιά ενημερώστε αν σας μπήκαν χρήματα σε άλλες τράπεζες

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

29-12-2023 07:11Dimitrios

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΛΙΓΟ 15 ΜΕ 20 ΕΥΡΩ ΚΙΝ. 6981 933588

Απάντηση

28-12-2023 22:14Dimitrios

EΧΑΣΑ 300 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΟΛΟΙ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟ 10 ΜΕ 20 ΕΥΡΩ ΚΙΝ.... 6981 933588 ΟΚ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΛ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

28-12-2023 19:33Κωστας

Και πρωτοχρονια αφραγκοι θα μεινουμε?

Απάντηση

28-12-2023 17:28..

Για εθνική εξησωτικη έχουμε κανένα νέο;

Απάντηση

28-12-2023 17:18George

Καλησπέρα μπήκαν στς υπόλοιπες τράπεζες ;;;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

28-12-2023 13:33Αντωνης

Τώρα που παραιτήθηκε ο Συμανδρακος Υποτίθεται ότι δεν έχεις κανένα εμπόδιο να πληρώσεις αυτά που δικαιούται ο αγροτικός κόσμος και όλα τα ποσά που αναρτήθηκαν στ gov Χωρίς ανεξήγητες περικοπές πλήρωσε ότι λέει Ευρώπη είναι το λιγότερο που έχεις να κάνεις γιατί μπορούσες να κάνεις και πράγματα πριν τώρα δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία κάνε αυτό που πρέπει έστω και αργά μπορείς να πληρώσεις οτι θέλεις μέσα σε 2 ώρες Όλα τα άλλα είναι γυναικεία

Απάντηση

28-12-2023 13:16Μάνος

Καλημέρα. Ξέρει κανείς κάτι για το εθνικό απόθεμα; Δεν φαίνεται στο σύστημα κάτι, φαίνεται σε κάποιον η το πληρώθηκε κάποιος; Εθνική.

Απάντηση

28-12-2023 08:34Dimitrios

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΜΑΡΑΝΑΝ ΟΛΟΥΣ

Απάντηση

27-12-2023 22:43George

Καλησπέρα δεν έχουν φανεί ούτε σε εμένα ότι eurobank

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Προϊόντα Εμπορεύματα