Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Στερείται κινήτρων η πρόταση της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ λέει το Ελεγκτικό

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής μετά το 2020 υπολείπεται των φιλοδοξιών της ΕΕ για μια περισσότερο οικολογική και άρτια προσέγγιση βάσει επιδόσεων, σύμφωνα με γνώμη που δημοσίευσε στις 7 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν και ορισμένα άλλα προβλήματα στην πρόταση, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας.

elegtiko

28
0

Όταν δημοσίευσε την πρότασή της για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι οι στόχοι για το περιβάλλον και το κλίμα θα έχουν υψηλή προτεραιότητα. Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι, στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, περιλαμβάνονται εργαλεία για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, αλλά αυτοί δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια, ούτε μεταφράζονται σε ποσοτικώς προσδιορίσιμες τιμές-στόχο. Επομένως δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αξιολογηθεί ή να μετρηθεί μια περισσότερο οικολογική ΚΓΠ. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους ελεγκτές, η από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση της συμβολής της ΚΓΠ στους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή φαίνεται μη ρεαλιστική.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι πολλές από τις προτεινόμενες επιλογές πολιτικής ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με την τρέχουσα ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς, βάσει του αριθμού των εκταρίων γης που κατέχουν ή χρησιμοποιούν, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού. Ωστόσο, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι το μέσο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση πολλών περιβαλλοντικών ανησυχιών, ούτε αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο για τη στήριξη ενός βιώσιμου εισοδήματος.

Στο πλαίσιο της πρότασης καθιερώνονται θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη πολιτική. Η εστίαση μετατοπίζεται από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, γεγονός που επιδοκιμάζουν οι ελεγκτές. Εντούτοις, θεωρούν ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος επιδόσεων. Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ θα χρειαστεί να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την επίτευξη των επιδόσεων, καθώς και να τεθούν στόχοι οι οποίοι να συνδέονται σαφώς με εκροές, αποτελέσματα και αντίκτυπο.

Μια άλλη θεμελιώδης αλλαγή είναι ο επαναπροσδιορισμός της επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της ΕΕ για τη λήψη ενισχύσεων της ΚΑΠ. Ωστόσο, δεδομένων των περιορισμών του προτεινόμενου μοντέλου, η κατάληξη πιθανώς να είναι ένα αποδυναμωμένο πλαίσιο διασφάλισης. Οι εξακριβώσεις και οι έλεγχοι θα είναι λιγότεροι και όχι αρκετά αποτελεσματικοί, επισημαίνουν οι ελεγκτές.

«Η στροφή προς την αξιολόγηση βάσει επιδόσεων δεν αναιρεί την ανάγκη ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας», δήλωσε ο João Figueiredo, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνώμη. «Ανησυχούμε ότι η νομική διάταξη που ορίζει ότι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των δαπανών πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης, θα τους καταστήσει κενούς περιεχομένου και ενδέχεται να υπονομεύσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας».

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση του Ελεγκτικού (στα Αγγλικά)

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία