Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Κρίσιμο τσεκ απ προόδου της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες

Με νωπή την απόφαση του ευρωκοινοβουλίου που επιμένει σε διατήρηση των κονδυλίων της ΚΑΠ και μια σειρά εκθέσεων που εκφράζουν παρατηρήσεις επί των νομικών κειμένων της Κομισιόν, αμφιβάλλοντας για το κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι περιβαλλοντικοί στόχοι προσέρχονται οι υπουργοί γεωργίας στην σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

hogan

Μαρία Γιουρουκέλη

35
0

Στη σύνοδο θα εξεταστούν δύο εκθέσεις προόδου σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα προπαρασκευαστικά όργανά του σχετικά με τις προτάσεις κανονισμού της Κομισιόν που αφορούν τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ και την κοινή οργάνωση των γεωργικών προϊόντων.

Οι υπουργοί θα κληθούν επίσης να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τις συνέπειες της προσαρμογής του προτεινόμενου οριζόντιου κανονισμού στο νέο μοντέλο της ΚΑΠ στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού στρατηγικών σχεδίων, ιδίως όσον αφορά τις αυξημένες ευθύνες των εθνικών οργανισμών, όπως οι οργανισμοί πληρωμών και οι οργανισμοί πιστοποίησης; Πιστεύετε ότι η προτεινόμενη νέα ετήσια εκκαθάριση απόδοσης θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη διαχείριση της ΚΑΠ;

- Ποια είναι η άποψή σας για τα τρέχοντα μέτρα στήριξης της αγοράς και την αποτελεσματικότητά τους τα τελευταία χρόνια; Θεωρείτε ότι τα τρέχοντα διαθέσιμα μέσα της αγοράς επαρκούν ήδη για να αντιδράσουν με ευέλικτο και έγκαιρο τρόπο σε μια κρίση της αγοράς ή θεωρείτε ότι χρειάζεται να συμπληρώσετε τα υπάρχοντα μέσα για να βελτιώσετε την ικανότητα αντίδρασής τους και την ευελιξία τους;

Σημειώνεται πως το πακέτο της μεταρρύθμισης ανέρχεται σε 365 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελείται από τρεις προτάσεις:

- Ένα κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ ( 9645/18  + ADD 1)

- Ένα κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ ( 9634/18 + ADD 1)

- Ένα κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων (9556/18) και την αξιολόγηση του αντίκτυπου (9646/18 + ADD 1+ ADD 2).

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής:

- Εισάγουν ένα νέο μοντέλο με το οποίο τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων τους και θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους.

- Εισάγουν ένα ενιαίο σύνολο 9 οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα καλύπτει ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να επιτύχει αυτούς τους στόχους, τις άμεσες πληρωμές και την αγροτική ανάπτυξη.

- Νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στο μέτωπο της δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα.

- Συνδέουν τις άμεσες πληρωμές από την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη των αγροτών πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται με ένα μερίδιο των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει κάθε σχέδιο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της προστασίας της ενιαίας αγοράς και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Μπετόν αρμέ από Ευρωκοινοβούλιο για διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ

Την ίδια ώρα διατήρηση της χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική, καθώς και την πολιτική συνοχής, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, το ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, εγκρίνοντας τις διαπραγματευτικές θέσεις του για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνοντας τα ακριβή ποσά που προβλέπονται για κάθε πρόγραμμα. Η ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 των συνεισηγητών Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία), Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία), Gérard Deprez (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) και Janusz Lewandowski (ΕΛΚ, Πολωνία), που αποτελεί τη θέση του ΕΚ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, εγκρίθηκε με 429 ψήφους υπέρ, 207 κατά και 40 αποχές.

Επιπρόσθετα το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και  αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, ιδίως της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

Σε σχετική ανακοίνωση, το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει την «ενότητα και ετοιμότητά» του για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 (ΠΔΠ 2021-2027) και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στην αναζήτηση δικής τους «κοινής θέσης».

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η πρόταση για το ΠΔΠ που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημείο εκκίνησης, όμως «δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει». Επιβεβαίωσαν, συνεπώς, τις παρακάτω προτεραιότητες (μη εξαντλητικός κατάλογος):

- Ο προϋπολογισμός για το ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon Europe» να ανέλθει στα 120 δισ. ευρώ σε τιμές του 2018 (πρόταση της Επιτροπής: 83,5 δισ. ευρώ).

- Ενίσχυση του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Juncker»).

- Αύξηση της χρηματοδότησης των υποδομών για τις μεταφορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Διατήρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών συνοχής και γεωργίας.

- Διπλασιασμός των πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τριπλασιασμός των πόρων για το Erasmus +.

- Καθορισμός της συνεισφοράς της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα σε ποσοστό τουλάχιστον 25% από τις δαπάνες του ΠΔΠ με στόχο να φτάσει το 30% το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως το 2027.

Επόμενα βήματα

Μετά το ψήφισμα για το ΠΔΠ που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2018, το Εευρωκοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση. Η υιοθέτηση του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτεί την έγκριση του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές αναμένουν «να επιτευχθεί μία καλή συμφωνία πριν από τις Ευρωεκλογές του 2019, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές δυσκολίες στην έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω καθυστερημένης υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως συνέβη και στο παρελθόν».

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία