Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Αντικίνητρο ο φόρος κληρονομιάς για την ανανέωση των γενεών

Φορολογικό σύστημα και άμεσες ενισχύσεις δυσκολεύουν την ανανέωση του δυναμικού και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αποφαίνονται οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών, προτρέποντας σε επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής σ´ αυτό το σημείο και στην περίπτωση της Ελλάδας.

43_6

56
0

Σε ειδική μελέτη της η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι οι αποσυνδεδεµένες στρεµµατικές ενισχύσεις παρέχουν αντικίνητρα στην ανανέωση γενεών, καθώς ορισµένοι αγρότες χρησιµοποιούν τις πληρωµές ως εισοδηµατική στήριξη πέραν της συνήθους ηλικίας συνταξιοδότησης για την αντιστάθµιση των χαµηλών συντάξεων που λαµβάνουν. «Οι ηλικιωµένοι αγρότες ενδέχεται να µην έχουν κίνητρα να µεταφέρουν τις εκµεταλλεύσεις τους σε νεότερους εάν η πρόσβασή τους σε εισόδηµα και µια λογική ποιότητα ζωής εξαρτάται από τη συνέχιση της ενίσχυσης της ΚΑΠ», λέει η µελέτη της Κοµισιόν. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς εντοπίζουν κάποιες αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες τις οποίες χαρακτηρίζει ως «απαλές προσεγγίσεις», για να µπορέσει µε κάποιον τρόπο να ενθαρρυνθεί η διαδοχή.

Παραδείγµατα αυτών των µηχανισµών και κινήτρων περιλαµβάνουν: (i) δηµιουργία συµπράξεων σε αγροκτήµατα µεταξύ νέου και παλαιού αγρότη, (ii) παροχή βοήθειας στον προγραµµατισµό εισοδήµατος από τη σύνταξη και φορολογικές ελαφρύνσεις για τη σταδιακή µεταφορά περιουσιακών στοιχείων και (iv) χρήση τραπεζών γης.

Ειδικά για την Ελλάδα όπου η κληρονοµιά είναι ο κύριος τρόπος πρόσβασης των νέων αγροτών στη γη, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι παραπάνω προσεγγίσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ο φόρος κληρονοµιάς στη χώρα µας είναι υψηλός, ενώ ακόµα και όταν υφίσταται κληρονοµιά η γη είναι εξαιρετικά κατακερµατισµένη λόγω των πολλών κληρονόµων, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι Έλληνες αγρότες στην έρευνα.

Ακόµα και να περιέλθει η γη στον νέο αγρότη, οι κεφαλαιακές ανάγκες µπορεί να µην είναι υψηλές, αλλά η ανακαίνιση µιας ηµιεγκατεστηµένης εκµετάλλευσης που διατηρούνταν µόνο για τις άµεσες ενισχύσεις θα απαιτήσει κάποια επένδυση και οι νέοι αγρότες πιθανότατα δεν θα έχουν την απόδειξη της βιωσιµότητας ή της αξίας του ενεργητικού που µπορεί να απαιτήσουν οι τράπεζες ώστε να δανειστούν. Είναι επίσης µεγάλη πρόκληση για έναν νεαρό να είναι σε θέση να αναπτύξει νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να καινοτοµήσουν και να ενισχύσουν την κερδοφορία των αγροκτηµάτων τους.

 

Η αποτελεσµατική διοίκηση δίνει την αξία στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης

Όσον αφορά τώρα τον τρόπο σχεδιασµού των διαρθρωτικών προγραµµάτων (πριµ πρώτης εγκατάστασης, σχέδια βελτίωσης κ.λπ), η Κοµισιόν διαπιστώνει πως η διοικητική αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από:

  Την χαµηλή αναλογίας των αιτούντων προς τα διαθέσιµα χρήµατα (µια υψηλή αναλογία µπορεί εύκολα να πληµµυρίσει το σύστηµα ενισχύσεων και να οδηγήσει σε µεγάλες καθυστερήσεις).

  Την ποιότητα των πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων αδιαφανών διαδικασιών επιλογής και επιλεξιµότητας των δικαιούχων.

  Τις συµβουλές και υποστήριξη που διατίθενται στους αιτούντες για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια και οι αιτήσεις τους είναι υψηλής ποιότητας έχουν.

  Το επίπεδο δεξιοτήτων, πόρων και ο συντονισµός του σχετικού προσωπικού στη δηµόσια διοίκηση για: (i) διευκόλυνση της ταχείας και εύρωστης αξιολόγησης των αιτήσεων και (ii) οµαλοποίηση της διαδικασίας των σχετικών αδειών ή ελέγχων.

  Την ευκολία λειτουργίας, τη συνέχεια και την ποιότητα των επικοινωνιών µεταξύ των δικαιούχων και του διοικητικού / συµβουλευτικού προσωπικού.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία