Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για μεταβιβάσεις 2021, στο 25% οι παρακρατήσεις

Την εφαρµογή παρακράτησης 25% στην αξία του δικαιώµατος υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος και για το 2021, στις περιπτώσεις µεταβίβασης χωρίς γης, προβλέπει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τη διαδικασία µεταβιβάσεων, που θα παραµείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου.

141517395272b

869
1

Όπως επισηµαίνει ο Οργανισµός η αξία των ∆ικαιωµάτων που θα µεταβιβαστούν φέτος δεν είναι οριστική και αναµένεται να τροποποιηθεί λόγω, της µεταβολή των ποσών που προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο 2021-2022 για τις άµεσες ενισχύσεις (µεταβατική ΚΑΠ). Αναλυτικότερα τα κύρια σηµεία της εγκυκλίου για τη διαδικασία µεταβίβασης αναφέρει:

 

Οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη

  1. Μεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 µαζί µε γη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση γης (π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή κτλ) ίσου ή µεγαλύτερου αριθµού επιλέξιµων εκταρίων, αντίστοιχης περιφέρειας. Τα αγροτεµάχια που θα επιλεγούν προς µεταβίβαση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2020 ως ιδιόκτητα του µεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκοµίζεται η συµβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο µεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεµάχιο µετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2020.
  2. Ο µεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 1 «Μεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη»» υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Συµβολαιογραφική πράξη µεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγµατοποιήθηκε από 01.06.2020 έως και 31.05.2021, (γ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η µεταγραφή στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηµατολόγιο.

 

Οριστική µεταβίβαση χωρίς γη

  1. Ο µεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρµογή την αίτηση µεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη» και υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 2 «Μεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη», υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Στις περιπτώσεις συγγένειας α’ βαθµού ή συζυγικής σχέσης, προκειµένου να µην εφαρµοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

Μίσθωση δικαιωµάτων µε γη

  1. Μίσθωση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 µαζί µε γη, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε ταυτόχρονη µίσθωση γης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα και ο αριθµός των δικαιωµάτων που µισθώνονται µε γη πρέπει να συνοδεύεται από µίσθωση ίσου ή µεγαλύτερου αριθµού επιλέξιµων εκταρίων. Τα αγροτεµάχια που θα επιλεγούν προς εκµίσθωση πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στην ΕΑΕ του 2020 ως ιδιόκτητα του µεταβιβαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, προσκοµίζεται η συµβολαιογραφική πράξη, από την οποία προκύπτει ότι ο µεταβιβαστής απέκτησε το εν λόγω αγροτεµάχιο µετά την υποβολή της ΕΑΕ του το έτος 2020.
  2. Σε περίπτωση µίσθωσης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης µε γη, τα δικαιώµατα και η έκταση µισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Η επιστροφή των δικαιωµάτων λόγω λήξης της µίσθωσης δεν θεωρείται µεταβίβαση.
  3. Ο µεταβιβαστής επιλέγει στη διαδικτυακή εφαρµογή την αίτηση µεταβίβασης “Εκµίσθωση δικαιωµάτων µε γη” και υποβάλλει την αίτηση µεταβίβασης ακολουθώντας τα βήµατα 1-5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας εγκυκλίου, συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Υπόδειγµα 6 «Εκµίσθωση δικαιωµάτων µε εκµίσθωση γης», υπογεγραµµένο από τους συµβαλλόµενους, το οποίο φέρει ευκρινή και πλήρως συµπληρωµένη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κάθε συµβαλλόµενου ξεχωριστά από αρµόδια αρχή. (β) Πράξη εκµίσθωσης επιλέξιµης ψηφιοποιηµένης έκτασης. Λαµβάνεται υπόψη ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης από 01.06.2020 έως και 31.05.2021

Εφαρµογή Παρακράτησης 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος

  1. Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος.
  2. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι 

β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς  γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς  και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόµος είναι συγγενής α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος µε τον αποδέκτη. δ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι. 

  1. Κατά τη µίσθωση δικαιωµάτων χωρίς γη και κατά την ταυτόχρονη µίσθωση των δικαιωµάτων χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως βαθµού συγγένειας.

 Αναλυτικά η εγκύκλιος διαθέσιμη εδώ.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

13-06-2022 04:02Ολγα

Ποτέ θα ανοίξει η μεταβίβαση δικαιωμάτων ζώων 2022 εντός Ιουνίου θα ανοίξει;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία