Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Στα τρία σπάει το Εθνικό Απόθεμα, χωριστά δένδρα, αροτραία, βοσκότοποι

Στο µοντέλο των τριών ξεχωριστών Εθνικών Αποθεµάτων χωρισµένων ανά αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης, στρέφεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda, για τη διαδικασία «κοπής» νέων δικαιωµάτων που θα µοιραστούν από το 2023 και µετά.

4_pin_32

Γιώργος Κοντονής

674
0

Αυτό θα έχει άµεσες επιδράσεις στο ύψος της ενίσχυσης που θα λαµβάνουν ετησίως όλοι οι αγρότες και όχι µόνο οι δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος.

Συγκεκριµένα, το σχέδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και ενός για τις δενδρώδεις. Με την αναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερινό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο σύστηµα που εξετάζεται, η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα. Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των αροτραίων, η περικοπή θα αφορά τους κατόχους αρόσιµων καλλιεργειών και για τα δέντρα θα γίνεται οι περικοπή από τους καλλιεργητές δενδρώνων.

Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι θα έχουν αρκετά µεγαλύτερη µείωση στα δικαιώµατά τους από όση περίµεναν, καθώς θα «πληρώνουν» µέσω των ενισχύσεών τους αποκλειστικά αυτοί τις αιτήσεις που θα γίνουν για νέα βοσκοτοπικά δικαιώµατα (αναµένονται ακόµη γύρω στα 7 εκατ. στρέµµατα να µπουν).

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου


Το ζήτηµα λοιπόν εδώ είναι όσο µειώνεται η µοναδιαία αξία του δικαιώµατός τους, αυτή να ισοφαριστεί µε το να τους κατανεµηθεί περισσότερος βοσκότοπος ώστε να µην υπάρξει µεγάλη απώλεια στο σύνολο των ενισχύσεών τους. Αρκεί βέβαια να µπορέσουν τελικά να λάβουν µαζί και νέα δικαιώµατα ακόµα και όσοι βρίσκονται ήδη στο επάγγελµα, κάτι που προβλέπεται από τους κοινοτικούς κανονισµούς. Από την άλλη, στις αροτραίες και στις δενδρώδεις οι καλλιεργητές θα χρηµατοδοτούν τις αιτήσεις στα αντίστοιχα Εθνικά Αποθέµατα της αγρονοµικής τους περιφέρειας. Να αναφερθεί εδώ πως η αξία των δικαιωµάτων που µοιράστηκαν από το Απόθεµα την τετραετία 2017-2020 είναι:

  Βοσκοτόπια: Απαιτήθηκαν 70,10 εκατ. για νέα δικαιώµατα.

  Αροτραίες: Απαιτήθηκαν 28,63 εκατ. ευρώ για τα νέα δικαιώµατα.

  ∆ενδρώδεις: Απαιτήθηκαν 27,36 εκατ. για νέα δικαιώµατα.

Τι προβλέπει για το Εθνικό Απόθεµα η νέα ΚΑΠ 2023-2027

Άρθρο 22 Εθνικό Απόθεµα για δικαιώµατα πληρωµής

  1. Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική ενίσχυση εισοδήµατος βάσει δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται ένα εθνικό απόθεµα.
  2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορούν να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα εδαφών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία