Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιδοτήσεις

Ξεμπλέκουν αναδρομικά οι έχοντες δικαιώματα σε εκτάσεις που αναιρούνται από τους δασικούς χάρτες

Χωρίς καµία εµπλοκή από τους δασικούς χάρτες, θα πληρωθούν οι φετινές ενισχύσεις αγροτών σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda, µε την απόφαση Χατζηδάκη για τον αποχαρακτηρισµό των αγροτεµαχίων να έχει αναδροµική ισχύ ώστε να καταβληθούν επίσης στους αγρότες τα χρωστούµενα των ετών 2018 και 2019.

xartes_2

Γιώργος Κοντονής

41
1

Ήδη προ ολίγων ηµερών πραγµατοποιήθηκε µία πληρωµή για ενισχύσεις του 2018 που είχε µείνει πίσω λόγω δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, µε τις υπόλοιπες να ακολουθούν µόλις γίνουν οι διευθετήσεις που προβλέπει η σχετική ΥΑ (ΦΕΚ 2773/Β’/2020) για την ανάκληση των δασικών χαρτών και πραγµατοποιούνται σε απόλυτη συνεργασία µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείου Περιβάλλοντος. Εδώ, θα πρέπει να προστεθούν και τυχόν ενισχύσεις που δεν έχουν καταβληθεί λόγω δασικών χαρτών οι οποίες αφορούν εκτάσεις σε αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα όπως νιτρικά και βιολογικά, που είχαν χάσει την επιλεξιµότητά τους.

Μένει τώρα να ξεκαθαριστεί τι θα συµβεί µε όσους αγρότες έχουν απολέσει οριστικά δικαιώµατα σε περιοχές όπου δεν ενεργοποιήθηκαν για δύο συνεχόµενες χρονιές λόγω δασικών χαρτών. Αυτοί, εκτιµάται πως θα πρέπει να απευθυνθούν για την ανάκτησή στους στο Εθνικό Απόθεµα, όταν βέβαια πρώτα αποχαρακτηριστούν οι επίµαχες εκτάσεις.

Αναλυτικότερα οι πράξεις της διοίκησης που λαµβάνονται υπόψη για τον αποχαρακτηρισµό των αγροτεµαχίων, βάσει της ΥΑ, έχουν ως εξής:

Άρθρο 2

Απαρίθµηση διοικητικών πράξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979, όπως ισχύει.

  1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιµες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή γεωργοκτηνοτροφική χρήση.
  2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’εφαρµογή της αγροτικής νοµοθεσίας.
  3. Αποφάσεις κύρωσης διανοµών και αναδασµών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηµατολογικά διαγράµµατα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθµό τεµαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
  4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νοµάρχη, εκδοθείσες κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νοµοθετικού διατάγµατος που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 3250/1924 (Α’ 324), µε τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση - αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων µε αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή µικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
  5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
  6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συµφωνιών εκούσιας µεταβίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσεων προς ακτήµονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύµφωνα µε τον Αγροτικό Κώδικα.
  7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δηµοσίων κτηµάτων (Ιµλιακίων), µπασταινουχικών κτηµάτων, εξαγορασθεισών εµφυτεύσεων και εµφυτευτικών γαιών Κρήτης.
  8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων δυνάµει ειδικών νόµων.
  9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αµπελουργικό και Ελαιουργικό µητρώο), στα οποία περιλαµβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαµβάνονται από πράξεις της ∆ιοίκησης, µε παραποµπή σε αυτές.
  10. ∆ιοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και µεταβιβάσεις εκτάσεων µε σκοπό τη βιοµηχανική ή τουριστική ανάπτυξη [...].
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

21-07-2020 21:46Κώστας

κύριε Κοντονή απο το ρεπορτάζ που κάνατε για το σχετικό θέμα , μήπως γνωρίζετε αν αυτοί πού δεν πήραν δικαιώματα το 2019 (νεαρής ηλικίας) από το εθνικό απόθεμα λόγω δασικών χαρτών, μπορέσουν να τα ανακτήσουν; Μέχρι τώρα έχουμε πληρωθεί αναδρομικά για το 2019 μόνο την εξισωτική και το πρασινισμα. ευχαριστώ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία