Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Από ανέργους και ιδιώτες η κατάρτιση των Νέων Γεωργών

Να αντλεί κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικό προσωπικό από ανέργους και ιδιώτες, υποχρεούται ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ για την κατάρτιση των Νέων Γεωργών.

agrotiki_symboyloi

Γιώργος Κοντονής

65
0

Σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προσληφθεί για την εκπαίδευση των Νέων Γεωργών πρέπει να αποτελείται κατά προτεραιότητα από ανέργους πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των εκπαιδευτών από ανέργους, οι υπολειπόμενες θέσεις δύνανται να καλυφθούν κατά σειρά προτεραιότητας από ελεύθερους επαγγελματίες ή λοιπούς ιδιώτες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.
Αναλυτικά το σχέδιο ΥΑ για την Κατάρτιση Νέων Αγροτών

Μήπως παρείσφρησε το σχέδιο στο γραφείο σας υπουργε;

Από την πλευρά τους οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου, κάνουν λόγο για απαράδεκτες πρόνοιες και αποκλεισμούς καλώντας τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε συγκεκριμένες αλλαγές. «Η ΠΟΓΕΔΥ, γνωρίζοντας αφενός την ειδικότητά σας και αφετέρου το επιμελητηριακό σας παρελθόν, θέλει να πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο Υ.Α. «παρείσφρησε» στο γραφείο σας και δεν αποτελεί δική σας πολιτική επιλογή», λένε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ, Νίκος Κακαβάς

Αναλυτικά οι αλλαγές που προτείνει η ΠΟΓΕΔΥ είναι:

Άρθρο1. 1.α Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) Απόφασης, και στις οποίες καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση δ του παρόντος άρθρου.

Ο δικαιούχος κατά προτεραιότητα χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι γραμμένο στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής του προγράμματος προς έγκριση στην δ/νση κατάρτισης του ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη μορφή εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ανέργων εκπαιδευτών, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί εκπαιδευτές με τα ίδια απαιτούμενα προσόντα από τον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση ή τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ο δικαιούχος αδυνατεί τεκμηριωμένα να βρει πιστοποιημένους εκπαιδευτές, τότε μπορεί να αντλήσει τη σχετική υπηρεσία από μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 11510/14-12-2016 απόφασης.

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές που δεν είναι άνεργοι, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια της χώρας, πρέπει να λαμβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη ως κριτήριο επιλογής, ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο δικαιούχος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του διευθύνοντα συμβούλου του, να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας.

Άρθρο1. 1.γ Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ’ εξαίρεση τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις τετρακόσιες πενήντα (450) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία