Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Νέα απόφαση αναβάλλει την αξιολόγηση Σχεδίων Βελτίωσης επ’ αόριστον

Οι φωτιές που άναψε το ζήτημα με τον τιμοκατάλογο τρακτέρ που δεν λένε να σβήσουν, οδήγησαν τελικά σε απόφαση που συνδέεται με τις αμοιβές των αξιολογητών και αφαιρεί το χρονοδιάγραμμα της 30ης Ιουνίου για το τέλος της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης χωρίς θέτει κάποιον νέο χρονικό ορίζοντα, και να ντύνει την όλη διαδικασία με τον μανδύα του «επ' αορίστου».

sxedia222

Γιώργος Κοντονής

8080
6

Συγκεκριμένα, με τροποποιητική απόφαση για τις αμοιβές αξιολογητών, η παράγραφος «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18η Δεκεμβρίου 2018, με ημερομηνία λήξης αυτής την 30η Ιουνίου 2019», τροποποιείται και μετατρέπεται σε «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18 η Δεκεμβρίου 2018».

Σημειώνεται εδώ πως σχετική ανακοίνωση λίγες ώρες πριν τη δημοσίευση της απόφασης, είχε εκδόσει η ΠΟΓΕΔΥ, όπου ανέφερε:

«Επειδή τέλος Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την αξιολόγηση των φακέλων που βρίσκονται στις Δ.Α.Ο.Κ. και για να μην υπάρξει περίπτωση να κατηγορηθούν οι Συνάδελφοι για ολιγωρία, καλούμε έστω και αυτή την στιγμή την πολιτική ηγεσία της Διαχειριστικής του Υπ.Α.Α.Τ. να πάρει την ευθύνη των αποφάσεων προκειμένου να μπορέσουν επιτέλους οι Συνάδελφοι να ολοκληρώσουν την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος. Προφανώς για την όποια καθυστέρηση προκληθεί πέρα της 30-6-2019 θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη τροποποίηση που να δίνει παράταση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αμοιβή των αξιολογητών η οποία με τα τώρα ισχύοντα μπορεί να καταβληθεί για φακέλους που θα οριστικοποιηθούν στο σύστημα έως το τέλος του μήνα. Οι επερχόμενες εκλογές ελπίζουμε ότι δεν θα αποτελέσουν άλλοθι για την αποφυγή ανάληψης ευθυνών εκ μέρους των ιθυνόντων της Διαχειριστικής αρχής του Υπ.Α.Α.Τ.»

 

Αναλυτικά η τροποποιητική αναφέρει:

1η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 715/26-02-2019 (ΦΕΚ: 128/YOΔΔ) με σκοπό την παροχή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών ενστάσεων του υπομέτρου 4.1 και την προσθήκη/ορισμό των Περιφερειών Αττικής και Ιονίων Νήσων ως δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ, και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της αμοιβής των αξιολογητών, των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών και των επιτροπών ενστάσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ 2014 - 2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2 Αποζημίωση αξιολογητών 1

  1. Για τους αξιολογητές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 13158/28.11.2017 (Β΄ 4302) και επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493, ΦΕΚ Β΄ 677/2017, (Παράρτημα, στην κατηγορία ενέργειας Β.5: Αξιολόγηση), ορίζεται ως αποζημίωση, το ποσό των είκοσι πέντε (25 €) ευρώ ανά αίτηση στήριξης, για την αξιολόγηση (σύμφωνα με το άρθρο 20 της Υ.Α.13158/28.11.2017, ΦΕΚ Β΄ 4302) των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Για τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 20 της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 13158/28.11.2017 (Β΄ 4302) και επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493, ΦΕΚ Β΄ 677/2017, (Παράρτημα, στην κατηγορία ενέργειας Β.5: Αξιολόγηση), ορίζεται ως αμοιβή για κάθε μέλος, το ποσό των σαράντα πέντε (45 €) ευρώ ανά συνεδρίαση, για την εξέταση των αξιολογήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 20 της Υ.Α.13158/28.11.2017, ΦΕΚ Β΄ 4302) των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών είναι η γνωμοδότηση τουλάχιστον 10 αιτήσεων στήριξης ανά συνεδρίαση.

  1. Για τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθμό πρωτ. 13158/28.11.2017 (Β΄ 4302) και επιλέχθηκαν από μητρώο αξιολογητών σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493, ΦΕΚ Β΄ 677/2017, (Παράρτημα, στην κατηγορία ενέργειας Β.5: Αξιολόγηση), ορίζεται ως αμοιβή για κάθε μέλος, το ποσό των σαράντα πέντε (45 €) ευρώ ανά συνεδρίαση, για την εξέταση των ενστάσεων των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών ενστάσεων είναι η εξέταση τουλάχιστον 10 ενστάσεων ανά συνεδρίαση. Οι εργασίες της αξιολόγησης του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσιακά καθήκοντα. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

Άρθρο 3 Όρια αμοιβών – συνολικής δαπάνης

  1. Οι αμοιβές, που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας είναι χωρίς ΦΠΑ, αν και όπου απαιτείται, και δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των γνωμοδοτικών επιτροπών ή των επιτροπών ενστάσεων τα 1.200 € ανά μήνα και τα 2.400 € ετησίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.
  2. Η δαπάνη, που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας ανέρχεται μέχρι του ποσού των 600.000 € για το έτος 2019.
  3. Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων θα πραγματοποιείται για κάθε αξιολογητή ή κάθε μέλος των γνωμοδοτικών επιτροπών ή των επιτροπών ενστάσεων, μετά την ολοκλήρωση του έργου τους και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 4 Πηγή χρηματοδότησης

Οι ανωτέρω δαπάνες για την αποζημίωση των αξιολογητών του άρθρου 2 της παρούσας που επιλέχθηκαν από Μητρώα Αξιολογητών που συγκροτήθηκαν σε κάθε Περιφέρεια θα βαρύνει τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες των Περιφερειών που έχουν ορισθεί Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας (έργα με κωδικό ΣΑΕ ανά Περιφέρεια: 2018ΣΕ08210021 - Δυτική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210024 - Ηπείρου, 2018ΣΕ08210029 – Κρήτη, 2018ΣΕ08210030 – Νότιο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210039 – Δυτική Ελλάδα, 2018ΣΕ08210040 – Κεντρική Μακεδονία, 2018ΣΕ08210047 – Στερεά Ελλάδα, 2018ΣΕ08210051 – Πελοποννήσου, 2018ΣΕ08210052 – Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 2018ΣΕ08210054 – Βόρειο Αιγαίο, 2018ΣΕ08210055 – Θεσσαλία, 2019ΣΕ08210010 - Αττική και 2019ΣΕ08210011 – Ιόνια Νησιά.

Άρθρο 5 Λοιπές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18 η Δεκεμβρίου 2018.

 

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, εδώ.

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

13-06-2019 09:29Valantis

Koloxanio

Απάντηση

13-06-2019 00:11μιμης

ενα σχεδιο βελτιωσεις θα βγαζανε οι αχρηαριστεροι και μας πρηξανε.ποτε ρε ζωντανα θα παρουμε τρακτερ ρε ...οταν βγουμε στην συνταξη.να δειτε στις εκλογες τι ψηφο θα παρετε

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία