Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με οριζόντια λογική ο τιμοκατάλογος για τις συμβουλές

Πίνακα μέγιστης κοστολόγησης με βάση τέσσερα σενάρια μετακινήσεων διαμόρφωσαν οι διαχειριστικές αρχές για τις ανάγκες του Μέτρου 2.1, τον οποίο πρέπει να ακολουθούν οι σύμβουλοι ώστε να αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους.

42-43_15

Γιώργος Κοντονής

1193
0

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda του Σαββάτου, με βάση ένα µέγιστο «εύλογο κόστος» ανά συµβουλευτικό πεδίο θα πληρώνονται οι σύµβουλοι που θα παρέχουν υπηρεσίες στους αγρότες µέσω του Μέτρου 2.1, µε τον σχετικό τιµοκατάλογο «Κοστολόγηση Συµβουλών», που παρουσιάζει η εφηµερίδα Agrenda, να είναι έτοιµος ώστε να ενσωµατωθεί στην επικείµενη προκήρυξη. Για παράδειγµα: Στον πίνακα ορίζεται ότι για να υποστηριχθεί ένας αγρότης που επιθυµεί να καθετοποιήσει την εκµετάλλευσή του ο σύµβουλος θα πληρωθεί για τιµολόγια που θα κόψει κατά µέγιστο τα 1.066 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Αυτό το κόστος είναι ανά «συµβουλή», χωρίς να προσδιορίζεται το χρονικό όριο της υπηρεσίας, αλλά ούτε και το µέγεθος της αγροτικής εκµετάλλευσης. Οι τέσσερις κατηγορίες κόστους (βλέπε πίνακα «Κοστολόγηση Συµβουλών»), έχουν διαµορφωθεί µε βάση ισάριθµα σενάρια µετακίνησης του συµβούλου προς τον οφελούµενο αγρότη, τα οποία θα εξειδικευτούν στο θεσµικό πλαίσιο.

Εφόσον, σύµφωνα µε όρους που θα φιλοξενηθούν στην πρόσκληση, τεκµηριωµένα απαιτούνται και πραγµατοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το µοναδιαίο κόστος ανά συµβουλή προσαυξάνεται κατά το ποσό ανά επιλέξιµη ανάλυση, όπως προσδιορίζεται, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συµβουλή (βλέπε πίνακα «Προσαύξηση κόστους συµβουλών λόγω ανάγκης πραγµατοποίησης εργαστηριακών αναλύσεων»).

Ακόµα σε αναµονή για την εκπαίδευση

Όπως φαίνεται το θεσµικό πλαίσιο για το Μέτρο 2.1 βρίσκεται ακόµα προς διαµόρφωση, καθώς αναµένονται και οι αντιδράσεις από την παρουσίασή του κατά την 7η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στα Χανιά της Κρήτης, στις 25 Ιουνίου. Παράλληλα, όσον αφορά το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συµβούλων, η εκπαίδευση των ιδιωτών που θα ενταχθούν σε αυτό δεν έχει ξεκινήσει, καθώς ακόµα δεν έχει λάβει τέλος η αξιολόγηση των αιτήσεών τους.

Αφαιρείται το όριο των 100 συµβουλών

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε το έγγραφο των διαχειριστικών αρχών που τροποποιεί τις διατάξεις του Μέτρου 2.1, δεν θα ισχύει τελικά το όριο των 100 συµβουλών ανά πάροχο. Αντίθετα όπως αναφέρει σχετικά:

«Κάθε δικαιούχος θα παρέχει τις συµβουλευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που θα εξειδικεύεται στην πρόσκληση, όπου, µεταξύ άλλων, θα καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός συµβουλών που µπορεί να παρέχει ανάλογα µε το δυναµικό του (προσωπικό Γεωργικών Συµβούλων).

Οι δικαιούχοι-πάροχοι Γεωργικών Συµβουλών θα πρέπει να πραγµατοποιούν, για κάθε συµβουλή, τουλάχιστον 3 επισκέψεις κατ’ έτος στην εκµετάλλευση».

Ασυµβίβαστο για τους παραγωγούς εισροών

Συµβουλές µέσω του Μέτρου 2.1, εκτός από όσους δουλεύουν ή έχουν γεωπονικά µαγαζιά, δεν θα µπορούν να παρέχουν και όσοι παράγουν εισροές, σύµφωνα µε την τροποποίηση που προτείνουν οι διαχειριστικές αρχές. Αυτό σηµαίνει πως για παράδειγµα, κάποια εταιρεία εισροών που παρέχει και συµβουλευτικό έργο, δεν θα µπορεί να επιδοτείται γι’ αυτό, ακόµα και αν είναι στα σχετικά Μητρώα του ΕΛΓΟ οι υπάλληλοί της. Συγκεκριµένα στην τροποποίηση αναφέρεται:

«Ορίζεται ως ασυµβίβαστη η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών µε την παραγωγή και εµπορία εισροών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις καθώς και µε άλλους όρους που θα εξειδικευτούν στη σχετική πρόσκληση».

Τρόπος καταβολής της ενίσχυσης

Ο τιµοκατάλογος διαθέτει τέσσερις κατηγορίες τιµών ανά συµβουλή, οι οποίες διαφοροποιούνται µε βάση σενάρια µετακίνησης. Υπενθυµίζεται ότι οι αγρότες θα µπορούν να επωφεληθούν από τρεις συµβουλές, κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου. Αναλυτικά, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν στο έγγραφό τους:

 «Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε τη χρήση τυποποιηµένης κλίµακας κόστους κατά µονάδα, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη εκτίµησης εύλογου εύρους του µοναδιαίου κόστους των επιλέξιµων κατηγοριών δαπανών. Το µοναδιαίο κόστος ανά είδος παρεχόµενης συµβουλής αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Λόγω της απαίτησης µετακίνησης του συµβουλευτικού προσωπικού του δικαιούχου προς την εκµετάλλευση του ωφελούµενου και της εφαρµογής του Μέτρου σε όλη την επικράτεια, προσδιορίζονται τέσσερις τιµές απλοποιηµένου κόστους ανά είδος συµβουλής, µε βάση τα ανάλογα σενάρια µετακίνησης.

Η εφαρµογή του υποµέτρου περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το εύρος και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών. Τα σηµαντικότερα είναι α) οι υποχρεωτικές επισκέψεις στην εκµετάλλευση του ωφελούµενου και β) η  κατάρτιση 3 παραδοτέων. Η προσέγγιση του εύρους κόστους ανά είδος συµβουλής βασίζεται στον προσδιορισµό τριών κατηγοριών δαπανών ανά συµβουλή. Συνοπτικά:

  • Για την απασχόληση επιστηµόνων (γεωπόνος, κτηνίατρος, οικονοµολόγος κ.λπ.) έχει προσεγγιστεί το ύψος ωρών απασχόλησης ανά είδος συµβουλής και κοινό ύψος αµοιβής ανά ώρα.
  • Για τις δαπάνες µετακινήσεων έχουν διαµορφωθεί τέσσερα σενάρια οδοιπορικών από τα οποία προσδιορίζεται το εύρος του κόστους της κατηγορίας.
  • Τα έµµεσα κόστη υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό 15% επί του συνόλου των αµοιβών επιστηµόνων (Γεωργικών Συµβούλων).
  • Για τις εργαστηριακές αναλύσεις έχουν προσδιοριστεί οι τιµές των αναλύσεων χωρίς να είναι γνωστό εκ των προτέρων αν, ποιες και πόσες αναλύσεις θα απαιτηθούν ανά συµβουλή».

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία