Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εκδόθηκε ο οδηγός αξιολόγησης για το 14χίλιαρο

Στην έκδοση οδηγιών προς τους αξιολογητές για να ξεκινήσουν να ελέγχουν τους φακέλους των υποψηφίων για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων», προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

IMG_8329_1

Γιώργος Κοντονής

4746
3

Οι αιτήσεις υπολογίζεται πως δεν ξεπερνάνε το διαθέσιμο ποσό των 70 εκατ. ευρώ και έτσι ο έλεγχος αναμένεται να γίνει γρήγορα και να μην υπάρχουν επιλαχόντες, αλλά μόνον απορριπτόμενοι εφόσον ο φάκελός τους δεν είναι επιλέξιμος.

Ενδιαφέρον, από την εγκύκλιο παρουσιάζει ο τρόπος υπολογισμού του αγροτικού εισοδήματος που είναι και το κριτήριο που αναμένεται να κοπούν μερικοί υποψήφιοι:

Ο υποψήφιος, για να είναι επιλέξιμος ως προς το ατομικό αγροτικό εισόδημα, πρέπει αυτό να είναι από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018) ή ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2017, 2018 και 2019) εξαιρουμένων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Ο υπολογισμός του αγροτικού εισοδήματος γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 134430/4-3-2011 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 392/Β’/14-3/11) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 329/78917/05-06-2018 (ΦΕΚ 2090/Β΄/2018) όμοιά της και ισχύει και την αριθμ. 360/26071/1-3- 2016 (ΑΔΑ 7Ω9Ρ4653ΠΓ-ΔΕΒ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους σκοπούς του υπομέτρου 6.3, το αγροτικό εισόδημα των επαγγελματιών αγροτών προέρχεται από τον τομέα της γεωργίας (παρ. 5 του άρθρου 4 της αρ. 592/23.1.2019 Πρόσκλησης). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος συνυπολογίζονται: 1. Τα εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους. 2. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.

Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος αναζητούνται οι φωτοτυπίες των εργοσήμων καθώς και η σχετική βεβαίωση του εργοδότη ότι ο υποψήφιος είχε εργαστεί ως εργάτης γης. Για τον υπολογισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος, ανάλογες περιπτώσεις θα εξετάζονται σε συνεργασία με το ΜΑΑΕ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν εμφανίζει αγροτικό εισόδημα στον κωδικό 461/462 του Ε1 αλλά εμφανίζει ζημιά από άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας, δηλαδή έχει συμπληρωμένο τον κωδικό 465/466, τότε το αγροτικό του εισόδημα για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος προέρχεται από τους κωδικούς της ζημιάς και έχει αρνητικό πρόσημο στον υπολογισμό (άθροιση) του μέσου όρου των τριών ετών. Παράδειγμα 1 (το παράδειγμα δίδεται για να γίνει κατανοητό το αρνητικό πρόσημο που παίρνει ο κωδικός 465/466) 2015 Κωδικός 461 2.500 ευρώ 2016 Κωδικός 465 1.000 ευρώ 2017 Κωδικός 461 3.500 ευρώ Μέσος όρος: (2.500 - 1.000+3.500)/3=1.667 (επιλέξιμος) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σε ένα ή δύο φορολογικά έτη (το πρώτο ή/και το δεύτερο) της τριετίας δεν εμφανίζει εισοδήματα/ζημιά από αγροτική δραστηριότητα (2015 ή/και 2016), ο μέσος όρος των εισοδημάτων βγαίνει από τα έτη στα οποία ο υποψήφιος έχει αγροτικά εισοδήματα/ζημιά κάνοντας διαίρεση με τον αριθμό των ετών στα οποία ο υποψήφιος έχει αγροτικά εισοδήματα/ζημιά. Παράδειγμα 2 (το παράδειγμα δίδεται για να γίνει κατανοητός ο διαιρέτης του μέσου όρου των ετήσιων εισοδημάτων) 2015 Κωδικός 461 2.500 ευρώ 2016 Κωδικός 461 ή 465 χωρίς στοιχεία (μη συμπληρωμένος) 2017 Κωδικός 461 3.500 ευρώ Μέσος όρος: (2.500+3.500)/2=3.000 ευρώ (επιλέξιμος) Παράδειγμα 3 (το παράδειγμα δίδεται για να γίνει κατανοητός ο διαιρέτης του μέσου όρου των ετήσιων εισοδημάτων) 2015 Κωδικός 461 ή 465 χωρίς στοιχεία (μη συμπληρωμένος) 2016 Κωδικός 461 ή 465 χωρίς στοιχεία (μη συμπληρωμένος) 2017 Κωδικός 461 500 ευρώ Μέσος όρος: (500)/1=500 ευρώ (επιλέξιμος) Παράδειγμα 4 (το παράδειγμα δίδεται για να γίνει κατανοητός ο διαιρέτης του μέσου όρου των ετήσιων εισοδημάτων) 2016 Κωδικός 461 ή 465 χωρίς στοιχεία (μη συμπληρωμένος) 2017 Κωδικός 461 2.500 ευρώ 2018 Κωδικός 461 1.500 ευρώ Μέσος όρος: (4000)/2= 2.000 ευρώ (επιλέξιμος).

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο.

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

12-09-2019 13:06ΝΩΝΤΑΣ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΟΥΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ?

Απάντηση

05-09-2019 19:23Nikolaos

Αν όλα πάνε καλά, μέχρι τα Χριστούγεννα....

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία