BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εκδόθηκε το πλαίσιο για δάσωση αγροτικών γαιών, αργεί η προκήρυξη

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των Μέτρων 8.1 «Πρώτη Δάσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα», πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι προκηρύξεις των δύο αυτών δράσεων που επιδοτούν δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση δενδρώνων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Fendt-daswseis

Γιώργος Κοντονής

152
4

Όσον αφορά τις προκηρύξεις, ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda από τα ανώτερα κλιμάκια των διαχειριστικών αρχών κάνουν λόγο για μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν ακόμα ώστε να εκδοθούν και πως, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα υπάρξει κάποια πρόσκληση εντός του έτους.

Αναλυτικά η ΚΥΑ που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδεις αναφέρει:

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του Μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 1 Σκοπός - Στόχοι

1.Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

2.Το υπομέτρο στοχεύει μέσω της δάσωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επέκταση και βελτίωση των δασικών πόρων στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας στην διατήρησης της βιοποικιλότητας στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών στην προσαρμογή στις κλιματικές μεταβολές στη ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στην αποκατάσταση πιλοτικών ερημοποιημένων περιοχών και στην ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης ορισμένων περιοχών.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι του Υπομέτρου
1.Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι: 1) οι Διαχειριστές δημόσιας γης 2) οι Διαχειριστές ιδιωτικής γης και 3) οι Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.

2.Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.

Άρθρο 3 Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης
1.Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013.
2.Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση της φυτείας.
3.Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, με εξαίρεση τα δένδρα των γενών Populus και Salix για τα οποία δεν καλύπτονται δαπάνες συντήρησης.
4,.Η ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος παρέχεται για δώδεκα έτη με εξαίρεση τα είδη καρυδιάς καστανιάς και μαστιχόδενδρου που ορίζεται στα οκτώ έτη.

Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
1.Σκοπός της παρούσας Άρθρο 1 Σκοπός - Στόχοι 

απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
2.Στόχος του υπομέτρου είναι η άντληση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ωφελειών οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και εδαφών, τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι του Υπομέτρου
1.Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους, καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.
2.Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται επί γης κρατικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο ή δήμος.

Άρθρο 3 Μορφές στήριξης και ποσοστά στήριξης
1.Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. 1303/13.
2.Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσοστό του 80% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και, ως ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο, στο 100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης του συστήματος για μέγιστη περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καν. (ΕΕ) αριθ.702/2014.

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

21-10-2019 17:57ΒΑΣΙΛΗΣ

ΥΠΑΑΤ ΟΠEΚEΠE ΔΑΣΙΚEΣ ΥΠΗΡEΣΙEΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧEΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑ EΚΑΝΑΝ ΜΑΝΤΑΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜEΝΟ (2080 και 1257). EΝΩ EΙΧΑΝ ΦΥΤEΥΘEΙ 300.000 στρεμ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝEΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤEΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛEΣ ΤΙΣ EΚΤΑΣEΙΣ ΣE EΚΡΙΖΩΣΗ ... ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡEΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ EΠΙΣΤΡEΨΟΥΝ ΤΙΣ EΝΙΣΧΥΣEΙΣ .... ΟΥΤE ΞΥΛEΙΑ ΠΑΡΑΧΘΗΚE .. ΘΑ ΗΘEΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤEΙΛΩ ΜΙΑ ΣΧEΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚEΛΗ EΠΙΣΤΟΛΗ

Απάντηση

21-10-2019 17:40Γιώργος

Καλησπέρα πότε θ α μπορούμε να φυτέψουμε καινούρια δέντρα με επιδότηση;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

21-10-2019 15:17Αλεξανδρος

Μόνο οι αγρότες κανονικού καθεστώτος μπορούν οι και του ειδικού?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις