Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Όταν πέσει η τιμή στο γάλα, η δόση του δανείου γίνεται μηδέν με το πρόγραμμα MilkFlex

Το πρόγραμμα δανειοδότησης MilkFlex «ξεπατικώνει» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

8-9__1_

Γιώργος Κοντονής

1809
0

Ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων στους κτηνοτρόφους, τα οποία θα είναι συνδεδεµένα µε την τιµή του γάλακτος µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, προτίθεται να θέσει σε εφαρµογή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία πατάει πάνω στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Milkflex, που εφαρµόζει η Ιρλανδία από το 2018, πετυχαίνοντας να απορροφήσει τους κραδασµούς από τη µεταβλητότητα των τιµών στην αγορά γάλακτος, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη ρευστότητα σε οργανωµένους παραγωγούς.

Σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο της οµιλίας της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραµπατζή στη Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2020, σύµφωνα µε την οποία οι εν λόγω κινήσεις γίνονται µε τοµέα αιχµής την ορεινή, εκτατική αιγοπροβατοτροφία, την πλέον φιλική στο περιβάλλον µορφή κτηνοτροφίας, η οποία ακολουθεί τις επιταγές της νέας πράσινης Συµφωνίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι είναι το πρόγραµµα MilkFlex

Το MilkFlex είναι ένα βραβευµένο δανειακό πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους κτηνοτρόφους της Ιρλανδίας ένα καινοτόµο προϊόν δανείου που βοηθά στην προστασία των γεωργικών εισοδηµάτων από την επίδραση της µεταβλητότητας της αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων. Κύριο χαρακτηριστικό του MilkFlex είναι πως αλλάζουν οι όροι αποπληρωµής του δανείου αυτόµατα ανάλογα µε τις κινήσεις στην τιµή του γάλακτος, παρέχοντας έτσι στους κτηνοτρόφους ταµειακά διαθέσιµα εκεί που τα χρειάζονται περισσότερο. Στο κεφάλαιο συµµετέχουν ο µεγαλύτερος οργανισµός της Ιρλανδίας µη τραπεζικών δανειοδοτήσεων Finance Ireland, η ολλανδική επενδυτική τράπεζα Rabobank και το Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων της Ιρλανδίας (ISIF). Το επιτόκιο για τα δάνεια Milkflex είναι κυµαινόµενα στο 3,75% πάνω από το µηνιαίο κόστος Euribor. Υπάρχει επίσης εισφορά 1,25%.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου

Οι δόσεις των δανείων αφαιρούνται αυτόµατα από τις εισπράξεις γάλακτος του κτηνοτρόφου από την οργάνωση παραγωγών στην οποία συµµετέχει και βρίσκεται στο πρόγραµµα MilkFlex. Το προφίλ των αποπληρωµών αντανακλά την εποχική καµπύλη προσφοράς γάλακτος. ∆ηλαδή δεν υπάρχει αποπληρωµή δανείου (τόκου ή κεφαλαίου) κατά τους µήνες χαµηλής παραγωγής γάλακτος από τον ∆εκέµβριο έως τον Μάρτιο συµπεριλαµβανοµένου.

Τα δάνεια είναι διαθέσιµα για ποσά που ξεκινούν από τα 25.000 και φτάνουν τα 300.000 ευρώ µε την περίοδο αποπληρωµής να ορίζεται στα 8 χρόνια (µπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια αν χρησιµοποιηθεί η κύµανση των δόσεων αναλόγως την τιµή του γάλακτος). ∆εν απαιτούνται υποθήκες, ενώ οι αποφάσεις δανεισµού βασίζονται στην αξία των δραστηριοτήτων ενός κτηνοτρόφου σε αντιδιαστολή µε την αξία του ενεργητικού της εκµετάλλευσης, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

Ένα ποσό κεφαλαίου µένει στην άκρη µέσα στο πρόγραµµα MilkFlex, ώστε να καλυφθούν νεοεισερχόµενοι στον τοµέα του γάλακτος. Εφόσον τώρα η τιµή του γάλακτος πέσει κάτω από µία συγκεκριµένη τιµή για πάνω από 3 συνεχόµενους µήνες, οι δόσεις επιτοκίου και κεφαλαίου µειώνονται κατά 50% για µία περίοδο έξι µηνών.

Αν πάλι, η τιµή πέσει ακόµα πιο χαµηλά, τότε οι δόσεις επιτοκίου και κεφαλαίου µειώνονται κατά 100% για µία περίοδο έξι µηνών. Αντίστοιχα όταν οι τιµές γάλακτος ανέβουν πάνω από ένα συµφωνηµένο επίπεδο, τότε η αποπληρωµή επιταχύνεται κατά 25% για µία περίοδο 6 µηνών.

Ο σκοπός του δανείου µπορεί να είναι για:

  • Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό γαλακτοπαραγωγής.
  • Κτιριακές επενδύσεις (αµελκτήρια, στάβλοι, οδοποιία).
  • Αγορά ζωικού κεφαλαίου.
  • Οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει µε περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όπως είναι για παράδειγµα η αγορά εξοπλισµού κοπροδιανοµής χαµηλών ρύπων.
  • Βελτίωση βοσκοτόπων ή βελτίωση γης, συµπεριλαµβανοµένης επανασποράς και εργασιών άρδευσης.
  • Τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως για παράδειγµα ροµποτικά αµελκτήρια και εξοπλισµός ελέγχου και ανίχνευσης κ.α.
  • Επαναχρηµατοδότηση οποιουδήποτε δανείου, µετρητών ή ταµειακής ροής που χρησιµοποιήθηκε σε επενδύσεις της εκµετάλλευσης, οι οποίες ξεκίνησαν µετά από µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
  • Κεφάλαιο κίνησης της εκµετάλλευσης.

Μόνο με συμβόλαια γάλακτος η συμφωνία χρηματοδότησης

Η διαδικασία δανειοδότησης περιλαμβάνει την επίσκεψη του χρηματοδοτικού φορέα Finance Ireland στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ώστε να ελεγξει τη δραστηριότητα του κτηνοτρόφου. Συνήθως η διαδικασία από τη στιγμή της πρώτης επαφής του κτηνοτρόφου με τον φορέα μέχρι την πληρωμή της πρώτης δόσης παίρνει λιγότερο από 1 μήνα.

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα δανείου 100.000 ευρώ σε κτηνοτρόφο:

Το επιτόκιο είναι 3,75% συν προµήθεια 1,25%, δηλαδή 1.250 ευρώ. Το δάνειο είναι 8ετές, οπότε ετησίως ο κτηνοτρόφος πληρώνει 14.488 ευρώ, το συνολικό επιτόκιο που θα πληρώσει µέχρι το τέλος του δανείου είναι 15.908 ευρώ. Ως εκ τούτου, συνολικά καλείται να αποπληρώσει στην 8ετία 117.158 ευρώ.

Τώρα το προφίλ των πληρωµών έχει ως εξής: Τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο που θεωρούνται υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ο παραγωγός θα πληρώνει µηνιαίως 2.173 ευρώ. Τους µήνες Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέµβριο που θεωρείται περίοδος χαµηλής παραγωγής, θα κάνει τέσσερις πληρωµές των 1.448,85 ευρώ έκαστη. Την ξηρά περίοδο που είναι οι υπόλοιποι µήνες, ο κτηνοτρόφος δεν πληρώνει καθόλου δόσεις.

Αν τώρα πέσει σε πολύ χαµηλά επίπεδα η τιµή γάλακτος δύο φορές µέσα σε ένα χρόνο, η περίοδος αποπληρωµής του δανείου αυξάνεται στα 9 χρόνια, µε τον 1 χρόνο που παρατηρούνται αυτές οι χαµηλές τιµές να µην απαιτείται καµία πληρωµή δόσης. Σε αυτή την περίπτωση αντίστοιχα αυξάνεται όµως η ετήσια δόση για την 8ετία, στα 15.041 ευρώ, το συνολικό επιτόκιο 20.330 ευρώ και το συνολικό ποσό αποπληρωµής στα 121.580 ευρώ, λόγω επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του δανείου. Οπότε, η «ευκολία» αυτή ουσιαστικά κοστίζει περίπου 4.000 ευρώ στον κτηνοτρόφο.

Ένα άλλο σενάριο είναι να πέσει η τιµή σε, όχι και τόσο, χαµηλά επίπεδα, οπότε θα µειωθούν οι δόσεις του κτηνοτρόφου κατά 50% µέσα στο έτος, κάτι που σηµαίνει πως ουσιαστικά ο χρόνος αποπληρωµής θα πάει πίσω κατά ένα 6µηνο.

Σηµειώνεται εδώ, ότι οποιαδήποτε ασθένεια του ζωικού κεφαλαίου µπορεί να πυροδοτήσει µία µείωση της δόσης για τους κτηνοτρόφους.

Ένα ισχύον συµβόλαιο γάλακτος (MSA) σε µορφή που έχει εγκριθεί από τη συµµετέχουσα οργάνωση παραγωγών πρέπει να µην σπάει κατά  τη διάρκεια του δανείου MilkFlex. Εάν ένας προµηθευτής παραβεί το Συµβόλαιο Προµήθειας Γάλακτος (MSA) ή παύσει να προµηθεύει γάλα στη συµµετέχουσα οργάνωση κατά τη διάρκεια του δανείου, θα υποχρεωθεί να εξοφλήσει το οφειλόµενο υπόλοιπο του δανείου.

«Με τοµέα αιχµής την ορεινή, εκτατική αιγοπροβατοτροφία, την πλέον φιλική στο περιβάλλον µορφή κτηνοτροφίας- ασυναγώνιστο όπλο µας στις απαιτήσεις της νέας πράσινης Συµφωνίας, θέτουµε σε εφαρµογή στρατηγικό σχέδιο για την κτηνοτροφία αξιοποιώντας καλές πρακτικές από το Ιρλανδικό µοντέλο και ιδίως το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα Milkflex, που προβλέπει τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων – συνδεδεµένων µε την τιµή του γάλακτος στους κτηνοτρόφους µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους», ανέφερε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή µιλώντας στη Βουλή, σχετικά µε το εργαλείο αυτό.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία