Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Η αγροτική οικονομία μπορεί να διεκδικήσει πόρους από το Ταμείο Μετάβασης

Να διεκδικήσει η γεωργία ένα δίκαιο µερίδιο από το Ταµείο Μετάβασης που θα ιδρυθεί στα πλαίσια της Πράσινης Συµφωνίας, καθώς θα αποτελέσει έναν από τους κλάδους όπου θα βιώσει «τεκτονικές αλλαγές», όπως τις χαρακτηρίζει, καλεί ο αγροοικονοµολόγος από το πανεπιστηµίο Τρίνιτι της Ιρλανδίας, Άλαν Μάθιους.

Under-Secretary-for-Economics-Energy-and-Environment-Hero-Image-e1545075009273-2560x852

Γιώργος Κοντονής

727
0

«Η εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας σε ορισµένους τοµείς που θα εξαφανιστούν αλλά και υπόσχεται νέες ευκαιρίες στους πράσινους τοµείς που θα προκύψουν κατά τη µετάβαση», σηµειώνει ο Ιρλανδός, προειδοποιώντας για διαταραχές που µπορεί να συµβούν στη γεωργία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για τη γεωργία σε επίπεδο ΕΕ είναι µια καλή ιδέα σύµφωνα µε τον Μάθιους, και θα βοηθούσε στον εντοπισµό της πιθανής κλίµακας των αναµενόµενων αλλαγών και των περιπτώσεων όπου θα µπορούσε να υπάρξει διακοπή δραστηριοτήτων. Το κατά πόσο οι γεωργικές περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά θα είναι επιλέξιµες για βοήθεια από το ταµείο µεταβατικής µεταχείρισης είναι ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα για το µέλλον, σηµειώνει τέλος.

Ο Μηχανισµός ∆ίκαιης Μετάβασης σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κοµισιόν, θα περιλαµβάνει:

  • Το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης που θα παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η πρόταση έχει σχεδιαστεί για µια Ένωση 27 κρατών µελών, λαµβάνοντας υπόψη την πρόθεση του Ηνωµένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνολικοί πόροι για το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης θα ανέλθουν µεταξύ 30 και 50 δισ. ευρώ.
  • Το Ταµείο θα παρέχει κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις σε περιφέρειες, στις οποίες πολλοί άνθρωποι εργάζονται στην παραγωγή άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαιούχου σχιστόλιθου και τύρφης, ή σε περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται εγκατεστηµένες βιοµηχανίες µε υψηλές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Για παράδειγµα, θα στηρίξει τους εργαζοµένους ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για την αγορά εργασίας του µέλλοντος, καθώς και τις ΜΜΕ, αλλά και νέες οικονοµικές ευκαιρίες δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις εν λόγω περιφέρειες. Θα στηρίξει επίσης τις επενδύσεις για τη µετάβαση σε καθαρή ενέργεια, για παράδειγµα στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης.
  •  Ειδικό καθεστώς δίκαιης µετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους έως και 45 δισ. ευρώ. Με το καθεστώς αυτό θα προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις που θα ωφελήσουν τις εν λόγω περιφέρειες και θα βοηθήσουν τις οικονοµίες τους να βρουν νέες πηγές ανάπτυξης. Ο στόχος της δηµιουργίας επενδύσεων έως και 45 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε πρόβλεψη περίπου 1,8 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για το πρόγραµµα InvestEU.
  •  Μηχανισµός δανειοδότησης του δηµόσιου τοµέα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε τη στήριξη του προϋπολογισµού της ΕΕ.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία