Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Νέα παράταση στις ενστάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης

Νέα παράταση στις υποβολές ενδικοφανούς προσφυγής στα Σχέδια Βελτίωσης ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, εξαιτίας των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού.

trakterakialithoro

Γιώργος Κοντονής

1510
0

Οι νέες προθεσμίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής έχουν ως εξής:

Κεντρικής Μακεδονίας Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Κρήτης Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Στερεάς Ελλάδας Πέμπτη, 2 Απριλίου

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πέμπτη, 2 Απριλίου

Δυτικής Μακεδονίας Πέμπτη, 2 Απριλίου

Θεσσαλίας Πέμπτη, 2 Απριλίου

Δυτικής Ελλάδας Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Υπενθυμίζεται οτι εκδόθηκε εγκύκλιος για την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν α) φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και β) αιτήσεις στήριξης με μηδενική τυπική απόδοση κατά το στάδιο εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και για τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και εξέτασής τους από τις επιτροπές ενστάσεων του άρθρου 23 της υπ΄αριθ. 13158/2017 (Β’4302) υπουργικής απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (άρθρα 5 και 7 της υπ’ αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης)

Στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης είχε προσκομιστεί ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα που είχαν λήξει κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης (β’ στάδιο) ή είχε προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης αντί για ασφαλιστική ενημερότητα, η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή, μόνο όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας (άρθρα 5 και 7 της υπ’ αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης), εφόσον προσκομίζεται έγγραφο από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΟΓΑ) ή/και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που να αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του β’ σταδίου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και φορολογικά ενήμερος.

Προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

α) Η εκ των υστέρων προσκόμιση εγγράφου που αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του β’ σταδίου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και φορολογικά ενήμερος, λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο για την εκ νέου αξιολόγηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας της περίπτωσης 1.4, ή 2.2 του άρθρου 5, ή 1.5 του άρθρου 7 της 13158/2017 υπουργικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για την εκ νέου αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής (βαθμολογία).

β) Η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για το τρέχον διάστημα ή για διάστημα προγενέστερο ή μεταγενέστερο της ημερομηνίας οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής υποβολής, δεν αποδεικνύει τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του υποψήφιου δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 της υπ’ αριθ. 13158/2017 υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.

γ) Οι περιπτώσεις όπου με την υποβολή της αίτησης στήριξης δεν έχει προσκομισθεί κάποιο έγγραφο για την απόδειξη της φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας δεν θεραπεύονται, παρά μόνο με την προσκόμιση ενημερότητας, η οποία είχε εκδοθεί πριν την οριστικοποίηση του δευτέρου σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης, κάλυπτε την ημερομηνία οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου αλλά, λόγω προφανούς σφάλματος, δεν υποβλήθηκε.

  1. Μηδενική τυπική απόδοση

Στις περιπτώσεις που η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί χωρίς να έχει συμπληρωθεί η καρτέλα με τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης (καρτέλα 4.1 στην ενότητα 4 του ΠΣΚΕ), η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται αποδεκτή για τον λόγο αυτό, μόνο όταν έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη καρτέλα για την μελλοντική κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή ενστάσεων ανακτά, μέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία του ΟΣΔΕ για την υφιστάμενη κατάσταση και στη συνέχεια αξιολογεί την αίτηση. Στις περιπτώσεις που στις αιτήσεις στήριξης τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο και η μελλοντική δεν έχουν συμπληρωθεί, η ενδικοφανής προσφυγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία