Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Κεφάλαιο κίνησης μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού από Ιούνιο

Κεφάλαιο κίνησης με τη μορφή δανείου μέσω «Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού», έτσι ώστε να «τρέχουν» τόκοι μόνο για το ποσό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, θα μπορεί να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα εντός του Ιουνίου σε συνεργασία με το European Investment Fund (EIF).

deutero_9

Γιώργος Κοντονής

84
0

Η νέα αυτή πρόβλεψη έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας παροχής εγγυημένων δάνειων σε ποσοστό 80% από το συγκεκριμένο Ταμείο για ενίσχυση της ρευστότητας και µε ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Mέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά εγγυήσεις θα µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός.

Ως γνωστόν, ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός, αποτελεί ουσιαστικά έναν τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, με βάση συνήθως ένα ετήσιο πιστωτικό όριο που είναι ανάλογο για παράδειγμα των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει, της καλλιεργητικής έκτασης κ.λπ. Ο ωφελούμενος καταβάλει τόκους ανάλογα το ποσό που έχει χρησιμοποιήσει και το κεφάλαιο που επιστρέφει είναι ξανά διαθέσιμο προς χρήση.

Παράλληλα οι τράπεζες φαίνεται να έχουν αναπροσαρμόσει τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το «σπάσιμο» των δανείων για επενδύσεις που θα γίνουν μέσω Σχεδίου Βελτίωσης, ώστε οι αγρότες-δικαιούχοι να πληρώνουν τόκο μόνο για το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν και να μην «τρέχουν» οι απαιτήσεις από την πρώτη στιγμή για το σύνολο του δανείου.

Για παράδειγμα, για ένα σχέδιο 100.000 ευρώ, ο αγρότης θέλει να λάβει μία πρώτη δόση για να υλοποιήσει σε πρώτη φάση το 30% του σχεδίου του, δηλαδή 30.000 ευρώ. Οι τόκοι που θα πληρώνει θα αφορούν αυτά τα 30.000 ευρώ. Μετά το πρώτο αίτημα πληρωμής θα λάβει το 50% των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή 15.000 ευρώ, τα οποία θα εκχωρηθούν στο λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα προς αποπληρωμή του δανείου. Οι τόκοι σταματάνε να μετράνε προφανώς όταν επιστραφεί στο σύνολό του το κεφάλαιο για κάθε δόση.

Σημειώνεται εδώ πως οι αγρότες - επενδυτές μπορούν να προχωρούν μέχρι σε τέσσερις αιτήσεις μερικής πληρωμής, με κάθε αίτηση να μην έχει κατώτατο όριο κάλυψης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του μέτρου.

Ένα παράδειγμα για το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει η Εθνική Τράπεζα που θα συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα:

Ποσό χρηματοδότησης:

• Έως 200.000 ευρώ ή μέχρι το 30% του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου για κεφάλαιο κίνησης

• Έως 5 εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηματοδότηση

Σε ποιους απευθύνεται: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι ανάγκες καλύπτει:

• Κεφάλαιο κίνησης

• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης & Προϋποθέσεις

• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF εφάπαξ ή μέσω ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών • Χωρίς προμήθεια εγγύησης

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής

Διάρκεια χρηματοδότησης: Από 1 έως 15 χρόνια

Νωρίτερα το Agronews έγραφε: Συστάθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας και οι αγρότες στα  δάνεια με εγγύηση 80% 

Συστάθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 που θα παρέχει εγγυήσεις της τάξεως του 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέχρι το 25% του ετήσιου τζίρου, από το οποίο δικαιούνται να επωφεληθούν φυσικά πρόσωπα αγρότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.
Ο διαχειριστής του Ταμείου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) απεύθυνε πρόσκληση προς τα τραπεζικά ιδρύματα να συμμετάσχουν σε αυτό, δημιουργώντας 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια:

 1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων 1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ.
 2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Σημειώνεται εδώ ότι:

 1. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%
 2. Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
 3. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Παράδειγµα δανειοδότησης

Για παράδειγµα ένας αγρότης µε ετήσιο τζίρο 15.000 ευρώ, θα µπορεί να αιτηθεί κεφάλαιο κίνησης µέσω εµπορικής τράπεζας που συνεργάζεται µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) µέχρι το ποσό των 3.750 ευρώ (25% του τζίρου). Θα πρέπει ο ίδιος να καλύψει µε 750 ευρώ (20%) την εγγύησή του. Η προµήθεια εγγύησης επίσης καλύπτεται από το Ταµείο. Τα δάνεια µπορεί να έχουν ορίζοντα µέχρι τα έξι χρόνια.

Φυσικά βρίσκεται στην ευχέρεια της τράπεζας το επιτόκιο που θα δώσει όπου δεν αναµένονται γενναίες «εκπτώσεις» αλλά και η εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του αγρότη για το αν τελικά εκταµιευθεί το δάνεια. Επιπλέον, το εγγυηµένο χαρτοφυλάκιο δανείων που µπορεί να εκδώσει η κάθε τράπεζα προφανώς θα είναι περιορισµένο και έτσι µένει να φανεί πόσοι αγρότες τελικά θα δουν το χρώµα του χρήµατος καθώς έχουν ουσιαστικά να ανταγωνιστούν µε τραπεζικά κριτήρια επιχειρήσεις µεγάλες και µικρές από όλο το φάσµα της οικονοµίας (οι εγγυήσεις είναι οριζόντιες).

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο τύπου της ΕΑΤ αναφέρει:

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 συστάθηκε με τη με  αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 του Υφυπουργού Ι. Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στις 11/5/2020 υπογράφηκε η «Συμφωνία Χρηματοδότησης» μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης (της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ).

Το ΔΣ της ΕΑΤ σε έκτακτη συνεδρίασή του ενέκρινε και ανάρτησε στις 11/5/2020 την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»  της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

To συνολικό σχέδιο εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο για άμεση και αποτελεσματική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα χορηγούνται δάνεια σε κεφάλαια κίνησης, με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΕ θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

 • Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) Ευρώ, με συνολική μόχλευση ρευστότητας τρισήμισυ δισεκατομμύρια (3.500.000.000) Ευρώ, είναι η στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).
 • Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%
 • Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
 • Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Εξαιρέσεις

 • Εξαιρούνται της εγγυημένης δανειοδότησης, οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.
 • Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Λειτουργία

Για την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότερη λειτουργία στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια.

 1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων 1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ.
 2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Ανώτατο ποσό Χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

 1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή
 2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 3. Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Επιπλέον της Εγγύησης, παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ. Τα πιο πάνω όρια εγγυοδοτικών κεφαλαίων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών ή και να αυξηθούν στο μέλλον.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία