BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πάει για Φεβρουάριο η προκήρυξη του μέτρου ενίσχυσης αρδευτικών

Σε νέα αναβολή της προκήρυξης του Μέτρου 4.1.2 για την επιδότηση των αρδευτικών συστηµάτων, οδηγεί η αδυναµία να στηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρµα αιτήσεων (ΠΣΚΕ) µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ να ενηµερώνει, πως η πρόσκληση µεταφέρεται για τον ερχόµενο Φεβρουάριο.

42-43_29

Γιώργος Κοντονής

2
0

Κύριος λόγος για τις δυσκολίες στο άνοιγµα της πλατφόρµας είναι το γεγονός πως θα πρέπει να συνδεθεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα µε τα άλλα δύο παρακλάδια των Σχεδίων Βελτίωσης (4.1.1 και 4.1.3) καθώς ο επιλέξιµος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις δράσεις του Μέτρου, τις 500.000 ευρώ. Προφανώς, αυτό αφορά ελάχιστα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ωστόσο είναι κάτι που έχει περιπλέξει την κατάσταση σχετικά µε την ενεργοποίηση της πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων στήριξης. Οι συνεχείς αναβολές στην πρόσκληση της επιδότησης αρδευτικών δυσκολεύει παράλληλα την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης και όσους δικαιούχους έχουν εντάξει στο πλάνο τους τη φύτευση νέων πολυετών καλλιεργειών αλλά και όσους αµπελουργούς έχουν λάβει νέες άδειες φύτευσης όπου το δεύτερο µισό του χειµώνα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος φύτευσης στα οινάµπελα στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Υπενθυµίζεται εδώ ότι η ΥΑ εφαρµογής του Μέτρου 4.1.2 εκδόθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο και προβλέπει για το εύλογο κόστος των επενδύσεων (µέγιστο κόστος δαπάνης που µπορεί να λάβει επιδότηση):

 

 

  Στάγδην άρδευση: Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανονική φύτευση) και 300 ευρώ (πυκνή φύτευση). Αµπελώνες: 410 ευρώ, Λαχανικά: 255 ευρώ.

 

 

 Γεωτρήσεις-πηγάδια: 1.500 ευρώ συν 90 ευρώ ανά µέτρο και για γεώτρηση µε δοκιµαστική άντληση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/µέτρο.

 

 

 ∆εξαµενές µε εκσκαφές: Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανέρχεται στα 105 ευρώ/κ.µ. Επιλέξιµες είναι και οι δεξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) ανεξαρτήτως µεγέθους που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις (λιµνοδεξαµενές) και χρησιµεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια). Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη εδώ έχει να κάνει µε τη χωρητικότητα σε κ.µ.. Συγκεκριµένα στον πίνακα προβλέπεται ότι ξεκινώντας από τα 50 κ.µ η επιλέξιµη δαπάνη ορίζεται στα 1.700 ευρώ.

Το µέγιστο της χωρητικότητας της δεξαµενής για τα οποία προβλέπεται εύλογο κόστος είναι 19.000 κ.µ µε 63.100 ευρώ. Για δεξαµενές άνω των 20.000 κ.µ προβλέπεται ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 3,25 ευρώ ανά κ.µ.

 

 

  Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Από 1.100 έως 3.100 ευρώ ανά k/W ανάλογα το σύστηµα. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει ξεπερνά το επιλέξιµο κόστος τα 10.000 ευρώ

 

 

 Γεννήτριες:  ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τις γεννήτριες ορίζεται ανάλογα µε την απόδοσή τους (KVA). Το εύλογο κόστος για γεννήτριες ξεκινάει από 8 KVA και ορίζεται στα 2.350 ευρώ και φτάνει τα 6.000 ευρώ για 30 KVA. Οι ανωτέρω τιµές δύνανται να προσαυξάνονται κατά 15% όταν τεκµηριώνεται ότι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας περιλαµβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε πίνακα αυτόµατης µεταγωγής.

Επίσης, στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πίνακα µεταγωγής ∆ΕΗ - γεννήτρια, που ορίζεται ως εξής: Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ 800 ευρώ και Αυτόµατης Μεταγωγής Η/Ζ 1.350 ευρώ.

 

 

  Αγροτικά φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW, Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW, Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW, Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW.

Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος δε µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν µπορεί να ενταχθεί στο φάκελο ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα µεγαλύτερου κόστους.

 

 

  Σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήριξης: Έως 1.500 ευρώ

 

 

  Εκπόνηση µελέτης δυνητικής εξοικονόµησης κατανάλωσης ύδατος: Έως 2.000 ευρώ.

 

 

 Εκπόνηση µελετών εγκατάστασης και εφαρµογής δικτύου ολοκληρωµένων λύσεων (π.χ. γεωργία ακριβείας): Έως 500 ευρώ.

 

 

 

 

Η φθινοπωρινή ξηρασία γράφει απώλειες για σιτηρά και ελαιοκράμβη, στέλνοντας πάλι κόσμο στις εαρινές

Περίεργο παιχνίδι παίζει τους τελευταίους µήνες ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, µε την ξηρασία όλο το προηγούµενο διάστηµα να έχει βάλει δύσκολες ασκήσεις για τους καλλιεργητές σιτηρών. Ειδικότερα η ξηρασία το τελευταίο τρίµηνο, αφενός δεν επέτρεψε τη σωστή προετοιµασία του εδάφους, αφετέρου, καθυστερεί µέχρι σήµερα το φύτρωµα στα σταροχώραφα. Ενδιαφέρουσα η βοήθεια που ήρθε το τελευταίο τριήµερο, από τις κατά τόπους βροχοπτώσεις, ωστόσο, δεν φαίνεται να λύνει όλα τα προβλήµατα. Οι αποτυχίες στο σκληρό ενδέχεται να ανατρέψουν και τον προγραµµατισµό για τις εαρινές. 

Η αλλαγή του καιρού και το ψιλόβροχο σε αρκετούς νοµούς Μακεδονίας και Θράκης, έδωσε το έναυσµα στους παραγωγούς να ξαναµπούν στα χωράφια, αλλά όπως υποστηρίζουν, χρειάζονται κι άλλες βροχές τις επόµενες ηµέρες και να βοηθήσει και η άνοιξη, για να µη χαθεί η χρονιά.

«Έχουµε µείνει πίσω σχεδόν ένα µήνα. Είχε να βρέξει τουλάχιστον 5,5-6 µήνες κι η κατάσταση στα χωράφια ήταν τραγική. Τέτοιο φαινόµενο δεν έχουµε ξαναδεί στην περιοχή µας τα τελευταία 35 χρόνια. Βάζαµε τα µηχανήµατα στα χωράφια κι έλιωναν κυριολεκτικά τα σίδερα από την καταπόνηση», είπε στην Agrenda ο Γιώργος Κεφαλάς, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ως αποτέλεσµα η οικογενειακή εκµετάλλευση του συνοµιλητή µας, που καλλιεργεί περίπου 1.500 στρέµµατα µε διάφορα είδη σιτηρών για τις ανάγκες της αγελαδοτροφικής της µονάδας, µέχρι και το περασµένο Σάββατο είχε σπείρει µόλις λίγο πάνω από 300 στρέµµατα. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο του Λαγκαδά (σ. σ. περιλαµβάνει και τον κάµπο της Ασσήρου και του ∆ρυµού – Λητής), όπου καλλιεργούνται πάνω από 200.000 στρέµµατα γης.

«Υπάρχει κόσµος που δεν είχε µπει καθόλου στα χωράφια. Η βροχή που έριξε δυο µέρες δεν αρκεί, το νερό που έπεσε αντιστοιχεί σε µόλις 3 χιλιοστά. Ξεκινήσαµε να κάνουµε κατεργασία του εδάφους στα άσπαρτα χωράφια και η γη βγάζει ακόµη σκόνη», επεσήµανε ο κ. Κεφαλάς και εξέφρασε την ελπίδα «να µη χρειαστεί να πάµε σε επανασπορά και να βοηθήσει και ο καιρός την άνοιξη, γιατί µε διπλά έξοδα και µισά έσοδα, η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη».

Παρόµοια ζητήµατα θέτει και ο Μιλτιάδης Χαρένης, που καλλιεργεί 4.500 στρέµµατα σιτηρά στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. «Πάµε σε µια όψιµη χρονιά. Η ανοµβρία δεν µας επέτρεψε να κάνουµε σωστή δουλειά. Στο νοµό από τα περίπου 280.000 στρέµµατα, στο τέλος Νοεµβρίου είχε σπαρθεί το 30%», είπε και σηµείωσε πως «η καλλιέργεια της ελαιοκράµβης ήδη χάθηκε». Η ξηρασία προβληµατίζει τους παραγωγούς και στην Ορεστιάδα Έβρου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της τοπικής ΕΑΣ Λάµπρο Κουµπρίδη, ο οποίος µας ανέφερε πως έως το τέλος Νοεµβρίου 20% των χωραφιών παρέµενε αφύτρωτο. Εν αναµονή βροχοπτώσεων ήταν οι παραγωγοί και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις