Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Καταγγελίες για αποκλεισμό από το κλειστό club των βιολογικών

Μεγαλώνει το κύμα αντιδράσεων στις τάξεις των αγροτών για τους καινούργιους περιορισμούς που θέτει η προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα βιολογικά και ο αποκλεισμός από το μέτρο των παραγωγών (γεωργών και κτηνοτρόφων) που δεν έχουν συμβληθεί από τον προηγούμενο χρόνο (31 Δεκεμβρίου 2020) με φορείς πιστοποίησης για την ένταξη των εκμεταλλεύσεών τους στο συγκεκριμένο μοντέλο.

GettyImages-530021959-575254335f9b5892e8ff7c7d_2

8537
26

Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά που το «κλαμπ των βιολογικών» παραμένει κλειστό για συγκεκριμένο κύκλο δραστηριοποιούμενων στον αγροτικό χώρο, σε βαθμό μάλιστα που πολλοί να κάνουν λόγο για παιχνίδι με «σημαδεμένη τράπουλα» το οποίο μάλιστα καθοδηγείται από συγκεκριμένα κέντρα επιρροής.

 

Μάλιστα, με τον τρόπο που διατυπώνεται η προδημοσίευση, μένουν ακάλυπτοι και όσοι διατηρούν ακόμα δεσμεύσεις από περασμένες προκηρύξεις που λήγουν τη διετία 2021-2022.

Για διάκριση και αδικία που πρέπει να αλλάξει άμεσα κατά τη διαβούλευση της προδημοσίευσης κάνουν λόγο και οι Οργανισμοί Πιστοποίησης και Ελέγχου, την ώρα που ο μεταβατικός κανονισμός της ΚΑΠ διατυπώνει ρητά πως δύναται να πριμοδοτηθούν και οι νεοεισαχθέντες από τη νέα πρόσκληση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στέλεχος ενός από τους μεγαλύτερους ΟΠ&Ε της χώρας στην Agrenda, μοιάζει παράλογο το γεγονός ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είχαν ενεργή βιολογική σύμβαση έως τις 30/12/2020 και όχι για παράδειγμα όσοι έκαναν σύμβαση το φετινό Γενάρη ή Φλεβάρη για παράδειγμα.

Πάντως, δεν πρέπει να περιμένουν και πολλά όσοι έγιναν βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι προ ενός ή 2 ετών καθώς η μοριοδότηση θα εξαρτηθεί από τα συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την προδημοσίευση. Δηλαδή, με άλλα λόγια αν κάποιος είναι βιοκαλλιεργητής από το 2016, τότε θα συγκεντρώνει περισσότερα μόρια από έναν που μπήκε στον κλάδο από το 2017 και μετά κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοιπόν αν θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μέτρο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 21 Απριλίου, όπως «δουλεύτηκε» προς το καλύτερο και η προκήρυξη των Νέων Αγροτών.

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το περιεχόμενο της προδημοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις εντός του καλοκαιριού:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες Αραβόσιτος κτηνοτροφικός, Αραβόσιτος εδώδιμος, Χειμερινά σιτηρά, Μηδική, Τριφύλλι, Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, Όσπρια, Βαμβάκι, Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

Δεύτερη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες Ελαιοκομία, Σταφίδα, Επιτραπέζια σταφύλια, Σταφύλια οινοποιήσιμα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ακρόδρυα, Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα. Νέες προσθήκες Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες/Δάσους, Αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιμες εκτροφές Αιγοπρόβατα, Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαμβάνει ως επιλέξιμα τα μελίσσια. Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. 

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων 11.2.1 και 11.2.2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στις Δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας Δράσης αλλά και σε προσκλήσεις των δύο διαφορετικών Δράσεων.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας

-Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

-Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

- Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

-Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.

-Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέμμα.

- Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

- Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσηςαγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

 

Κριτήρια επιλογής

Για την Δράση 11.2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

- Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

- Εντασσόμενη έκταση

-Επαγγελματίας Αγρότης

- Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Για την Δράση 11.2.2 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

-Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

- Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

-Επαγγελματίας Αγρότης

 

Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις

  • Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης.
  • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.
  • Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. 

 

Σχόλια (26)
Προσθήκη σχολίου

16-04-2021 16:39Agrotis

ειχαμε μπει στο προγραμμα βιολογικων 2016 με καποια στρεμματα μηδικη, μας κρατησαν 3 χρονια μετα μας πεταξαν εξω ενω μας ειχαν ταξει 3 + 2 χρονια παραμονη στο προγραμμα, την παραγωγη την πουλαμε για κοπη με πληρωμη ανα στρεμμα σε κτηνοτροφους της περιοχης, τα χρηματα που μενουν στην τσεπη μας αν ενα χωραφι ειναι ενοικιαζομενο δεν ειναι πολλα οπως ανεφεραν καποιοι τα ενοικια ειναι απο 20 ευρω εως 40 ευρω στην περιοχη, το προβλημα ειναι οτι σε προηγουμενη προκηρυξη βιολογικων επι συριζα αντι να μοιρασουν την πιτα των βιολογικων σε πολλους την μοιρασαν σε λιγους, συγκεκριμενα στο νομο εβρου

Απάντηση

15-04-2021 22:18Νίκος

Τουλάχιστον αφού θέλετε να δώσετε τα λεφτά σε αυτά τα κοπρόσκυλα που τα παίρνουν τόσα χρόνια, βάζοντας τριφύλλι στα 1000 στρεμματα και τους δίνετε 55 ευρώ το στρέμμα και έχουν να πατήσουν στο χωράφι 5 χρόνια, να μπει πλαφόν στα στρέμματα για να μπούνε και άλλοι που δεν έχουν μπει ποτέ σε βιολογικό πρόγραμμα και είναι νέοι. Ξεφτίλες τόσα χρόνια τα ίδια. Οι τσιφλικαδες τα παίρνουν και νέοι τον παίρνουν

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία