BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πριμ εγκατάστασης για νεοεισερχόμενους και εξωγεωργικές εταιρείες

Σε τρία υποµέτρα δύναται να χωριστεί το καινούργιο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 2023-2027, προσφέροντας τη δυνατότητα πριµοδότησης σε νέους αγρότες, νεοεισερχόµενους (new farmers) και τη σύσταση νέων µη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται όµως µε την γεωργική δραστηριότητα (π.χ µαγαζί αγροεφοδίων) σύµφωνα µε το πλάνο τοπικής ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

8_40

Γιώργος Κοντονής

1380
3

Νεοεισερχόμενοι άνω των 40 ετών όπως και  μικρές εξωγεωργικές επιχειρήσεις στο πριμ πρώτης εγκατάστασης    
Αντίθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για στήριξη των πολύ µικρών αγροτικών επιχειρήσεων (το γνωστό «14χίλιαρο»), όπως έγινε στην τρέχουσα περίοδο, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς.

Η πριµοδότηση µπορεί να πάρει τη µορφή είτε εφάπαξ ενίσχυσης, είτε χρηµατοδοτικού εργαλείου, είτε να υπάρξει ο συνδυασµός αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν µπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ και µπορεί να διαφοροποιηθεί σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια που θα επιλέξει το κράτος-µέλος. Μάλιστα, στη νέα προγραµµατική περίοδο θα υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον συνδυασµό χρηµατοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων από το ΠΑΑ, εξασφαλίζοντας για τον δικαιούχο παράλληλα επιδότηση, τεχνική υποστήριξη υλοποίησης, µειωµένο επιτόκιο δανεισµό και εξασφάλιση εν µέρη των εγγυήσεων. Μάλιστα, στις 14 Σεπτεµβρίου διοργανώνεται ειδική ηµερίδα από το επίσηµο συµβουλευτικό όργανο fi-compass της ΕΕ, για τον προγραµµατισµό των χρηµατοδοτικών εργαλείων στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Ο ορισµός των νεοεισερχόµενων

Πέρα λοιπόν από το γνωστό πριµ νέων αγροτών που προβλέπει το καινούργιο Μέτρο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη βοήθεια εγκατάστασης νεοεισερχόµενων αγροτών άνω των 40 ετών που στην κοινοτική διάλεκτο τους ονοµάζουν «new farmers». H Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να δώσει έναν σαφή ορισµό για το ποιος θα θεωρείται «νεοεισερχόµενος» που εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγός µίας αγροτικής εκµετάλλευσης, ο οποίος θα πρέπει να διαφοροποιείται από τον νέο αγρότη. Στον ορισµό θα πρέπει να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια όσων αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή/και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν.

Από την άλλη, για τον ορισµό του νέου αγρότη τα κράτη-µέλη µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε ηλικιακά όρια 35-40 ετών. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη χώρα µας δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία, για τον ορισµό του νέου αγρότη (αγρότες έως 40 ετών).

Οι παραπάνω δύο ορισµοί, θα χρησιµοποιηθούν και για το Εθνικό Απόθεµα, καθώς οι νεοεισερχόµενοι και οι νέοι αγρότες θα έχουν υποχρεωτικά προτεραιότητα στη λήψη δικαιωµάτων από αυτό.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η πριµοδότηση σύστασης µη αγροτικών επιχειρήσεων µέσω του Μέτρου 6, είχε προβλεφθεί να προκηρυχθεί και την τρέχουσα περίοδο (Μέτρο 6.2 Υποστήριξη γεωργικών εκµεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων µη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, τελικά ακυρώθηκε, ύστερα από τις τροποποιήσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι διαχειριστικές αρχές υποστήριξαν ότι την ανάγκη αυτή κάλυψαν οι προκηρύξεις των δράσεων στα πλαίσια του LEADER.

Το αφιέρωμα βρίσκεται διαθέσιμο στο φύλλο της Agrenda που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου


Οι προβλεψεισ του κανονισµου
Οι δικαιούχοι  των 100 χιλ.

Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων

  1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν υποστήριξη για την εγκατάσταση νέων αγροτών, νεοεισερχόµενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΑΠ.
  2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν υποστήριξη βάσει του παρόντος άρθρου µόνο για να βοηθήσουν: α) την εγκατάσταση νέων αγροτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα κράτη µέλη στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΑΠ,

β) την έναρξη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται µε τη γεωργία ή τη δασοκοµία, συµπεριλαµβανοµένης εγκατάστασης νεοεισερχόµενων αγροτών ή τη διαφοροποίηση του εισοδήµατος των αγροτικών νοικοκυριών σε µη γεωργικές δραστηριότητες,

γ) η έναρξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µη αγροτικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές που σχετίζονται µε τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.

Επιπλέον δικαιώµατα µαζί µε την επιλέξιµη γη σε παλαιούς κτηνοτρόφους από το Εθνικό Απόθεµα

Σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό στο Εθνικό Απόθεµα µπορούν να συµπεριληφθούν πρόσθετες κατηγορίες αγροτών (Άρθρο 22, παράγραφος 7). Ως εκ τούτου, εφόσον τελικά επιλέξουν οι εθνικές αρχές να επωφεληθούν της διάταξης, θα µπορούν παλιοί κτηνοτρόφοι να αποκτήσουν νέα δικαιώµατα για επιλέξιµη γη. Σύµφωνα µε πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων που διεξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, έχει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους δηµόσιους βοσκότοπους.

Σε εκκρεµότητα ακόµα τα νέα αγροπεριβαλλοντικά στα πλαίσια σχεδιασµού του ΠΑΑ 2023-2027

Η προετοιµασία για το βασικό κορµό του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύµφωνα µε πληροφορίες. Χρόνος ωστόσο ακόµα απαιτείται για τα νέα Μέτρα Αγροπεριβαλλοντικών (π.χ Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο) καθώς αυτά πρέπει να προετοιµαστούν έχοντας υπόψη τις δράσεις του νέου πρασινίσµατος των άµεσων ενισχύσεων ώστε να µην «αλληλοκαλύπτονται». Πάντως, τα Αγροπεριβαλλοντικά του ΠΑΑ θα έχουν πιο αυστηρές δεσµεύσεις και µεγαλύτερο πριµ από το πρασίνισµα.

 

Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

29-01-2022 13:50Γειά σας είμαι 42 ετών και θέλω να γίνω νέος αγρότης υπάρχει πληροφόρηση για νέα προγράμματα?

Δράκος

Απάντηση

18-09-2021 13:19Θερριος παναγιωτης

Είμαι 42 χρονων. Είμαι εργαζόμενος στην Αθήνα και θέλω να πάω στην Καλαμάτα να ασχοληθώ με την ελαιοπαραγωγη. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για την ηλικία μου ;

Απάντηση

13-09-2021 16:27Ευαγγελία Φαρλάνη

Ενδιαφέρον το άρθρο σας. Υπάρχει πληροφόρηση πότε θα τρέξουν τα προγράμματα της νέας ΚΑΠ; Από που θα μπορούσα να έχω ενημέρωση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής κλπ; Ζούμε με την οικογένειά μου στην Τήνο. Σας ευχαριστώ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις