Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με 50 πιστοποιημένους φορείς οι συμβουλευτική αγροτών που όμως αργεί

Με 50 πιστοποιηµένους Φορείς οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν πιστοποιηµένες συµβουλές από έξι θεµατικά πεδία στους αγρότες χωρίς κόστος, αναµένεται να τρέξει σε πρώτη φάση το Μέτρο 2.1 «Αγροτική Συµβουλευτική».

18_19

Γιώργος Κοντονής

1441
0

Στόχος είναι το Μέτρο να προκηρυχθεί µέσα στο µήνα, µε την εφαρµοστική ΥΑ να αναµένεται να λάβει ΦΕΚ εντός των ηµερών. Μετά την προκήρυξη οι Φορείς που βρίσκονται µέσα στο Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) (βλ. πίνακα) θα κληθούν να κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο. Μετά την αξιολόγηση και την τελική ένταξη των δικαιούχων, αυτοί θα είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές στους αγρότες, το κόστος των οποίων θα καλύπτεται από το Μέτρο 2.1.  Ύστερα, ο ενταγµένος στο Μέτρο Φορέας, θα κάνει τις αιτήσεις πληρωµής ζητώντας να λάβει τη σχετική επιδότηση (έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή, µέχρι 3 συµβουλές ανά αγρότη) ανάλογα µε τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει και τους αγρότες που έχει εξυπηρετήσει.

Η πληρωµή για κάθε συµβουλή γίνεται τµηµατικά, ως ακολούθως: 1η πληρωµή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της στήριξης για τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά την υποβολή του 2ου παραδοτέου. 2η πληρωµή, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% της στήριξης για τη συγκεκριµένη συµβουλή, µετά την υποβολή του 3ου παραδοτέου.

Το 1ο παραδοτέο περιλαµβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της εκµετάλλευσης, τον προσδιορισµό του προβλήµατος ή των προβληµάτων που καλείται να επιλύσει η εφαρµογή της/των συµβουλής/-ών και το είδος συµβουλής/τα είδη συµβουλών που αναµένεται να παρασχεθούν.

Το 2ο παραδοτέο περιλαµβάνει τον τίτλο και το αναλυτικό περιεχόµενο της συµβουλής, το φύλλο ελέγχου (check list) ενεργειών για την εφαρµογή της συµβουλής, που αποτελεί µορφή συµβουλευτικού πρωτοκόλλου µεταξύ παρόχου-ωφελουµένου και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της.

Το 3ο παραδοτέο είναι η τελική έκθεση του παρόχου για τη δεδοµένη συµβουλή που περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της συµβουλής και πληροφορίες που σχετίζονται µε τους δείκτες αξιολόγησης.

Εφόσον λοιπόν βγει το Σεπτέµβριο η προκήρυξη, το νωρίτερο που θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να ξεκινήσουν να λαµβάνουν επιδοτούµενες συµβουλές θα είναι αρχές του 2022. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ (εθνική και ενωσιακή συµµετοχή), ενώ εκτιµάται ότι θα δοθούν 120.000 δωρεάν συµβουλές στους γεωργούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 ανά γεωργό), έως τη λήξη της δράσης (2023).

 

Τρέχει ακόμα η πιστοποίηση Συμβούλων

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου «τρέχει» η 2η πρόσκληση που έχει εκδώσει ο ΕΛΓΟ-∆ήµητρα για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συµβούλων. Πρόκειται για τα πρόσωπα που θα απασχολούνται στου Φορείς Πιστοποίησης (βλ. πίνακα) και θα προσφέρουν τις συµβουλές στον αγρότη. Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί κάτι παραπάνω από 3.000 φυσικά πρόσωπα που δύναται να απασχοληθούν στους πιστοποιηµένους Φορείς. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόµενοι φαίνεται πως επιλέγουν να πιστοποιηθούν και στα 10 θεµατικά πεδία των συµβουλών, καθώς αυτό είναι κάτι που ζητείται από τους Φορείς στους οποίους θα εργαστούν ή εργάζονται ήδη.

Ως εκ τούτου, η 2η πρόσκληση απευθύνεται σε:

  Φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο.

  Εγγεγραµµένους στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυµούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεµατικά πεδία.

  Εγγεγραµµένους στο Μητρώο Γ.Σ. στο 9ο θεµατικό πεδίο «Συµβουλές για το σχεδιασµό της εφαρµογής Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης», που επιθυµούν να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους στο εν λόγω θεµατικό πεδίο. Επισηµαίνεται ότι, λόγω αλλαγής του θεσµικού πλαισίου του Σύστηµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (πρότυπα σειράς AGRO 2), για τη διατήρηση της πιστοποίησης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση του σχετικού προγράµµατος επιµόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η πιστοποίηση των εγγεγραµµένων στο Μητρώο Γ.Σ. στο εν λόγω θεµατικό πεδίο έως την επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία