Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προετοιμασία για προκήρυξη Νέων Αγροτών τέλη Σεπτέμβρη

Ζορίζονται σιγά-σιγά όσοι επένδυσαν ήδη κάποια λεφτά για να μπουν στο πρόγραμμα αναμένοντας την πρόσκληση, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις για Τυπική Απόδοση και ανεργία.

16_29

Γιώργος Κοντονής

523
18

Oδηγίες προετοιμασίας για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών που έρχεται τέλος Σεπτεμβρίου

Τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου εκτιµούν οι µελετητές ότι θα βγει τελικά στον αέρα η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες, µε τα έξοδα πάντως ήδη να τρέχουν για όσους έχουν ξεκινήσει ήδη τις επενδύσεις (αγορά ζωικού κεφαλαίου, εκτάσεων κ.λπ) ώστε να µπουν στο πρόγραµµα όταν αυτό ανοίξει. Ωστόσο, εκτιµάται ότι η πρώτη δόση πληρωµής (24.500-28.000 ευρώ) θα µπει στους λογαριασµούς των δικαιούχων αρκετά αργότερα, και συγκεκριµένα την Άνοιξη ή ακόµα και αρχές του καλοκαιριού του 2022.

Το γεγονός αυτό µοιάζει να ζορίζει σιγά-σιγά εκείνους που έβαλαν κάποια λεφτά για να µπουν στο πρόγραµµα, µε την ελπίδα ότι θα τα καλύψουν µε το που µπει το πριµ, την ώρα που και οι τράπεζες, αν δεν δουν το χαρτί ένταξης στο πρόγραµµα του νέου αγρότη, δεν προχωράνε σε χρηµατοδοτήσεις. Βέβαια να σηµειωθεί εδώ πως η ταχύτητα των διαδικασιών ένταξης στο πρόγραµµα και τελικά και της πληρωµής εξαρτάται κυρίως από τις περιφερειακές αρχές και τη στελέχωσή τους, αλλά και τον αριθµό των φακέλων που θα έχουν στη διάθεσή τους.

Από εκεί και πέρα, µε τις προδηµοσιεύσεις (βαθµολογίας, προκήρυξης) να έχουν βγει στη δηµοσιότητα από τον περασµένο Απρίλιο, αναµένονται επιπλέον διευκρινίσεις για να «κλειδώσουν» οι ενδιαφερόµενοι όχι µόνο την τελική τους µοριοδότηση αλλά και το αν τελικά είναι δικαιούχοι. Μία τέτοια περίπτωση για παράδειγµα είναι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές. Με βάση παλαιότερη διευκρινιστική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών η φοίτηση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα δεν είναι λόγος αποκλεισµού και ως εκ τούτου, µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα. Μένει να φανεί αν θα ισχύσει η παραπάνω διευκρίνιση και στο νέο πρόγραµµα. Παράλληλα, βάσει παλαιότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, επιτρεπόταν στον δικαιούχο να δηλώνει αγροτεµάχια και σε γειτονικούς νοµούς, κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί για την ερχόµενη πρόσκληση.

∆ιευκρινίσεις που απαιτούνται

Για άλλα ζητήµατα που µένει να διευκρινιστούν, σχετική εγκύκλιος που είχε βγει για την πρώτη πρόσκληση ανέφερε τα εξής:

Νέες φυτείες (πχ νεαρά δένδρα, αµπελώνες): Για τον υπολογισµό της παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών µόνιµων νεαρών φυτειών θα χρησιµοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιµοποιείται για τις φυτείες που έχουν µπει στην παραγωγή.

Ανεργία: Βαθµολογείται εφόσον κατά το 18µηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ο υποψήφιος έχει θεωρηµένη κάρτα ανεργίας για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Οι δώδεκα µήνες δεν απαιτείται να είναι συνεχόµενοι.

Ιδιοκτησία (κριτήριο ένταξης 5.1 «ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκµετάλλευση (γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο): Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Επισηµαίνεται ότι βαθµολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθµολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Τα παραστατικά νόµιµης κατοχής θα προσκοµίζονται εντός χρονικού διαστήµατος που θα οριστεί, µετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθµολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθµολογούµενες αιτήσεις κατατάσσονται µε φθίνουσα βαθµολογική σειρά και στον οποίο επισηµαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

Παύση της εξωγεωργικής δραστηριότητας μόνο εφόσον κριθεί επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.

2) Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.

3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

13) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχόλια (18)
Προσθήκη σχολίου

03-10-2021 13:36Χαρης

29 οκτωβριου ξεκινάνε οι αιτήσεις λένε εγώ είμαι σαν νεοεισερχομενος στης 24 /4/2020 18μηνο λένε και εγώ είμαι 18 μήνες και 4 μέρες θ μ βγάλουν μη επιλέξιμο??ας μ απαντήσει κάποιος??

Απάντηση

07-09-2021 09:23ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΛΕΠΟΥΔΑΚΗ

Καλημέρα..θα ήθελα να ρωτήσω: Εγώ κληρονόμησα ένα κτήμα με φυστικιες Αιγίνης..θέλω να ασχοληθώ σοβαρά..είμαι άνεργη από το 2015...Άλλοι μου λένε να περιμένω να βγει κάποιο πρόγραμμα και μετά να κάνω έναρξη ως αγρότης...Άλλοι να μην κάνω τίποτα..είμαι 55 ετών ... Μπορεί να μου πει κάποιος υπεύθυνα μια γνώμη??? Ευχαριστώ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

07-09-2021 04:53KIRIAKOS SERALIS

Ξυπνατε εσεις κυριως οι νεοι σε ενα κρατος το οποιο ειναι πτωχευμενο και κυβερναται τοσα χρονια απο ανικανους κλεφτες μην περιμενετε προκοπη κριμα στους νεους που μπηκαν και στα προηγουμενα προγραμματα και εριξαν χρημα απο την τζεπη τους για να μπουν το κρατος δεν εχει σαλιο μια πως το λεμε για να κινηθει και βγαλανε τωρα και νεο προγραμμα αγροτων για να μπορεσουν να αρπαξουν τα χρηματα απο τις ετισεις των νεων για να πληρωσουν πρωτα πρωτα τους μισθους τους και οσοι καταθεσουν τα χαρτια θα παρουν την πρωτη δοση του αγιου ποτε, συμβουλη οτι ειναι να κανει καποιος νεος στον αγροτικο τομεα καλο ειναι να στηριχτει στα δικα του χερια και δυνατοτητες και να μην περιμενει βοηθεια απο κανενα κρατος και απο κανενα προγραμμα ειναι ολοι τους ψευτες κλεφτες απατεωνες λαμογια πολιτικοι τελος οι καλες εποχες για τα προγραμματα νεων αγροτων που ηταν στανταρ παει περασαν προτου την κριση 2008 τελος ενα καλο παραδειγμα ειναι οι παπουδες και οι πατεραδες αγροτες στον αγροτικο τομεα που απεκτησαν περιουσια μηχανηματα χωρια αποθηκες και κυριως σπιτια για να ζησουν με πολυ μοχθο και απειρες ωρες εργασιας χωρις να παρουν ενα ευρω απο καποιο προγραμμα συμπερασμα οτι με σκληρη δουλεια εμπειρια και γνωση μπορεις να πετυχεις πολλα πραγματα χωρις να στηριχτεις στα ψεματα των απατεωνων πολιτικων που κοιτανε μονο να σε κοροιδεψουν και να σε ξεγελασουν ταζωντας σου πολυ χρημα ως βοηθεια με αποτερο ακοπο να σε κλεβουν οικονομικα σε βαθος χρονου εφκα κλπ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

07-09-2021 00:19Μπάζου Ανδριανή

Αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα ,ο ενήλικας να έχει ολοκληρώσει την στρατιωτική του θητεία;

Απάντηση

06-09-2021 22:00Καραγγελίδου Ελπίδα

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απορρίπτει το σύστημα τους φοιτητές πού σπουδάζουν πάνω στο επάγγελμα τους παρά πολλοί γεωπόνοι είναι καί Αγρότες όπως στο Τυχερό Έβρου τά αδέλφια Δεδογλου στην Ορεστιάδα επίσης πολλοί ασχολούνται και με την γεωργία .Εγώ όταν εργαζομουνα σάν Νηπιαγωγός υπήρχαν σηναδελφισες που δεν είχαν πάρει το πτυχίο τους και η υπηρεσία τούς έδειχνε άδεια να τελειώσουν τής σπουδεστους είναι μεγάλο λάθος να αποριπτοντε οι φοιτητές γεωπόνοι που είναι τό επάγγελμα αντικείμενο εργασίας τους .

Απάντηση

06-09-2021 21:04Αφροδιτη

Ας ξοφλησετε τους αγρότες τ 2009...που τους τ κοψατε τ χρήματα....στα μισά...ομως τότε οι δεσμεύσεις δεν μειώθηκαν...

Απάντηση

06-09-2021 19:31Μάριος

Ξωφληστε πρώτα τα προηγούμενα προγράμματα,που λήξαν κιόλας και μετά βγάλτε αλλά!Επίσης ονομάστε τα,,Πρόγραμμα Νέων Κοροιδων!

Απάντηση

06-09-2021 19:15Ο πιο μαλακας

Πληρωστε πρωτα εμας του 2016 δεν υπαρχςτε στο χαρτη οτι μας δωσατε το πηρατε πισω και αυτα π ειναι να βαλουμε τσεπι δεν τα δινεταιι

Απάντηση

06-09-2021 17:29Δημητριος

Τους επιλαχόντες ποτε θα τους εγκρίνεται;θα πάρουν τα λεφτά απτο είδη υπάρχον πρόγραμμα.που εχουν υλοποιηση μονο το 40 τα εκατο τον επιτυχωντον.Και θα ερθουν η εξυπνοι με τα λεφτα απτο προηγούμενο πρόγραμμα,να προκυριξουν τα επομενα σχέδια βελτίωσης.Για να μας πουνε οτι εμεις δυο προγραμματα σχεδιων προκυριξαμε.Ενω οι μελετες του προηγουμενου προγραματος και η επιλαχοντες χρειάζονται απλως χρηματοδότηση.Να κανουμε καινουργια σχεδια με καινουργια μελετη καιπεριμενουμε παλι αλλα τρία χρονια αν θα εγκριθουμε η αν ειμαστε παλι επιλαχοντες...Απαραδεκτη η πολιτικη μας....

Απάντηση

06-09-2021 16:09Ζαχαρίας Ζηδιανακης

Καλησπέρα σας, Μπορείτε σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στο Ηράκλειο της Κρήτης ώστε να μας δώσει επιπλέον πληροφορίες; Σας ευχαριστώ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία