Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πρόγραμμα 12ετίας με 70 εκατ για δάσωση γαιών, στοιχεία νέων δράσεων

Απονιτροποίηση, Δάσωση, Σχέδια Βελτίωσης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος και μικροπιστώσεις στο πλάνο προκηρύξεων σύμφωνα με το ΠΑΑ 2021-2022 που υποβλήθηκε

1717

Γιώργος Κοντονής

829
1

  Με 180 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, µε 150 εκατ. ευρώ η Απονιτροποίηση και 70 εκατ. ευρώ η ∆άσωση Αγροτικών Γαιών σύµφωνα µε την 9η τροποποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που απέστειλαν οι διαχειριστικές αρχές προς έγκριση στην ΕΕ. Παράλληλα προβλέπονται ολοκαίνουργια Μέτρα όπως είναι για παράδειγµα το Μέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος» το οποίο θα τρέξει πιλοτικά για µεµονωµένους παραγωγούς και οµάδες παραγωγών αλλά και το Μέτρο 14 «Ευζωία των ζώων» (µε ιδιώτες κτηνιάτρους) για την επιδότηση παρεµβάσεων που αφορούν τη διατροφή, το σταβλισµό και την υγεία των παραγωγικών ζώων.  Μ4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) µε πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ. Η στήριξη αφορά κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε προσανατολισµό, κατά προτεραιότητα στους εξαγώγιµούς κλάδους αλλά και σε εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, για τα οποία η Χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, στην άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας και στη βελτίωση της ανθεκτικότητά τους. Θα δοθεί βαρύτητα στον κλάδο της µελισσοκοµίας λόγω και στις πυρόπληκτες περιοχές.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Αναλυτικότερα, την περίοδο 2021-2022 θα προκηρυχθούν τα εξής Μέτρα:

  Μ3.1 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων», µε στόχευση το σύστηµα ποιότητας AGRO 2 (1,2) «∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότερα για το βαµβάκι µε επιπλέον κατανοµή ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται στα 32,5 εκατ. ευρώ.  Μ4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) µε πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ. Η στήριξη αφορά κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε προσανατολισµό, κατά προτεραιότητα στους εξαγώγιµούς κλάδους αλλά και σε εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, για τα οποία η Χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, στην άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας και στη βελτίωση της ανθεκτικότητά τους. Θα δοθεί βαρύτητα στον κλάδο της µελισσοκοµίας λόγω και στις πυρόπληκτες περιοχές.

 Μ4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) µε πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ. Η στήριξη αφορά κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε προσανατολισµό, κατά προτεραιότητα στους εξαγώγιµούς κλάδους αλλά και σε εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, για τα οποία η Χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, στην άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας και στη βελτίωση της ανθεκτικότητά τους. Θα δοθεί βαρύτητα στον κλάδο της µελισσοκοµίας λόγω και στις πυρόπληκτες περιοχές.


  Μ5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και από καταστροφικά συµβάντα», σχετικά µε την αποκατάσταση του γεωργικού δυναµικού, κυρίως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, µε κατανοµή πόρων ύψους 33,6 εκ. ευρώ.


  Μ6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς»: Νέοι Αγρότες ύψους 420 εκατ. ευρώ (βλ. ρεπορτάζ σελ. 18-19)  Μ5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και από καταστροφικά συµβάντα», σχετικά µε την αποκατάσταση του γεωργικού δυναµικού, κυρίως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, µε κατανοµή πόρων ύψους 33,6 εκ. ευρώ.

  Μ8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων», µε πληρωµή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας. Το υποµέτρο Μ8.1 επανασχεδιάζεται και επαν-υποβάλλεται εκ νέου. µε 69 εκατ. ευρώ ενσωσιακούς πόρους.

  Μ11.2 «∆ιατήρηση Βιολογικής Γεωργίας» µε στόχο νέα προκήρυξη διατήρησης βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας µε 450 εκατ. ευρώ (βλ. σελ 17). Μ8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων», µε πληρωµή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στην επόµενη προγραµµατική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας. Το υποµέτρο Μ8.1 επανασχεδιάζεται και επαν-υποβάλλεται εκ νέου. µε 69 εκατ. ευρώ ενσωσιακούς πόρους.

  Μ14 «Ευζωία των ζώων» µε επανυποβολή επικαιροποιηµένου τεχνικού δελτίου του Μέτρου και ενωσιακούς πόρους 33,5 εκατ. ευρώ. Το µέτρο επανυποβάλλεται µε την αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους.

  Μ19 «CLLD- LEADER», µε κατανοµή επιπλέον ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται περίπου στα 59,5 εκατ. ευρώ και αφορά σε: α) νέες προσκλήσεις του υποµέτρου Μ19.2 τοπικών προγραµµάτων που παρουσιάζουν δυναµική, β) επιπλέον δαπάνες λειτουργίας των ΟΤ∆ για τα έτη 2021 και 2022, γ) δαπάνες προετοιµασίας των νέων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027.

  Μ4.14 και Μ4.2.4 «Χρηµατοδοτικά εργαλεία / Μικρο-πιστώσεις», µε ενωσιακή κατανοµή 21,5 εκατ. ευρώ τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δράσης Μ4.1.5, όσο και για µη δικαιούχους του ΠΑΑ .
  Μ17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος» - Νέα πιλοτική δράση σε παραγωγούς ή/οµάδα/ες παραγωγών µε ενωσιακή κατανοµή 9,5 εκατ. ευρώ.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

20-09-2021 14:15Γιώργος

Μην πιστεύεται το agrones, γράφω την δήλωση μου εκ πείρας.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία