Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Απόδειξη ιδιοκτησίας και εξοπλισμός στις οδηγίες για Νέους Αγρότες

Μέχρι και ένα µήνα µετά την έκδοση των πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης της προκήρυξης των Νέων Αγροτών, θα µπορούν να προσκοµισθούν οι υποψήφιοι δικαιολογητικά για την απόδειξη απόκτησης αγροτεµαχίων ώστε να λάβουν τα 11 µόρια που αφορούν το κριτήριο 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευσης».

18-19_pin_10

Γιώργος Κοντονής

5669
0

Απόδειξη ιδιοκτησίας και εξοπλισμός στις τελευταίες οδηγίες σε Νέους Αγρότες

Το παραπάνω διευκρινίζουν οι διαχειριστικές αρχές σε έγγραφό τους µε θέµα «Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 3η πρόσκλησης του υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2022». Η συγκεκριµέναη πρόβλεψη αφορά όσους δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε ένα αγροτεµάχιο ως µισθωµένο ενώ έχουν σκοπό στη συνέχεια να το αποκτήσουν αλλά ακόµα δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επί τούτου λοιπόν αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:

«Μπορώ να αιτηθώ τη βαθµολόγηση του κριτηρίου 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευσης» για αγροτεµάχιο που έχω δηλώσει στο ΟΣ∆Ε και αυτήν τη στιγµή το αξιοποιώ ως µισθωµένο ενώ στη συνέχεια θα το αποκτήσω; Μέχρι πότε µπορώ να το αποκτήσω και να προσκοµίσω τα ανωτέρω συµβόλαια; Η απόδειξη της ιδιοκτησίας µπορεί να γίνει µέχρι και έναν µήνα µετά την έκδοση των πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης της παραγράφου 14 του άρθρου 15 της πρόσκλησης. Για αυτόν τον λόγο προσκοµίζονται, µέχρι και ένα µήνα από την έκδοση των ανωτέρω πινάκων, τα συµβόλαια ιδιοκτησίας, συνοδευόµενα από τη µεταγραφή τουςτα οποία µπορούν να έχουν εκδοθεί οποτεδήποτε, δηλαδή ακόµα και µετά την υποβολή  του αιτήµατος στήριξης.».

Σηµειώνεται εδώ πως η απόδειξη της ιδιοκτησίας αγροτεµαχίων είναι απαραίτητη µόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να τύχει της βαθµολογίας του κριτηρίου 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακίων

Τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί για τη λήψη πιστοποιητικών υποθηκοφυλακίων για την υποβολή συµβολαίων ιδιοκτησίων για τις ανάγκες της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών αναγνωρίζουν οι διαχειριστικές αρχές. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρουν στο έγγραφο ερωταπαντήσεων παρέκκλιση γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το πιστοποιητικό αναφέρει αριθµούς συµβολαίων αλλά δεν αναφέρει εκτάσεις και ποσοστά ιδιοκτησίας. Τότε επισυνάπτετε

δικό σας πίνακα, µε αναφορά

στον αριθµό και στη σελίδα του συµβολαίου όπου περιγράφεται
το αγροτεµάχιο, η έκτασή του και
το ποσοστό ιδιοκτησίας. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τις συµβολαιογραφικές περιλήψεις

των συµβολαίων ιδιοκτησίας

ή από τα συµβόλαια ιδιοκτησίας.

β) Για συµβόλαια που έχουν συνταχθεί µετά την 1.1.2020 µπορείτε να επισυνάψετε το συµβόλαιο ή την περίληψη του, συνοδευόµενα πάντα και

από τη µεταγραφή του.

Μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν μετρά στα μόρια

Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού και αγροτικού αυτοκινήτου δεν προσµετρώνται στις επενδύσεις που λαµβάνονται υπόψη στα κριτήρια µοριοδότησης των Νέων Αγροτών. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι αρµόδιες αρχές στις επενδύσεις µπορούν να συµπεριλαµβάνονται  στο συγκεκριµένο κριτήριο η αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου, µελισσοσµηνών και νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. Τα παραπάνω αφορούν το κριτήριο 6.4 «Υλοποίηση επενδύσεων» που αντιστοιχεί σε 5-10 µόρια όταν το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ 10.000 έως 17.500 ευρώ.

Συγκεκριµένα οι διαχειριστικές αρχές ξεκαθαρίζουν τα εξής:

«Επενδύσεις που προσµετρούν στο βαθµολογικό κριτήριο 6.4 «Υλοποίηση επενδύσεων»: Για τις επενδύσεις αυτές, στον οδηγό συµπλήρωσης, στη σελίδα 26 σηµειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας «2. Αγορά/Χρηµατοδοτική µίσθωση….αποσβέσεις» της οθόνης ΙΙΙ.2.1 – «∆απάνες επιχειρηµατικού σχεδίου» είναι αυτές που θα προσµετρήσουν στο αντίστοιχο βαθµολογικό κριτήριο. Όπως φαίνεται στην αναδιπλούµενη λίστα της συγκεκριµένης οθόνης, σε αυτές συµπεριλαµβάνονται, η αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου και µελισσοσµηνών. Για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, προκειµένου να προσµετρηθεί στο βαθµολογικό κριτήριο πρέπει να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος. Με «άλλο» µπορεί να συµπληρωθεί οποιαδήποτε επένδυση δεν συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη λίστα αλλά είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο σχεδίου βελτίωσης».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία