Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Δάνεια ίδιας συμμετοχής από 2 ταμεία, εξοπλισμός από 3 κουμπαράδες

Σε τρία µέτωπα αναµένεται να επικεντρωθεί η χρηµατόδοτηση των επενδύσεων σε τρακτέρ και παρελκόµενα από το 2022, καθώς είναι η χρονιά που θα ανοίξουν καινούργια Σχέδια Βελτίωσης, οι δράσεις του Ταµείο Ανάκαµψης και ο Αναπτυξιακός Νόµος.

18-19_pin_11

Γιώργος Κοντονής, Γιώργος Λαμπίρης

6076
2

Δανειοδότηση ίδιας  συμμετοχής από δύο ταμεία και επιδότηση αγροτικού εξοπλισμού από τρεις κουμπαράδες

Μάλιστα τα παραπάνω θα είναι σε θέση να υποστηρίξει το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το νέο Ταµείο Μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ για τον Πρωτογενή Τοµέα, το οποίο βρίσκεται στη φάση ενεργοποίησης.

Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης θα καλύπτουν επενδύσεις έως 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή και µελισσοκοµία και 200.000 ευρώ για ζωική παραγωγή. Θα αφορούν κατ’ επάγγελµα αγρότες και δικαιούχους του υποµέτρου 6.1 των Νέων Αγροτών, σε αντίθεση µε την πρόσκληση του 2017 που είχε ανοίξει και για τα συλλογικά σχήµατα. Μέχρι στιγµής, από τη Μονάδα Επενδύσεων των διαχειριστικών αρχών, έχουν γίνει γνωστές µόνο οι γενικές διατάξεις που θα διέπουν τη νέα πρόσκληση των 180 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εκµετάλλευση τυπικής απόδοσης άνω των 8.000 ευρώ και να έχει υποβάλει ΟΣ∆Ε το 2021. Επίσης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος. Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή στον αναπτυξιακό νόµο, η επένδυσή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού.

Αναπτυξιακός Νόµος

Οι προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόµου αναµένονται από τις αρχές του 2022. Κατά τη διαβούλευση, ζητήθηκε να αποσαφηνιστεί ρητά υπό ποιες προϋποθέσεις τα τρακτέρ θα είναι επιλέξιµη δαπάνη για τις επενδύσεις του αγροτικού τοµέα καθώς πολλοί φάκελοι µε αγροτικά µηχανήµατα απορρίφθηκαν στον περασµένο αναπτυξιακό.

Τα ποσοστά  ενίσχυσης θα διαµορφώνονται, δυνητικά, έως 60% ενίσχυση για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις µεσαίες και 80% για τις µικρές. Στα έργα που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα µπορεί να χρησιµοποιείται εξολοκλήρου το κίνητρο της επιχορήγησης. 

Εκτός επιλέξιµων δαπανών µένουν στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα εισέλθει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής και κατ’ επέκταση προς ψήφιση εντός του ∆εκεµβρίου, η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), θα υφίσταται ελάχιστο επιλέξιµο κόστος επενδυτικού σχεδίου που θα ξεκινάει από τις 50.000 ευρώ.

Με 200 εκατ. ευρώ μπάτζετ οι Ομάδες

Μέσα στο πρώτο δίµηνο του 2022 αναµένεται να βγει στον αέρα και να δέχεται αιτήµατα η νέα προκήρυξη για τη δράση
«1.2 Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς Τοµέα» που θα στηριχθεί χρηµατοδοτικά από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και θα προσοµοιάζει στα «Σχέδια Βελτίωσης».

Όπως αναφέρθηκε σε σχετική ενηµερωτική εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΘΕΑΣ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισµό 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Η δράση απευθύνεται σε συλλογικά σχήµατα, οργανώσεις παραγωγών και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα που συνάπτουν συµβάσεις για την άσκηση συµβολαιακής γεωργίας και αφορά σε επενδυτικά σχέδια µε ελάχιστο προϋπολογισµό 1 εκατ. ευρώ, ενώ η επιχορήγηση φτάνει στο 50% της δαπάνης.

Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται, µεταξύ άλλων, οι επενδύσεις για τη δηµιουργία κτηριακών εγκαταστάσεων, για υποδοµές, για ενεργειακές αναβαθµίσεις κτηρίων, την προµήθεια εξοπλισµού, ηλεκτρικών οχηµάτων και φορτηγών, την απόκτηση νέων τεχνολογιών γύρω από το smart farming και τη γεωργία ακριβείας, τη δηµιουργία αλυσίδων αξίας στον τοµέα της αγροδιατροφής, καθώς και οι δαπάνες συµβουλευτικής. «Εποµένως µπορείτε να προχωρήσετε στον εκσυγχρονισµό των µελών σας σε υποδοµές και εξοπλισµό για να πετύχετε µείωσης του κόστους παραγωγής, της χρήσης εργατικών χεριών που τα επόµενα χρόνια θα είναι σε µεγαλύτερη έλλειψη και παράλληλα να δηµιουργήσετε και τις προϋποθέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, κατά την παρουσίαση της δράσης 1.2 σε εκπροσώπους συνεταιρισµών από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τις Σέρρες, την Πιερία και το Κιλκίς, την Παρασκευή 26 Νοεµβρίου.

Ειδική πρόβλεψη για Νέους Αγρότες

Στην προκήρυξη των Νέων Αγροτών που «τρέχει», µοριοδοτείται η πρόβλεψη στο επιχειρηµατικό σχέδιο για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού,

ο οποίος µπορεί να καλυφθεί από τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που φιλοξενούνται στον ιστότοπο

www.ependyseis.gr όπου γίνονται οι αιτήσεις, έως και την Πέµπτη 2 ∆εκεµβρίου είχαν πραγµατοποιηθεί 348 οριστικοποιήσεις φακέλων.

Ο Αριθµός Υποσυστηµάτων σε Χρήση είχε φτάσει τις 14.736 και είναι ένα δείγµα των αιτήσεων που αναµένεται να οριστικοποιηθούν. H υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί µέχρι την Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου

και ώρα µία το µεσηµέρι. Η επιλογή να λήγει η πρόσκληση εντός του ωραρίου εργασίας γίνεται προκειµένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο σύστηµα µέχρι το τέλος της προθεσµίας υποβολής. Για όλες τις καλλιέργειες µε τυπική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο, θα πραγµατοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.

Τα δύο Ταμεία δανειοδότησης για ίδια συμμετοχή

Επικουρικά για τις ανάγκες χρηµατοδότησης των αγροτικών επενδύσεων και την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, λειτουργεί ήδη το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, η ΕΥ∆ ΠΑΑ ανέθεσε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τη δηµιουργία και διαχείριση ενός Ταµείου Χαρτοφυλακίου (ΤΧ), µε σκοπό την εφαρµογή από αυτή ενός Χρηµατοδοτικού Εργαλείου (ΧΕ) µε τη µορφή παροχής µικρο-χρηµατοδοτήσεων επιµερισµένου κινδύνου, όπου το ύψος κάθε δανείου δεν θα ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. Το εν λόγω ΧΕ θα έχει τη δοµή ενός Ταµείου Χαρτοφυλακίου, µε διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο οποίο το ΠΑΑ θα συνεισφέρει πόρους ύψους 21.500.000 ευρώ.

Στα επιµέρους υποµέτρα του ΠΑΑ που θα υποστηρίζει το Χρηµατοδοτικό Εργαλείο θα είναι τα Σχέδια Βελτίωσης. Το ΠΑΑ 2014 – 2022 θα συµµετέχει σε κάθε δάνειο παρέχοντας το 50% του κεφαλαίου µε µηδενικό επιτόκιο ενώ το υπόλοιπο 50% θα συνεισφέρεται από τον ΕΧΟ.

Το Χρηµατοδοτικό Εργαλείο δύναται να συνδυάζεται σε µία πράξη µε επιχορηγήσεις, ώστε να παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για περιορισµένο διάστηµα από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης ή/και τεχνική στήριξη στους ωφελούµενους γεωργούς και µεταποιητές προκειµένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σωστά το επιχειρηµατικό τους σχέδιο.

Το πόσο τώρα θα µπορέσει να βοηθήσει το Ταµείο Μικροπιστώσεων την υπόθεση υλοποίησης των Σχεδίων µένει να φανεί, καθώς έως σήµερα το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν «τραβάει». Aυτό που προβληµατίζει από τη µέχρι στιγµής λειτουργία του ΤΕΑΑ, είναι ότι δεν είναι λίγοι οι αιτούντες που παραιτούνται τελικά από το δανεισµό, όταν µαθαίνουν ότι λόγω της εγγύησης και της µείωσης του επιτοκίου θα χάσουν κάποια χρήµατα από την επιδότηση Σχεδίων Βελτίωσης-Μεταποίησης (κανόνας Ακαθάριστου Ισοδύναµου Επιχορήγησης). Πέρα από το γεγονός πως σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο Ταµείο δεν έχουν πάρει «ζεστά» το θέµα.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

06-12-2021 12:14γιωργος

επισης στους ορους και στα κριτηρια για τα σχεδια βελτιωσης,το υπουργειο ας βαλει και τους εξης ορους: ο αιτων να εχει 6 δαχτυλα στο καθε χερι,να εχει γεννηθει δισεκτο ετος,να εχει στην κατοχη του πετρωμα απο μετεωριτη,το ενα ματι να ειναι μπλε και το αλλο κοκκινο,να εχει προυπηρεσια στην αγροτικη γη τουλαχιστον 200 χρονια και να εχει στην διαθεση του στην τραπεζα μετρητα πανω απο 500.000 ευρω.και εφ'οσον πληρει ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ το αιτημα θα ελεγχθει ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 23:59 ΣΤΙΣ 33 ΤΟΥ 14ου ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2099.ΑΙΝΤΕ ΠΙΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΦΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ.Ο ΦΤΩΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΣ ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ.ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ;;;;;;;;;;;;;ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΕ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΑ Η ΕΛΓΑ;;;;;ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ.ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ;;;;;;;;;ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ;;;;;;ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ''ΥΓΙΗ'' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ;;;;;;;;ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΘΟΠΟΔΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ;;;;;;;;ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑΤΙ TON EXOYN BΡΕΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΑΤΕ;;;;;;ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;;;;;ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΦΕΡΘΕΙ ΤΙΜΙΑ ΑΦΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΡΕΣΤΕ ΤΡΙΤΙΚΟΣΜΙΚΑ;;;;;;;;;;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία