BACK TO
TOP
Προγράμματα

Σε προδημοσίευση η πρόσκληση 100 εκατ. ευρώ για αγορά τρακτέρ, φύτευση δεντρώνων και αγορά γης

Τρακτέρ και παρελκόμενα επιδοτούμενα μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας τους, στάβλοι, γεωργικές αποθήκες, εγκατάσταση δενδρώδων, φωτοβολταϊκά και αγορά γης είναι μόνο μερικές από τις επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτεί η Δράση «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα» ύψους 100 εκατ. ευρώ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

31_7

5
10

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις: Πρώτον Συλλογικά Σχήματα αγροτών, δεύτερον οικοτεχνίες αγροτών που μεταποιούν το δικό τους προϊόν (τουλάχιστον 40% βαθμός καθετοποίησης), τρίτον, μεταποιητικές επιχειρήσεις εφόσον μεταποιούν γεωργικό και κατ' ελάχιστο το 40% των Α' υλών που χρησιμοποιούνται προέρχονται από συμβολαιακή γεωργία. Και, τέταρτον, αγροτικές επιχειρήσεις που δεσμεύονται να καθετοποιήσουν τη μονάδα τους για τουλάχιστον μία 3ετία ξεκινώντας από το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.

Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη εδώ

Σημειώνεται, ότι το ελάχιστο ύψος της επένδυσης θα πρέπει να είναι 500.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το μέγιστο 7,5 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στο 50% των δαπανών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εξαίρεση η Στερεά Ελλάδα με 40% και η Αττική). Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 15 έως 40%.

Όσον αφορά την ημερομηνία που θα ανοίξει η προκήρυξη αυτή δεν προσδιορίζεται στην προδημοσίευση του προγράμματος.

Αναλυτικότερα η προδημοσίευση αναφέρει:

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία, είναι γραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».

β) Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

αα) εφόσον μεταποιούν γεωργικό σε γεωργικό προϊόν, κατ' ελάχιστο το 40% των Α' υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

ββ) εφόσον μεταποιούν γεωργικό σε μη γεωργικό προϊόν και το 40% των Α' υλών είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

γγ) η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 5ετής για όλους τους φορείς.

γ) Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α΄ πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινά το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για όλους τους φορείς.

δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.

ε) Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μεταξύ άλλων ενισχύονται τα εξής:

α) Κατασκευή, απόκτηση και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.)

β) Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

γ) Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού

δ) Εγκατάσταση δενδρώδων καλλιεργειών

ε) Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ.

Σχόλια (10)
Προσθήκη σχολίου

11-05-2022 20:24Παναγιώτης Τσοπουρογλου

Δηλαδή, τον απλό αγρότη, που θέλει να πάρει έναν τρακτερ, να καλλιεργήσει την γη του και να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί, για την οικογένεια του, τον αφήνουν απέξω... Για να τα πάρουν συγκεκριμένοι... Ως συνήθως... ΟΙ λέξεις ντροπή και αηδία είναι λίγες για να περιγράψουν ότι νιώθω...

Απάντηση

27-03-2022 08:55Δημητριος ρουστας

50 χρόνων μικροαγροτης μπορώ να μπω

Απάντηση

23-03-2022 08:11Τζουμερκιωτης

Οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται και σε αγρότες με λίγα στρέμματα γης στην επαρχία νά βοηθηθούν.Που δεν υπάρχουν τα μέσα και σε υλικιουμενους πού έχουν την εμπειρία.Να γίνει η εκτροπη του Αχελώου να ποτιστει ο καμπος τίς Θεσσαλίας αν θέλουμε να μην πεινάσουμε.

Απάντηση

22-03-2022 18:42Ευθυμιαδης βασιλειος

Ειμεί αγρότης κατακιριο επαγγελμα με 9χρονων κ 7 χρόνων παιδιά. Κ μας πετάνε από εξο από όλα αυτά. Γιατί δεν είμαστε σε σχειματα κ για τη είμαστε 45 χρόνων. Ήπαρ ει λογική εξιγησει. Η όλα γινοντε για τους λόγους προνομειουχους λεφτάδες φτάνει με τιν κοροϊδία λοιπόν για τη με αυτιν τιν μεθωδο θα μας καταστρέψετε το 80 τις 100 τον αγροτον ευχάριστο συγνομη για τα ορθοργαφικα

Απάντηση

22-03-2022 18:10Μάριος ντινης

Είμαι αγρότης στην Πελοπόννησο και καλλιεργώ περίπου 40 στρέμματα πυρυνοκαρπα και ελιές δικαιούμαι επιδότηση για αγορά γεωργικού εξοπλισμού .όπως τρακτέρ και ραντιστικα.

Απάντηση

22-03-2022 17:09Παγωνα Κιούση Μαγουλα

Έχω ελαιοκαλλιέργεια μπορώ να φτιάξω αποθήκη και για μεταποίηση προϊόντων δίνεται ενίσχυση;;

Απάντηση

22-03-2022 15:49spiros

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑΤΗ ΔΕΝ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΨΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΙΣΗ ΓΙΑ 100 ΥΠΟΥΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΘΑ ΚΑΝΗ ΕΦΚΟΛΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Απάντηση

22-03-2022 14:48Σπύρου Βασίλης

Καλλιέργεια ελιάς για λάδι επιχορήγηση δίδεται και για νεοσύστατο μέλος αγρωτικου επαγγέλματος που πρέπει να απευθυνθώ ευχαριστώ

Απάντηση

22-03-2022 13:16ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΆΡΗ

Καλημερα σας είναι η Μητέρα μου Αγρότισσα δικαιούται να πάρει αυτή την επιχορήγηση?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις