Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με πρόγραμμα από 15 Μαΐου όποιος έχει ελιές φτιάχνει ελαιοτριβείο

Όποιος έχει ελιές µε αυτό το πρόγραµµα µπορεί να κάνει το δικό του λιοτρίβι. Όποιος έχει αµπέλι, το δικό του οινοποιείο, όποιος έχει πολλά ζώα, το δικό του µπουτίκ τυροκοµείο και µία µικρή οµάδα µε αρωµατικά φυτά το δικό της ξηραντήριο.

16_35

Γιώργος Κοντονής

57896
436

Με πρόγραμμα από 15  Μαΐου όποιος έχει ελιές φτιάχνει ελαιοτριβείο και κάποιος με κοπάδι στήνει νέο τυροκομείο

Όποια και να είναι η επένδυση που αφορά την επεξεργασία της πρώτης αγροτικής ύλης, το πρόγραµµα «Καινοτοµία και πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων» που ανοίγει στις 15 Μαΐου για αιτήσεις φιλοδοξεί να προσφέρει µία λύση χρηµατοδότησης µε ποσοστό κάλυψης δαπανών έως 55% σε φιλόδοξες επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε:

  Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: Μεγάλες επιχειρήσεις 45%, Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις 55%.

Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: Μεγάλες επιχειρήσεις 40%, Μεσαίες επιχειρήσεις 50% και Μικρές επιχειρήσεις 55%

Νότιο Αιγαίο: Μεγάλες επιχειρήσεις 30%, Μεσαίες επιχειρήσεις 40%, Μικρές επιχειρήσεις 50%

∆ικαιούχοι του προγράµµατος

α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών

β) Εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.

γ) Εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα.

Επιλέξιµες δαπάνες

  • Κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων.
  • ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας. γ) Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµι-έτοιµων), εντός του χώρου της µονάδας. Επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km.
  • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας.
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
  • ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
  • Eκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δικτύων διανοµής (logistic) της επιχείρησης.
  • Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες, για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις
  • Aγορά καινούργιων οχηµάτων για οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων, µε σκοπό τη συµµόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγµατοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. i. Για οχήµατα µε µικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km. ii. Για οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενικά το σύνολο των βαρέων οχηµάτων, επιλέξιµα είναι τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα µηδενικών εκποµπών και τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα χαµηλών εκποµπών όπως ορίζονται στον Καν. 2019/1242.
  • Eξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Oι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαµβανοµένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική µελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου.
Σχόλια (436)
Προσθήκη σχολίου

03-06-2023 21:07Parket_Unast

паркет лиственница купить <a href=https://lespk.ru/>https://lespk.ru/</a>

Απάντηση

01-06-2023 22:35parket_rhync

купить паркет лиственница <a href=https://parket-listvennica-kupit.ru/>https://parket-listvennica-kupit.ru/</a>

Απάντηση

01-06-2023 22:10Andy_Unast

У некоторых вызывает опасения мысль - <a href=http://www.zonig.com/hello-world-2/>http://www.zonig.com/hello-world-2/</a>

Απάντηση

01-06-2023 00:51AnthonyAmoff

У всех не дает покоя проблема, на счет <a href=https://kobirkolom.com/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%81-%e0%a6%95%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%82%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a7%80-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%b8-%e0%a6%95%e0%a7%81/#comment-26009>https://kobirkolom.com/%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%95%e0%a7%81-%e0%a6%95%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%b0%e0%a7%82%e0%a6%aa%e0%a6%b8%e0%a7%80-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%aa%e0%a6%b8-%e0%a6%95%e0%a7%81/#comment-26009</a>

Απάντηση

31-05-2023 23:37domofon_rhync

модели домофонов <a href=https://kupit-domofon-spb.ru/>https://kupit-domofon-spb.ru/</a>

Απάντηση

31-05-2023 03:38Andy_Unast

<a href=http://www.tonarino-ds.com/2020/06/14/hello-world/#comment-21197>http://www.tonarino-ds.com/2020/06/14/hello-world/#comment-21197</a> У людей привлекает внимание такой момент, как <a href=http://kintopia.com/2019/04/03/hello-world/>http://kintopia.com/2019/04/03/hello-world/</a> Знают свое ремесло:)

Απάντηση

30-05-2023 10:22Richardmah

<a href=https://mosaico.uy/hola-mundo/>https://mosaico.uy/hola-mundo/</a> У многих вызывает серьезное беспокойство тема, насчет <a href=https://dekleineontdekker.nl/2016/04/19/hallo-wereld/>https://dekleineontdekker.nl/2016/04/19/hallo-wereld/</a> Первоклассно смыслят в такой индустрии)

Απάντηση

30-05-2023 00:07Richardmah

У некоторых вызывает колоссальный интерес тематика: <a href=http://jimmybervell.com/uncategorized/hello-world/#comment-34877>http://jimmybervell.com/uncategorized/hello-world/#comment-34877</a>

Απάντηση

29-05-2023 20:38AnthonyAmoff

<a href=https://www.hrstore.fr/2022/01/20/bonjour-tout-le-monde/?unapproved=35&moderation-hash=ca8523095e728a9dd6fddce1dd61aefb#comment-35>https://www.hrstore.fr/2022/01/20/bonjour-tout-le-monde/?unapproved=35&moderation-hash=ca8523095e728a9dd6fddce1dd61aefb#comment-35</a> Нас нервирует идея, насчет <a href=https://trendingnews.co.id/hello-world/>https://trendingnews.co.id/hello-world/</a> Работа на высоком уровне.

Απάντηση

29-05-2023 16:50Andy_Unast

<a href=https://www.hors-chant.fr/bonjour-tout-le-monde/#comment-3473>https://www.hors-chant.fr/bonjour-tout-le-monde/#comment-3473</a> Если у вас возбуждает громадное любопытство момент - <a href=https://www.loanhelper.com.au/2020/12/16/hello-world/>https://www.loanhelper.com.au/2020/12/16/hello-world/</a> Непревзойденно разбираются в такой индустрии.

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία