Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Από 18 Μαΐου ως 15 Ιούνη αιτήσεις ένταξης για αναδιάρθρωση αμπελώνα

Από τις 18 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι αιτήσεις ένταξης στη δράση αναδιάρθρωσης αμπελώνων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους του προγράμματος.

Anadiarthrwsi-ampelwna-3_2

1676
0

Σύμφωνα με την απόφαση το Πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

  1. Μέτρα:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

  1. εκρίζωση,
  2. προετοιμασία εδάφους,

iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 τουκανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  1. προετοιμασία εδάφους,
  2. φύτευση.

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  1. υποστύλωση
  2. κατασκευή αναβαθμίδων

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η ανα- φύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδή- ποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, η ισχύς των αδειών αναφύτευσης, που έχουν προέλθει από προηγούμενη εκρίζωση οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την έκδοση αυτού, καθορίζεται σε έξι (6) έτη, όταν πρόκειται να φυτευτούν στο ίδιο αγροτεμάχιο ή στα ίδια αγροτεμάχια όπου πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

Υποβολή αίτησης ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Οικονομική ενίσχυση:

Για περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.455 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.260 για λοιπές περιοχές

β. Φύτευση αμπελώνων 745 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 620 για λοιπές περιοχές

γ. Επανεμβολιασμός 680 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 680 για λοιπές περιοχές

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 360 για λοιπές περιοχές

Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.175 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.020 για λοιπές περιοχές

β. Φύτευση αμπελώνων 515 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 390 για λοιπές περιοχές

γ. Επανεμβολιασμός 635 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 610 για λοιπές περιοχές

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 260 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 240 για λοιπές περιοχές

Το σχετικό ΦΕΚ για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων διαθέσιμο εδώ

Ψηφιακά η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου  Γεωργαντά, ψηφιακά θα γίνεται από φέτος η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1059/128553/17-05-2022 (Β 2418) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2022-2023 μπορούν, από σήμερα 18η Μαΐου και έως την 15η Ιουνίου 2022, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ.  Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ.

Η απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για την αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 και  αφορά αμπελοτεμάχια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, τα οποία είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και για τα οποία έχουν υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. 

Τα μέτρα που αφορά η αίτηση είναι:

α) η εκρίζωση – αναφύτευση,

β) η φύτευση αμπελώνων, 

γ) ο επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων) και

δ) η βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση για την εφαρμογή συνολικά των μέτρων εκρίζωσης – αναφύτευσης, φύτευσης αμπελώνων και βελτίωσης ορισμένων  τεχνικών διαχείρισης  ανέρχεται σε 2.590 €, σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Στην ενίσχυση περιλαμβάνεται και η αντιστάθμιση για την απώλεια εισοδήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υποστήριξης:

Α.        Τηλεφωνικά στους παρακάτω αριθμούς:

  • 1540από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00.
  • 210 2124000

Β.        Μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@minagric.gr.

Γ.         Μέσω της  Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία