Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις και παροχή Γεωργικών Συμβουλών από την Agro Q O.E.

Η εταιρία συμβούλων Agro Q O.E. με έδρα τη Βέροια, ιδρύθηκε το 2002.

1517821643_0_nepase-2

511
0

Αντικείμενα της εταιρίας ήταν:

 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής και την Πιστοποίηση από ανεξάρτητους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς.
 • Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων και του Περιβάλλοντος στον αγροτικό τομέα και στις επιχειρήσεις διαχείρισης, εμπορίας και πρώτης μεταποίησης (σειρές AGRO, GLOBALGAP, ISO 9000, ISO 22000 / HACCP, BRC, IFS)
 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ερευνητικών, επιδεικτικών και πιλοτικών προγραμμάτων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, για την ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κλάδων.
 • Η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών και η οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ομάδων παραγωγών για τη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η οργάνωση και η προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας των παραγωγικών φορέων για την αναγνώριση των προϊόντων τους σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε. (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ και Ειδικών Προδιαγραφών).
 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και επίβλεψη  ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης προϊόντων ποιότητας στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών (σε μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες marketing και advertising στον τομέα των τροφίμων) και η υπαγωγή σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προγράμματα επιδότησης για τη χρηματοδότησή τους.

H Agro Q έχει υλοποιήσει τα παρακάτω έργα :

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής σε 74 φορείς (αφορούν συνολικά ~403.000 στρέμματα):
  • Συνεταιριστικές Οργανώσεις
  • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
  • Ομάδες συνεργαζόμενων Παραγωγών
 • Υλοποίηση επιδεικτικών εφαρμογών και ανάπτυξη πρωτοκόλλων - τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις καλλιέργειες της Ελιάς (επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη) και του Ροδάκινου, ως ανάδοχοι των αντίστοιχων προγραμμάτων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
 • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών στον αγροτικό τομέα σε 6 Συν/κούς φορείς.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. και το Α.Π.Θ. και στην εγκατάσταση πειραματικών /επιδεικτικών αγρών για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρίες .
 • Οργάνωση και υποβολή προγράμματος προώθησης και διαφήμισης των «Ροδάκινων Νάουσας Π.Ο.Π. » στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
 • Από το 2017 η εταιρία μας σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου του 10.1.8. Π.Α.Α «Κονφούζιο: Μέθοδος σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων» μέχρι και σήμερα.
 • Το 2018 καταθέτει 10 προτάσεις στο μέτρο 16 του Π.Α.Α. «Συνεργασία και Καινοτομία» οι οποίες έχουν εγκριθεί στην Δράση 1. Το 2022 προχωράει στην Υλοποίηση των προτάσεων στην Δράση 2.
 • Το 2019 συμμετέχει σαν φορέας υλοποίησης στο πεδίο στο πρόγραμμα Horizon 2020 “UNISECO” σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Το 2021 δημιουργεί το 1ο πρωτόκολλο Καλλιέργειας Βιομηχανικού ροδάκινου για την επίτευξη της ποιότητας του βιομηχανικού ροδάκινου.
 • Το 2021 ξεκινάει την συνεργασία με την εταιρεία Treegital, η οποία αποσκοπεί στην Ψηφιόποιηση των δεδομένων και συστημάτων του Γεωργικού τομέα.
 • Το 2022 πιστοποιείται ως Φορέας για το μετρό 2 του ΠΑΑ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση»

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελούν:

 • 25 γεωπόνοι
 • 2 Οικονομικοί σύμβουλοι
 • 1 χημικός
 • 20+ γεωπόνοι φορέων εξωτερικοί συνεργάτες
 • 2 συνεργαζόμενα εργαστήρια για εδαφολογικές, φυλλοδιαγνωστικές και αναλύσεις υπολειμμάτων

Από την ίδρυση της η εταιρία Agro Q , ήταν προσανατολισμένη στην παροχή συμβουλών στον παραγωγό, στα πλαίσια της συνεργασίας της με τις Οργανώσεις Παραγωγών, που συνδυάστηκε με μεταφορά τεχνογνωσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι με την καθοδήγηση της  Agro Q , εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι στη δενδροκαλλιέργεια , όπως θερινά κλαδέματα, νέα συστήματα διαμόρφωσης (δίκλωνα καρποφόρα τοίχοι κλπ).

Το 2020,18 γεωπόνοι της Agro Q , πιστοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως γεωργικοί σύμβουλοι ενώ το 2022.

Το 2022 προκηρύχθηκε το υπομέτρο 2.1 , που στόχοι του είναι :

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες τις χώρας.

Οι ωφελούμενοι παραγωγοί μπορούν να λάβουν δωρεάν συμβουλές στα παρακάτω πεδία:

 • Πολλαπλή συμμόρφωση,
 • Πρασίνισμα,
 • ΣΟΔ/Agro ,
 • Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης,
 • Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων, Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων, Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία,
 • Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή,
 • Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία,
 • Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας,
 • Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή,
 • Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά,
 • Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ ,
 • Μείωση κόστους παραγωγής,
 • Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί,
 • Καθετοποίηση,
 • Προσανατολισμός στην αγορά.

Η εταιρία Agro Q O.E. , διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή , ώστε να παράσχει συμβουλές υψηλού επιπέδου, ώστε οι παραγωγοί που θα συνεργαστούν μαζί της λαμβάνοντας συμβουλές, να επωφεληθούν στο μέγιστο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.agroq.gr.


 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία