Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Οι επίσημες αποφάσεις εντάξεων Νέων Αγροτών σε 8 περιφέρειες

Σε 8 περιφέρειες έχουν εκδοθεί επίσημα μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα διοικητικών ελέγχων Νέων Αγροτών 2021, όπου φιλοξενούνται τα ονόματα των δικαιούχων, των εν δυνάμει δικαιούχων, των απορριπτόμενων και των επιλαχόντων όπως και οι διορίες για ενστάσεις και συμπληρωματικά έγγραφα για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.

260719-JoshWright002-c-Jim-Varney

Γιώργος Κοντονής

8764
24

Σημειώνεται ότι η διορία για τις ενστάσεις (15 ημέρες) και για την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών (1 μήνα) ξεκινάει μετά τις ημερομηνίες ανάρτησης αποτελεσμάτων.

Ημερομηνία ανάρτησης αποτελεσμάτων και έγγραφα:

 • ∆υτική Μακεδονία: 17 Ιουνίου
 • ∆υτική Ελλάδα: 20 Ιουνίου
 • Κρήτη: 21 Ιουνίου
 • Θεσσαλία: 21 Ιουνίου
 • Κεντρική Μακεδονία: 23 Ιουνίου
 • Στερεά Ελλάδα: 27 Ιουνίου
 • Ήπειρος: 28 Ιουνίου
 • Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: 30 Ιουνίου

Ανατολική Μακεδονία Θράκη

 1. Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 866 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 32.565.000,00 €. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 1. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 239 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 8.915.000,00 €
 1. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 296 αιτήσεις.
 2. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 59 αιτήσεις.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διαθέσιμη εδώ


Δυτική Ελλάδα

 1. Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει χίλιους διακόσιους εξήντα (1260) δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 47.632.500,00 €.
 1. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει διακόσιους πενήντα οκτώ (258) εν δυνάμει δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 9.412.500,00 €.
 1. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τριακόσιες πέντε (305) αιτήσεις.
 2. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέσιμη εδώ


Θεσσαλία

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.112 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 41.725.000€.
 2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 282 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 10.347.500€.
 3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 314 αιτήσεις.
 4. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέσιμη εδώ


Κρήτη

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.459 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 56.912.500,00€.
 2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 67 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 2.547.500,00€.
 3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 840 αιτήσεις.
 4. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Kρήτης διαθέσιμη εδώ


Κεντρική Μακεδονία

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1490 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 54.630.000,00 €.
 1. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 637 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 23.065.000,00 €.
 1. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 644 αιτήσεις.
 2. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο πίνακας περιλαμβάνει 253 αιτήσεις.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  διαθέσιμη εδώ


Στερεά Ελλάδα

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 817 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 30.675.000,00€.
 2. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 116 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 4.302.500,00€.
 3. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 103 αιτήσεις.
 4. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  διαθέσιμη εδώ


Ήπειρος

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 627 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 23.492.500€
 1. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει εκατόν ογδόντα (21) δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 777.500 €.
 2. Πίνακα αιτήσεων (102) που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Ηπείρου  διαθέσιμη εδώ


Δυτική Μακεδονία

 1. Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει οχτακόσιους σαράντα εννέα (849) δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 32.225.000,00€.
 1. Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 6.777.500,00€.
 1. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.
Η επίσημη απόφαση ένταξης Νέων Αγροτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διαθέσιμη εδώ


Σχόλια (24)
Προσθήκη σχολίου

15-03-2023 22:57Meepeable

<a href=http://buycialis.homes>generic cialis</a> Bernard, USA 2022 05 20 18 57 19

Απάντηση

11-07-2022 15:39μιρελα

καλησπερα με μορια 67,5 στη κεντρικη μακεδονια φα περασω ξερει κανεις?

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

09-07-2022 13:23Τάσος

Τα οριστικά αποτελέσματα πότε θα βγουν ρε παιδιά;

Απάντηση

07-07-2022 05:50Τάκης

Μήπως ξέρετε πότε θα πάρουμε την πρώτη δόση όσοι έχουμε περάσει. Γιατί κάτι έχω ακούσει για τέλος Ιουλίου στις 7 περιφέρειες που βγήκαν ποιο γρήγορα τα αποτελέσματα.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

06-07-2022 11:20Σταύρος

Το ξέρετε πως λήγει η προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων και ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να τα στείλουμε εμείς που μας τα ζητάνε;

Απάντηση

04-07-2022 16:39Agrotis

Παιδιά θα περάσουν όλοι λόγω εκλογών και θα πληρωθουμε την πρώτη δόση το Σεπτέμβριο....

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

02-07-2022 16:40Πνιγμένος

Ποιοι νέοι αγρότες ρε αφήσατε επιλαχών τους νέους και βγάλατε αυτους με 15 στρέμματα σπανάκι έλεος καραγκιοζιλίκια.... Δεν αξίζει τ αγροτικο εοπαγγελμα μια γαμημένοι... Φάτε σπανάκια και πίτες το χειμώνα!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

02-07-2022 15:02elliniki patriotiki dinami

Θ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

01-07-2022 17:51Ακ

Καλησπερα παιδιά είμαι από σκαλα λακωνια Πελλοπόνησο ….έχω 65 μόρια ….έχω πιθανότητες ;;;;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

01-07-2022 13:58Θανος

Γράψατε ιστορία με τους επιλαχόντες στα σχέδια, έξω για πρώτη φορά κάνατε και αυτο

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία