Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Στους 56.700 επίσημα οι δικαιούχοι βιολογικών, 6.700 έξω από τη λίστα

Συνολικά 56.700 είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας σε σύνολο 63.400 αιτήσεων, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν.

viologika_7

4952
7

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης του Μέτρου 11 για βιολογική παραγωγή του ΠΑΑ, συνολικού ύψους 705.050.617 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής που έχει προκηρυχθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Το νέο πρόγραμμα είναι διευρυμένο και σε αυτό περιλαμβάνονται και δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και η μελισσοκομία, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιολογικής κτηνοτροφικής παραγωγής, ο προϋπολογισμός της οποίας για βοοειδή και αιγοπρόβατα φθάνει στα 302.169.761,73 ευρώ.

Στο πρόγραμμα βιολογικής παραγωγής (Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2) εγκρίθηκε η ένταξη:

α) Στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» για επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες κηπευτικά και αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά, υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης  144.995.834,01 ευρώ σε 21.516 δικαιούχους.

β) Στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» για αροτραίες καλλιέργειες, υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 82.984.143 ευρώ σε 5.294 δικαιούχους.

γ) Στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», για επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες κηπευτικά και αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά, υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 41.360.644,38 ευρώ σε 7.938 δικαιούχους.

δ) Στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», για επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες, υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 82.987.806 ευρώ σε 5.294 δικαιούχους.

ε)Στη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» για τα επιλέξιμα βοοειδή και αιγοπρόβατα, υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας 206.635.380,36 ευρώ σε 12.118 δικαιούχους.

στ) Στη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» για τα επιλέξιμα βοοειδή και αιγοπρόβατα, υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 95.534.381,37 ευρώ σε 4.002 δικαιούχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προαναφερθέντων πράξεων (Δράσεις 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2) που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται συνολικά σε 654.498.189,12 ευρώ.

Στο πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομίας (Δράσεις 11.1.2, 11.2.2) εγκρίθηκε η ένταξη:

α) Στη δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» για κατεχόμενες κυψέλες-παραφυάδες, υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 45.173.926,98 ευρώ σε 2.786 δικαιούχους.

β) Στη δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» για τις κατεχόμενες κυψέλες-παραφυάδες, υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 – 2020, των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης συνολικής δημόσιας δαπάνης  5.378.501,70 ευρώ σε 231 δικαιούχους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προαναφερθέντων πράξεων (Δράσεις 11.1.2, 11.2.2) που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 50.552.428,68 ευρώ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε σχετικά:

«Στηρίζουμε στην πράξη την βιολογική παραγωγή. Τα βιολογικά προϊόντα δίνουν ένα θετικό προσανατολισμό σε ένα ελπιδοφόρο αύριο για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Με σχεδιασμό και όραμα ενισχύουμε τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, δημιουργώντας στέρεα θεμέλια. Διευρύνουμε τις επιλέξιμες καλλιέργειες και δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους βιοκαλλιεργητές να μπουν στο πρόγραμμα ενισχύοντας τηνπροστιθέμενη αξία των προϊόντων τους ,ενώ ταυτόχρονα προσφέρουμε ευκαιρίες για  αυξημένο εισόδημα στους παραγωγούς. Αξιοποιούμε κάθε ενωσιακό πόρο για να στηρίξουμε το μέλλον της ελληνικής παραγωγής».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος δήλωσε σχετικά:

«Τα βιολογικά προϊόντα παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση από τους καταναλωτές παγκοσμίως. Τάση η οποία γιγαντώθηκε και εν μέσω πανδημίας. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Για αυτό στηρίζουμε τα εγχώρια βιολογικά προϊόντα, τα οποία άλλωστε, χάρις στην υψηλή τους ποιότητα, έχουν κερδίσει την προτίμηση εκατομμυρίων καταναλωτών σε κάθε μεριά του πλανήτη. Είναι στρατηγική μας επιλογή η υποστήριξη της παραγωγής ασφαλών και με υψηλή διατροφική αξία τροφίμων. Στρατηγική με οφέλη και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς»

Ο πίνακας επισυνάπτεται και σε μορφή xlxs διαθέσιμος εδώ

Σχόλια (7)
Προσθήκη σχολίου

09-07-2022 19:54Στεφ

Εγκρινουν δημοσιους υπαλληλους και μενουν εξω αγροτες πραγματικοι αγροτες δεν ειναι δυνατον ειναι κανεις να τρελενεται .

Απάντηση

07-07-2022 21:13Ενας

Όλη η Ελλάδα παραγη βιολογικα ποιον κοροϊδεύουν όλοι για τα λεφτά πάνε μόνο στα χαρτιά καλλιεργούν βιολογικα φτάνει πια με αυτή την κοροϊδία δώστε τους επιδοτήση στην παραγωγή να παράγουν για να πάρουν

Απάντηση

07-07-2022 18:31ειστε απατεωνες

στην μελισσοκομια εγινε μεγαλη αλητεια,κοψανε κοσμο με τροπο αδιστακτο, καταρχην το ξεκινησανε χωρις κανονες και μετα κανανε αλχημιες και κοψανε οποιον δεν λεει ζητω το καθεστως..., οι τυποι κανανε εγκριση αιτησεις με 50 και 100 χιλιαδες ευρω και σε αιτησεις για 600 ευρω δηλ χομπιστες για τα ματια του κοσμου.... ποσο αδιστακτη συμμορια ρε φιλε

Απάντηση

07-07-2022 18:25Νικος

κοψατε κοσμο χωρις λογο με απατεωνιες του ενεργου αγροτη , τα ιδια ατομα που ειμαστε στους νεους αγροτες θεωρουμαστε για τους απατεωνες μη ενεργοι και μας κοψανε, ξεφτιλες ντροπη σας

Απάντηση

07-07-2022 18:22klain

βαλτε ολο τον κοσμο ρε απατεωνες, κανατε εγκριση αιτησεις με 100.000 ευρω και βγαλατε με αλχημιες εκτος αιτησεις με 9000 , ντροπη σας ολα για τους φραγκατους ψευταραδες... αντι να στελνετε 260.000.000 στην ουκρανια να βαλετε ολο τον κοσμο να εργαστει απατεωνες του κερατα

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία