BACK TO
TOP
Προγράμματα

Σε ΦΕΚ ο Αναπτυξιακός αγροτών για ενίσχυση έως 200.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 5052) η ΚΥΑ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που εστιάζει στην αγροδιατροφή, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, με το οποίο επιδοτείται η αγορά τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων, καθώς και οι επενδύσεις σε στάβλους και φωτοβολταϊκά, ενώ με το δεύτερο ΦΕΚ Β' 5053 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιδότηση σε εξοπλισμό αγροτικής μεταποίησης. Η διαδικασία υποβολής φακέλων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με διάρκεια 3 μηνών, ενώ στο μεταξύ θα έχει σηκώσει αυλαία και η 29η Agrotica.

5_66

Γιώργος Κοντονής

16
16

Πήρε ΦΕΚ ο νέος Αναπτυξιακός αγροτών για 200.000 ενίσχυση και στήσιμο φακέλων παράλληλα με Agrotica

Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ που αναλύει το πώς θα διαµορφωθεί το ύψος των κονδυλίων (150 εκατ. ευρώ), το 50% των οποίων θα αφορούν την φορολογική απαλλαγή και τα υπόλοιπα την επιχορήγηση, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

Η απόφαση που αφορά τον νέο Αναπτυξιακό για αγορά εξοπλισμού αγροτών  διαθέσιμη εδώ
Η απόφαση που αφορά τον νέο Αναπτυξιακό για την αγροτική μεταποίηση  διαθέσιμη εδώ


Υπενθυµίζεται, πως στο παραπάνω καθεστώς θα µπορούν να κάνουν αίτηση αγρότες-φυσικά πρόσωπα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού έως 200.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης (ενίσχυση επί των δαπανών), µετά και την έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την ΕΕ, για αυτήν την κατηγορία επενδύσεων στις επιχειρήσεις που θεωρούνται μικρές-πολύ μικρές θα είναι:

 • Αττική: 35-45%
 • Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
 • Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 70%
 • Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. 

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα µπορούν να φτάσουν το 80% των παραπάνω ποσοστών. Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις στις ορεινές περιοχές, στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και τις παραµεθώριες περιοχές, που λαµβάνουν το 100% των παραπάνω ποσοστών.

Εκτός από το µηχανολογικό εξοπλισµό, επιλέξιµες προς ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν αρδευτικά συστήµατα, φωτοβολταϊκά (net metering), την κατασκευή στάβλων, θερµοκηπίων κ.λπ. 
Το είδος της επιδότησης που μπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Τα ποσοστά επιδότησης καθορίζονται ανά περιφέρεια της Χώρας και φτάνουν έως και 70% σε κάποιες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, οι τομείς που μπορεί ο επενδυτής να δραστηριοποιηθεί είναι:

Φυτική Παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως

 1. Συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.
 2. υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικές μονάδες,
 2. αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 3. χοιροτροφικές μονάδες,
 4. μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 5. μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 6. πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
 7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 10. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 12. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις  στο ποσό των €500.000.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:

 • Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
 • Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
 • Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
 • Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
 • Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.
 • Δαπάνες Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Δαπάνες για  Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.
 • Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης.
 • Δαπάνες για Αποκατάσταση  Μολυσμένων Χώρων.
 • Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων.
 • Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Δαπάνες για Συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις.
 • Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Σχόλια (16)
Προσθήκη σχολίου

02-10-2022 20:15Τι να πεις....

Δεκαετίες ακούω αγρότες να ωρύονται και να απειλούν τους πάντες... ΓΙΑΤΙ; Οι καλλιέργειες είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ όπως όταν παράγεις παπούτσια, ρούχα ή γιαούρτια. ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΚΛΕΙΝΕΙΣ ΤΟ ΡΗΜΑΔΙ ΚΑΙ ΠΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ...

Απάντηση

01-10-2022 17:56ΘΕΟΔΩΡΟΣ

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο￾βουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια. β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περι￾φέρεια Αττικής. γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπό￾λοιπες Περιφέρειες της χώρας ΑΥΤΌ ΛΈΕΙ ΤΟ ΦΕΚ!!??

Απάντηση

29-09-2022 19:54Αγροτης

Όχι μόνο δεν πρόκειται να επενδύσω αλλά ούτε θα καλλιεργήσω.....

Απάντηση

29-09-2022 13:25ΓΙΑΝΝΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης 70% από που προκύπτει; Στον προηγούμενο αναπτυξιακό το ποσοστό στον πρωτογενή αγροτικό τομέα ήταν να μην ξεπερναει το 45-50% ...αυτο δεν έχει αλλάξει με κάποιο ψιφισθεν νόμο....?????Για ψάξτε το!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

29-09-2022 06:59Ελεος...

Εχει βουλιαξει η Κορινθια απο ζημιες και χρεη κι εσεις μιλατε για προγραμματα.εισαστε με τα καλα σας;;;;;;;;;;γιατι δεν κανει το ιδιο το κρατος επενδυση για μοναδα αφαλατωσης για αρδευση στην Κορινθια που μειναμε απο νερο,γιατι βροχη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ και χασαμε τις παραγωγες;;;;;;;;;;;;;;;;;;;θα φατε πολυ βρισιμο και πολυ ξυλο κυβερνηση και δημοσιογραφοι.ειμαστε ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ.Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣ ΛΕΦΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

29-09-2022 06:50Γιωργος

Ο παραγωγικος τομεας εχει εξαθλιωθει.οι αγροτοκτηνοτροφικες οικογενειες εχουν πνιγει στα χρεη στις τραπεζες,στα ασφαλιστικα ταμεια,στην εφορια,στον οσδε και δεν μπορουν να παρουν ανασα.το εισοδημα λογω καιρικης ανωμαλιας εχει καταστραφει.οι εμποροι για αλλη μια φορα φετος κοιτανε πως να κλεψουν,πως να αρπαξουν τα προιοντα σε χαμηλες τιμες και να πουλησουν ακριβοτερα απο αλλες χρονιες και ετσι θησαυριζουν στις πλατες μας.και ερχεστε τωρα εσεις να μας μιλησετε για προγραμματα και επιδοτησεις.μας δουλευετε;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;για να σου δωαουν επιδοτηση για επενδυτικο προγραμμα,πρεπει:ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΕ:ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ-ΟΣΔΕ ΚΑΙ 2ον ΤΟ 50% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ 3ον ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΠΕΙΝΑΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ;;;;;;ΟΛΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΓΙΑ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ 10% ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΜΑ.ΕΕΕ ΑΣ ΠΑΝΕ ΕΚΕΙΝΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ....!!!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

28-09-2022 23:48THEODOR

Η ουσία των προβλημμάτων των αγροτών στη χώρα μας πιστεύω οτι οφείλεται στις αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας ,η ελληνική κοινωνία ειναι πλέον γυναικοκρατούμενη κοινωνία με προτεραιότητα στο κοινωνικό και οικονομικό φαινεσθε και οχι ειναι της αγροτικής οικογένειας σε συνδυασμό με την επιλογή της ενσταυλισμένης πολυέξοδης κτηνοτροφίας , ολα αυτά οδηγούν σε αδιέξοδο...Επιτυχημένη και αποδοτική εποχή και μάλιστα σε δυσκολότερους καιρούς υπήρξε η εποχή των τσελιγκάτων αλλά τότε ελειπαν ο εγωισμός και τα προαναφερθέντα...... και υπηρξαν αξίες και αρχές που δυστυχώς εχουν χαθεί.

Απάντηση

28-09-2022 20:33ΑΓΡΟΤΗΣ

Μακριά όπου δεις επιδοτήσεις είναι παγίδα για να γίνεις δούλος αυτές η επιδοτήσεις κρατανε ομήρους χιλιάδες κτηνοτρόφους αγρότες

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

28-09-2022 15:15Kostas

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις θα φτάσουν και το 80% ! Με τόση αβεβαιότητα τριγύρω, πόσοι άραγε θα τολμήσουν να επενδύσουν; Ένα κιλό νερό είναι πιο ακριβό από ένα κιλό γάλα, και οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να συντηρήσουν τα ζώα τους...Για ποιο λόγο να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν, η να εκσυγχρονίσουν το στάβλο τους, όταν κατάντησε ζημιογόνα αυτή η δραστηριότητα της κτηνοτροφίας; Τα έσοδα από την πώληση γάλακτος και κρέατος, είναι δύσκολο να καλύψουν τα υπέρογκα έξοδα της επιχείρησης. Ξέρει κανείς πόσες χιλιάδες κτηνοτρόφοι περιμένουν με αγωνία τις ενισχύσεις του Οκτωβρίου, για να πληρώσουν ρεύμα, εφκα, καύσιμα, ζωοτροφές και οικογενειακές υποχρεώσεις; Ο άνθρωπος που πνίγεται στον ωκεανό, ένα σωσίβιο η ένα ξύλο έχει στο νου του, κάτι να πιαστεί να σωθεί, και όχι το που θα βρει καινούριο σωβρακο με αρκουδάκια!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις