BACK TO
TOP
Προγράμματα

Αναξιοποίητο μεγάλο μέρος από τα 167 εκατ. στο μέτρο Αναδιάρθρωσης

Μόλις για 404 στρέμματα ανά συλλογικό σχήμα σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος, θα είναι πρακτικά σε θέση να καλύψει μέρος από τα κόστη εκρίζωσης και αναφύτευσης δέντρων το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, λόγω του περιορισμού της ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά φάκελο, που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.

17_pin_5_2

Γιώργος Κοντονής

4
0

Όπως είναι γνωστό, για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης η μέγιστη ενίσχυση ανά φάκελο μπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ. Η αναδιάρθρωση έχει δημόσια δαπάνη 166.720.000 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 166.720.000/ 500.000 = 333 αιτήσεις ενίσχυσης. Προφανώς και δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο πλήθος αιτήσεων το πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνουν αναξιοποίητα κονδύλιο. Το όριο αυτό (500.000 ευρώ) έχει τεθεί από τη χώρα μας λόγω του απαλλακτικού κανονισμού (702/2014) που ορίζει πως αν ένα κράτος μέλος θέλει να χρηματοδοτήσει μεγάλες επιχειρήσεις ή/και με πάνω από 500.000 ευρώ πρέπει να κάνει κοινοποίηση.

Έπρεπε λοιπόν να κάνουν οι αρχές κοινοποίηση στην Επιτροπή για αύξηση π/υ, ας πούμε στα 5.000.000 ευρώ. Με 50% επιδότηση, η ενίσχυση γίνεται 2.500.000 ευρώ και οι αιτήσεις 166.720.000/ 2.500.000 = 67 αιτήσεις υπαγωγής.

Ακόμα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΓΠΑ το κόστος εκρίζωσης – φύτευσης πυρηνόκαρπων/στρέμμα είναι 266,29 + 2.206,67 = 2.472,96 ή 2.473 ευρώ/στρέμμα. Συνεπώς, με π/υ αίτησης ενίσχυσης 1.000.000 ευρώ (αντιστοιχεί σε επιδότηση 500.000 ευρώ) φυτεύονται 1.000.000/2.473 = 404 στρέμματα. Δηλαδή ψίχουλα για συνεταιρισμούς.

Μια Οµάδα Παραγωγών µε δραστηριότητα στο επιτραπέζιο σταφύλι, θα µπορεί να αναδιαρθρώσει λιγότερο από 250 στρέµµατα αµπελώνα.

Η εν λόγω µελέτη δεν οριοθετεί επιλέξιµες ποικιλίες που µπορούν να ενταχθούν στο µέτρο, αλλά προσδιορίζει τις προδιαγραφές και τις καλλιεργητικές απαιτήσεις που έχει η κάθε καλλιέργεια (π.χ να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες, ώρες ψύχους κ.λπ) ώστε βάσει των κατευθύνσεων αυτών να επιλέξει το κάθε σχήµα τις ποικιλίες που εκείνο αξιολογεί ότι τις σηκώνει η περιοχή του. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολική αλλαγή καλλιεργητικής οµάδας.

Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτάσει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Αυτό ισχύει ειδικά στις περιπτώσεις που καλλιεργούνται προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Στην περίπτωση ποικιλίας η οποία εµπίπτει σε καθεστώς ΠΟΠ ή ΠΓΕ είναι αυτονόητο ότι τυχόν εκρίζωση θα γίνει µόνο για λόγους ανανέωσης του φυτικού υλικού ή/και αλλαγής του χρησιµοποιούµενου υποκειµένου, καθώς η ποικιλία θα πρέπει να παραµείνει η ίδια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακυµάνσεις ανάµεσα στα κόστη εκρίζωσης και εγκατάστασης των καλλιεργειών, αφού στο πεδίο αυτό είναι που προκύπτουν και οι ποιοτικές διαφορές ανάµεσα στις ποικιλίες, µε ανθρώπους της αγοράς να σχολιάζουν ότι αρκετές συλλογικότητες θα εστιάσουν στην αναδιάρθρωση µε premium καλλιέργειες τις οποίες αναζητά η αγορά και πληρώνει σταθερά υψηλότερες τιµές, όπως είναι για παράδειγµα τα κίτρινα ή τα κόκκινα ακτινίδια. Εν προκειµένω, το ύψος της στρεµµατικής ενίσχυσης µπορεί να φτάσει τα 3.155 ευρώ, όμως δεδομένου του πλαφόν ενίσχυσης των 500.000 ευρώ, φαίνεται ότι οι εκτάσεις που μπορεί να εντάξει το κάθε σχήμα, είναι εξαιρετικά λίγες. Για τα εσπεριδοειδή, η µέση δαπάνη αναδιάρθρωσης υπολογίζεται από τη µελέτη στα 1.255 ευρώ. Στις υπόλοιπες κατηγορίες δέντρων, των οποίων το κόστος ανά δενδρύλλιο διαµορφώνεται σε άνω των 10 ευρώ, όπως είναι οι συκιές ή οι καρυδιές, η δαπάνη αναδιάρθρωσης προσεγγίζει τα 1600 ευρώ. Για την κορινθιακή σταφύδα τέλος, το µέσο κόστος εκρίζωσης και εγκατάστασης νέας φύτευσης φτάνει τα 2.970 ευρώ.

Ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, υπογραµµίστηκε πως  αυτή θα πρέπει να έχει συντελεστεί µέχρι 31 Μαΐου του 2025, ενώ η είσπραξη του τελευταίου ευρώ επιχορήγησης από τους δικαιούχους θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2025. Η έναρξη των πληρωµών µπορεί να γίνει µε την ολοκλήρωση του 10% του προγράµµατος.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου, ωστόσο δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση, σύµφωνα µε πληροφορίες, καθώς τα περιθώρια σύνταξης των φακέλων είναι στενά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν: 

  • Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  • Τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)
  • Η αίτηση µαζί µε το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται µε ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ∆ηµοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηµατικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
  • Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αµέσως µετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηµατοδότησης.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις