BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με πριμ η αγοραπωλησία γης μεταξύ αδελφών στα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Έως 14.500 ευρώ για αναστρεφόμενα άροτρα, 6.800 ευρώ για φρέζες, 6.500 ευρώ για καλλιεργητές και 9.000 ευρώ για ρίπερ, ορίζονται τα εύλογα κόστη παρελκόμενων σύμφωνα με τον οδηγό των Σχεδίων Βελτίωσης που δόθηκε προς διαβούλευση, έως τις 15 Ιανουαρίου.

26-31_pin_7

Λεωνίδας Λιάμης

26
8

Παράλληλα, τα τρακτέρ θα μπορούν να επιδοτηθούν για δαπάνες έως 100.000 ευρώ (ήταν 125.000 ευρώ στην προκήρυξη του 2017), ενώ υπάρχουν ειδικοί όροι που θα δικαιολογούν χορτοδετικές μηχανές αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκες με διάταξη αυτοφόρτωσης.

Πιο συγκεκριμένα τα εύλογα κόστη (μέγιστο κόστος που θα επιδοτείται) για τα παρελκόμενα θα είναι τα εξής: 

Πίνακας ΑΡΟΤΡΑ

2υνα

Αναστροφή

Μ.Ε.Κ.()

Αναστρεφόμενα

5.500

Μη Αναστρεφόμενα

2.500

 

3υνα

Αναστροφή

Μ.Ε.Κ.()

Αναστρεφόμενα

9.000

Μη Αναστρεφόμενα

4.000

 

 

4υνα+

Αναστροφή

Μ.Ε.Κ.()

Αναστρεφόμενα

14.500

Μη Αναστρεφόμενα

6.500

 

Πίνακας ΦΡΕΖΕΣ

Βαρέως τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α1,5

1,5<α2,1

2,13

Μ.Ε.Κ.()

4.500

5.400

6.800

 

Μεσαίου τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α1,5

1,5<α2,1

2,1<α3

Μ.Ε.Κ.()

3.800

4.900

6.400

 

Ελαφρού τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α1,5

1,5<α2,1

Μ.Ε.Κ.()

3.000

4.600

 

Πίνακας 9.10.3 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 

Βαρέως τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α1,5

1,5<α2

2<α3

3<α4

α>4

Μ.Ε.Κ.()

1.700

2.300

3.200

5.000

6.500

Ελαφρού τύπου

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α1,5

1,5<α2

2<α3

3<α4

α>4

Μ.Ε.Κ.()

1.400

1.800

2.500

3.000

5.300

 

Πίνακας  ΡΙΠΕΡ

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α≤1

1 <α≤ 2

2 <α≤3

3<α≤4

α>4

Μ.Ε.Κ.()

1.600

2.500

3.500

6.000

9.000

 

Πίνακας  ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΕΣ

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α≤2

2<α3

α>3

Μ.Ε.Κ.()

6.000

10.900

14.400

 

Πίνακας ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

Μηχανικοί

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α2

2<α3

α>3

Μ.Ε.Κ.()

2.500

3.000

4.000

Υδραυλικοί

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α2

2<α3

α>3

Μ.Ε.Κ.()

-

3.500

4.500

 

Πίνακας  ΥΠΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Πλάτος εργασίας “α” (m)

α2

2<α≤3

α>3

Μ.Ε.Κ.()

3.000

4.500

8.000

Η υπό διαβούλευση ΚΥΑ που αφορά στα νέα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ


Στις αναφορές αυτές προέβη ο προϊστάµενος της µονάδας επενδύσεων του ΥπΑΑΤ, Θύµιος Τσιατούρας, µιλώντας σε εκδήλωση για τις αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ στον εγχώριο αγροτικό τοµέα και οργάνωσε το υπουργείο, την Κυριακή 18 ∆εκεµβρίου, στο Πολύκαστρο του Κιλκίς. 

Αν και ο «µπούσουλας» δεν θα αλλάξει δραµατικά από το πετυχηµένο µοντέλο της προηγούµενης πρόσκλησης, ο υπηρεσιακός εκπρόσωπος του ΥπΑΑΤ ανέφερε πως στην επικείµενη bonus προκήρυξη, όπως την ονόµασε, στο καθεστώς των ανώτατων επιλέξιµων τιµών θα µπουν και τα παρελκόµενα, ενώ για τη βαθµολόγηση θα λαµβάνονται υπόψη και καλλιέργειες όπως το ρύζι και το καλαµπόκι, αλλά και η βοοτροφία και η χοιροτροφία και αν ο υποψήφιος είναι µέλος συλλογικού σχήµατος. Παρότρυνε µάλιστα τους παριστάµενους αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν γεµίσει την αίθουσα της εκδήλωσης να µην τσιγκουνευτούν πόρους και να στήσουν δυνατές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες να καθοδηγούνται από επαγγελµατίες διαχειριστές, διότι «αν προσπαθήσετε να σταθείτε µόνοι σας θα είναι δύσκολα τα πράγµατα». 

Αναλύοντας λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα των σχεδίων βελτίωσης, ο κ. Τσιατούρας επανέλαβε πως επιλέξιµοι όλοι όσοι είναι γραµµένοι επαγγελµατίες στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όσοι έχουν εγκριθεί στο µέτρο 6.1 και θα είναι και οι επιλαχόντες, οι οποίοι θα παίρνουν και την ίδια βαθµολογία µε τους εγκεκριµένους. 

Προϋπόθεση, επίσης, είναι ο υποψήφιος να έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2022, για να µετρηθεί το µέγεθος της εκµετάλλευσής του αν είναι επιλέξιµη ή όχι, να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος, η εκµετάλλευση να έχει µέγεθος σε τυπική απόδοση, σε τζίρο, πάνω από 12.000 ευρώ (σ. σ. π.χ. να έχει σκληρό σιτάρι 370 στρέµµατα, κηπευτικά 11 στρέµµατα, βαµβάκι 80 στρέµµατα, 130 πρόβατα, ή 160 κυψέλες ή το συνδυασµό αυτών), την οποία θα υπολογίζει το σύστηµα. 

Επιλέξιµες δαπάνες

Ως προς το τί είναι επιλέξιµο από το πρόγραµµα, ο οµιλητής είπε πως περιλαµβάνονται όλα σχεδόν όσα χρειάζεται µια εκµετάλλευση για να λειτουργήσει, όπως αποθήκες, στάβλοι, θερµοκήπια, εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, ψυγεία, αποφλοιοτήρια, συσκευαστήρια και για πρώτη φορά µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών γης, αλλά και κάθε κτηριακή υποδοµή.

Αντίστοιχα, ως προς το µηχανολογικό εξοπλισµό, επιλέξιµα είναι ελκυστήρες και παρελκόµενα, εξοπλισµοί για την λειτουργία κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (π.χ. αλµεκτικές µηχανές, συστήµατα διατροφής, ενσιροδιανοµείς, µηχανές γαλουχίας κ.λπ), ΑΠΕ, δαπάνες µελετητών, αλλά για πρώτη φορά και αγορά όµορης γης, ώστε να µεγιστοποιηθούν εκµεταλλεύσεις, µε την προϋπόθεση, ωστόσο, πως η αγοραπωλησία δεν θα γίνεται µεταξύ ανιόντων και κατιόντων βαθµών συγγένειας, που σηµαίνει πως δεν θα µπορεί να αγοράσει κάποιος από τον πατέρα, τον παππού ή το γιό του, θα µπορεί όµως από τον αδελφό του, εάν ο πατέρας έχει χωρίσει δύο όµορα κτήµατα στη µέση.

Επενδύσεις που προσαρµόζονται στο µέγεθος της εκµετάλλευσης

Στο σηµείο αυτό ο κ. Τσιατούρας υπογράµµισε πως όλες οι επενδύσεις πρέπει να προσαρµόζονται στην εκµετάλλευση του καθενός. «∆εν µπορώ να πάρω µε 100 στρέµµατα στάρια ένα τρακτέρ 250 ίππων. ∆εν µπορώ να πάρω ένα 5υνο αναστρεφόµενο µε 20 στρέµµατα στάρι. ∆εν γίνεται να ζητήσω ό,τι χρήµατα µου κατέβουν στο κεφάλι για ένα πράγµα. Υπάρχουν εδώ και χρόνια οι ανώτατες επιλέξιµες τιµές και θα µπουν και τα παρελκόµενα τώρα µέσα σε αυτό το καθεστώς», ανέφερε και συµβούλευσε «µην υλοποιήσεις και τιµολογήσεις τίποτε αν δεν πάρεις την έγκριση στα χέρια σου ή εάν έτσι και αλλιώς θα κάνεις την επένδυση, µπεις δεν µπεις στο σχέδιο βελτίωσης, για να µην βρεθείς χωρίς τη γη κάτω από τα πόδια σου»

Σηµειώνεται εδώ πως στην πρόσκληση του 2017 ίσχυαν τα εξής όρια: Η δαπάνη αγοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους δεν µπορούσε να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ και η δαπάνη αγοράς πολυµηχανηµάτων κατεργασίας εδάφους δεν µπορούσε να υπερβαίνει αθροιστικά τις 55.000 ευρώ. Τώρα, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Τσιατούρας φαίνεται πως θα υπάρχουν και όρια ανά είδος παρελκόµενου (ψεκαστικό, σπαρτική, άροτρο, πολυµηχάνηµα, σκαλιστήρι, χορτοδετική κ.λπ), κάτι που µένει να επιβεβαιωθεί στην προκήρυξη.

Επιπλέον, ο κ. Τσιατούρας δεν έκανε καµία αναφορά σχετικά µε το µέγιστο ύψος δαπάνης ανά ίππο στα τρακτέρ, κάτι που σηµαίνει πως επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της Agrenda ότι οι σκέψεις αυτές έµειναν πίσω.

Ως προς το τί δεν είναι επιλέξιµο, επισήµανε πως στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται όποια δαπάνη έχει συγχρηµατοδοτηθεί από άλλο πρόγραµµα, ο ΦΠΑ, οι δαπάνες απλής αντικατάστασης (δεν γίνεται να πετάξω ένα τρακτέρ που πήρα πρόπερσι για να πάρω ένα καινούριο, είπε), ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός, το ζωικό κεφάλαιο, ο ελκυστήρας αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη έναν που δεν έχει αποσβεστεί (δεν έχουν περάσει δηλαδή 12 χρόνια από την αγορά) και το κεφάλαιο κίνησης. 

Υλοποίηση και πληρωµές έως το 2025

Ο κ. Τσιατούρας, από την άλλη, δεν αναφέρθηκε στο χρόνο υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης. Καθώς είναι πρόγραµµα της µεταβατικής περιόδου 2021-2022 παρά το γεγονός ότι θα προκηρυχθεί το 2023, θα πρέπει οι δαπάνες, η υλοποίηση και οι πληρωµές να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Οπότε πρακτικά, η αξιολόγηση των αιτήσεων πριν το 2024 δεν πρόκειται να τελειώσει µε βάση τουλάχιστον την εµπειρία από τις περασµένες προκηρύξεις.

Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους µία διετία γεµάτη για να υλοποιήσουν το έργο τους, αντί για µία 4ετία που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι του 2017.

Βαθμοί σε αγρότες μέλη συλλογικών σχημάτων

Για τα κριτήρια βαθµολογίας, το επιτελικό στέλεχος του ΥπΑΑΤ, τόνισε ότι επειδή θα είναι εµβόλιµη η πρόσκληση και τα χρήµατα είναι αρκετά αλλά όχι απεριόριστα, προφανώς θα προκύψουν επιλαχόντες και ως εκ τούτου, είναι πολλή σηµαντικά. 

«Βαθµολογούνται διάφορες καλλιέργειες τις οποίες οι περιφέρειες τις θεωρούν προωθούµενες, ή το υπουργείο τις θεωρεί προωθούµενες και µπαίνουν πλέον µέσα και το καλαµπόκι και το ρύζι, ενώ δεν ήταν, όπως επίσης και η βοοτροφία και η χοιροτροφία, οι οποίες και αυτές δεν ήταν βαθµολογούµενες, αν και επιλέξιµες. Κοιτάµε επίσης το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης, αν το επενδυτικό σχέδιο είναι ρεαλιστικό, διότι αν κάποιος έχει τυπική απόδοση 15.000 ευρώ δεν µπορεί να έρθει να ζητήσει να κάνει επένδυση 250.000 ευρώ, είναι ανεδαφικό. Πρέπει η επένδυση να µην υπερβαίνει το 4πλάσιο της τυπικής απόδοσης. Σε αυτό δίνουµε πάρα πολύ µεγάλη σηµασία και ήταν και ο λόγος για τον οποίο καταφέραµε να πετύχουµε αυτή την ενεργοποίηση των σχεδίων» ανέφερε χαρακτηριστικά. Βαθµολογείται επίσης η απόδειξη του να µπορεί ο υποψήφιος να καλύψει το 20% της ιδιωτικής συµµετοχής (σ.σ. για το συγκεκριµένο κριτήριο είπε πως οι νέοι γεωργοί θα την πετύχουν πολύ εύκολα γιατί για πρώτη φορά έχουµε πάρει τόσα χρήµατα), όπως και η δυναµική της εκµετάλλευσης, αν έχει οφειλές ή όχι στο δηµόσιο, εάν ο υποψήφιος είναι εκπαιδευµένος, εάν είναι νέος γεωργός και για πρώτη φορά εάν είναι µέλος συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών, το είδος της επένδυσης (σ. σ. αν επενδύει σε ΑΠΕ, σε σταβλική εγκατάσταση, θερµοκήπιο κλπ) και οι καινοτόµες επενδύσεις, για τις οποίες συνέστησε να αποφευχθούν αν πράγµατι δεν τις χρειάζονται και δεν γνωρίζουν πως να τις χρησιµοποιήσουν, διότι θα πετάξουν τα χρήµατά τους.

Αρχές κριτηρίων βαθµολογίας

Αναλυτικότερα στα βαθµολογικά κριτήρια θα περιλαµβάνονται:

  •   Ο παραγωγικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης.
  •   Το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης.
  •   Η δυναµική του δικαιούχου και της εκµετάλλευσης.
  •   Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
  •   Το είδος της επενδυτικής δαπάνης µε έµφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
  •   Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων.
  •   Η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας.
  •   Η συµµετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Ο κ. Τσιατούρας, διευκρίνισε ακόμη πως το ύψος της στήριξης καταβάλλεται μετά
την εξόφληση των δαπανών, μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, (π.χ. δάνειο) και είναι δυνατό οι δικαιούχοι να πάρουν και μια προκαταβολή εφόσον καταθέσουν ισόποση εγγυητική επιστολή, όπως και να δανειοδοτηθούν από τράπεζα όπως έκαναν περίπου 2.000 από τους 10.400 εγκεκριμένους επενδυτές στην περασμένη πρόσκληση και διευκολύνθηκαν με δάνεια 100 εκατ. ευρώ. «Μπορούσε ο γεωργός να πάρει το δάνειο με το μισό επιτόκιο της αγοράς, χωρίς εξασφαλίσεις, λέγοντας στην τράπεζα πως έχω να λάβω από το σχέδιο βελτίωσης π.χ. 40.000 ευρώ, συμφωνούσε η τράπεζα ότι ο λογαριασμός δεν θα άλλαζε, έκανε εκταμιεύσεις για να εξοφλήσει τις δαπάνες ο γεωργός και κατόπιν όταν έπεφταν χρήματα στο λογαριασμό η τράπεζα τα έπαιρνε και το δάνειο εξοφλούνταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια (8)
Προσθήκη σχολίου

28-12-2022 22:58Τυχερός

Αγόρασα μεταχειρησμενο τρακτερ το 2015....το τρακτερ ηρθε απο ιταλια αλλα δεν γνωρίζω πότε...γνωρίζει κανείς αν η αποσβεση ισχύει και για μεταχειρησμενα;

Απάντηση

27-12-2022 18:04Makis0708

Χαχαχα άμα θυμήθηκες το 2016 να γίνεις στα 29 αγρότης ....

Απάντηση

27-12-2022 10:57Στελ

Αγρότης από το 2016 ετών 35 κεντρική μακεδονια ξέρει κανένας φίλος το ποσοστό επιδότησης? Ευχαριστώ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις