BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εύλογο κόστος 3.700 ευρώ/Kwh επιδοτούν τα Σχέδια για φωτοβολταϊκά

Μέγιστη δαπάνη τα 3.700 ευρώ ανά kw δικαιολογούν τα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, για τα οποία θα μπορούν να καταθέσουν φάκελο κατ' εξαίρεση και οι δικαιούχοι της περασμένης πρόσκλησης του 2017.

Fotovoltaika-2

Γιώργος Κοντονής

54
6

Εύλογο κόστος 3.700  ευρώ ανά κιλοβατόρα  επιδοτούν τα Σχέδια για  φωτοβολταϊκά, δεκτοί  και δικαιούχοι του 2017

Μάλιστα, εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί, τότε ο ενδιαφερόμενος θα λάβει και 12 μόρια. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλοι όσοι έτυχαν ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης του 2017 δεν είναι δικαιούχοι στη νέα πρόσκληση. Εκτός εάν, υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης που θα περιέχει μόνο ΑΠΕ ή/και νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών. Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ ή τις 250.000 ευρώ για Τυπικές Αποδόσεις που ξεπερνάνε το 25% της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυσης είναι στο 60% για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές και στο 50% για τους υπόλοιπους, πέρα από τα νησιά του Αιγαίου (70-80%) και την Αττική (40-50%).

Η υπό διαβούλευση απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ

Ειδικότερα, στις επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων:

-Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.

- Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

-Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

-Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

-Καυστήρες βιομάζας.

-Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής: Υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση. Προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ πρέπει με την αίτηση ενίσχυσης να τεκμηριώνεται είτε η αδυναμία διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η αντιοικονομικότητα αυτής. Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία (COP>3). Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Οι μέγιστες δαπάνες ανά Kw που δικαιολογούν τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:

 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με σταθερές βάσεις: 1.000 ευρώ
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο ισχύος με ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ
 • Αυτόνομο φωτοβολταϊκό ισχύος με ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ
 • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ
 • Γεωθερμία (θερμική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ
 • Αντλίες θερμότητας 3<COP<3.5: 300 ευρώ
 • Αντλίες θερμότητας COP>3.5: 340 ευρώ
 • Λέβητας βιομάζας: 64 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW: 1.250 ευρώ
 • Αιολικές εγκαταστάσεις σε μη διασυνδεδεμένο σύστημα με ισχύ >1kW: 1.450 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α /Γ με σταθερές βάσεις: 3.700 ευρώ
 • Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και μικρή Α /Γ με ιχνηλάτες (trackers): 4.100 ευρώ
 • Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW: 1.000 ευρώ
 • Μικρή ανεμογεννήτρια (Α/Γ) με ισχύ <1kW και συσσωρευτές: 2.500 ευρώ

Οι επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και στην εκτέλεση συνοδών έργων (π.χ. εργασίες εκσκαφών για την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας), όπου αυτό απαιτείται. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές οι δαπάνες μελετών.

Στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων γεωθερμίας η ανωτάτη επιλέξιμη δαπάνη δύναται να προσαυξηθεί έως 25% με προσκόμιση μελέτης που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα της σχετικής υπέρβασης. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες και για αυτές εφαρμόζονται οι τιμές του παραπάνω Πίνακα.

Σχόλια (6)
Προσθήκη σχολίου

04-01-2023 10:06Νίκος νικος

Έχω 37 χιλιάδες τυπική θα κάνω τα σχέδια μόνο και μόνο για να μην τα υλοποιήσω έτσι για σπάσιμο

Απάντηση

03-01-2023 23:01Αγρότης

Συνάδελφοι χρειάζομαι τη βοήθειά σας Αγόρασα τρακτερ με σχέδιο βελτίωσης εγκρίθηκα το 2019-20 και το αγόρασα το 2021 πότε μπορώ να το πουλήσω χωρίς κυρώσεις στην πενταετία η παραπάνω και τι γίνεται με το ΦΠΑ που πήρα απαλλακτικό θα αφαιρεθούν τα χρόνια η θα πρέπει να το πληρώσω. Ευχαριστώ

Απάντηση

03-01-2023 22:52Επιλαχών

Μητσοτάκη βάλτα στον κ@λο σου.

Απάντηση

03-01-2023 14:10ΝΙκος

Οι παλιοι που δεν πηραμε τρακτερ μπορούμε να ξαναμπούμε;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις