BACK TO
TOP
Προγράμματα

Πολιτική απόφαση μια προκήρυξη Νέων 2023, «χλωμό» λένε οι αρχές

Σε προεκλογικό παιχνίδι έχει εξελιχθεί η τύχη της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών. Από τη µία αρµοδίως γίνεται µία προσπάθεια σύνδεσης της προκήρυξης µε το µέλλον των επιλαχόντων του προγράµµατος του 2021 και από την άλλη ο χρόνο που περνάει, καθώς µετά το άνοιγµα το ΟΣ∆Ε σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να µιλάµε για πρόσκληση φέτος, αποµακρύνει το όποιο τέτοιο ενδεχόµενο.

30_19

Γιώργος Κοντονής

70
69

Και αυτό γιατί, η προκήρυξη αν γίνει φέτος θα πρέπει να υπάρχει και ένα έτος βάσης για την προσµέτρηση της Τυπικής Απόδοσης το οποίο δεν µπορεί να είναι άλλο από το 2023 και τη φετινή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Σε ερώτηµα της Agrenda προς τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Θύµιο Τσιατούρα για το ενδεχόµενο προκήρυξης µέσα στο έτος η απάντηση ήταν πως «πρόκειται καθαρά για πολιτική απόφαση». Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει προδηµοσίευση πρώτα και µετά η προκήρυξη µπορεί να βγει και αρχές του 2024 χωρίς πρόβληµα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντηθεί από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ άµεσα αν πρόκειται πράγµατι να βγει προκήρυξη εντός του έτους για να γνωρίζουν οι ενδαιφερόµενοι πώς θα πρέπει να διαµορφώσουν την αίτηση ΟΣ∆Ε, ή κάποιοι µπορεί να θελήσουν να «τρενάρουν» την ένταξή τους στο επάγγελµα, εφόσον γνωρίζουν ότι πρόσκληση θα βγει µε έτος βάσης το ΟΣ∆Ε του 2024.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για πρώτη φορά µετά από µία 10ετία περίπου, θα υπάρξει αλλαγή στις Τυπικές Αποδόσεις των εκτάσεων/εκτροφών. Για παράδειγµα, για την ένταξη στο πρόγραµµα, απαιτείται τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην εκµετάλλευση. Αυτό µεταφράζεται µε τον υφιστάµενο πίνακα σε σε 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λαδολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά, 292 στρέµµατα σιτάρι ή 80 στρέµµατα βαµβάκι. Με τους νέους πίνακες που έχει δηµοσιεύσει ήδη η Αgrenda, τα παραπάνω αλλάζουν σε 77 πρόβατα ή αίγες, 65 στρέµµατα λαδολιές ή 43 επιτραπέζιες ελιές, 18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κηπευτικά, 232 στρέµµατα σκληρό σιτάρι ή 79 στρέµµατα βαµβάκι. Σηµειώνεται εδώ πως οι τυπικές αποδόσεις αυτές θα ισχύσουν για όλα τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

Η ηµεροµηνία της εγκατάστασης

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, αίτηση στο πρόγραµµα θα µπορούν να κάνουν όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στη γεωργία έως και 24 µήνες πριν υποβάλουν αίτηση. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά: Εφόσον βγει για παράδειγµα η πρόσκληση Οκτώβριο του 2023, θα µπορούν να µπουν στο Μέτρο εκείνοι που πήραν βεβαίωση από το ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα» από τον Οκτώβριο του 2021 και µέχρι και την ηµεροµηνία αίτησης δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ως κατ’ επάγγελµα αγρότες. Εφόσον, υπάρχουν κάποιες σκέψεις να µπορέσουν να µπουν στο πρόγραµµα και κάποιοι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες που δεν κατάφεραν να µπουν στην πρόσκληση του 2021, θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του 24µηνου σε 36µηνο. Η περίοδος παραµονής στο επάγγελµα για τους δικαιούχους θα είναι 7-8 έτη όπως και στην πρόσκληση του 2021. Φυσικά όλα αυτά, όπως και το ποσό ενίσχυσης που περιγράφεται παρακάτω µπορεί να αλλάξουν σε περίπτωση τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου, η οποία θα γίνει τέλος του έτους.

Το ποσό ενίσχυσης θα παρέχεται υπό την µορφή κεφαλαίου µη επιστρεπτέας ενίσχυσης ή χρηµατοδοτικού εργαλείου, που συνδυάζεται υποχρεωτικά µε µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε µία ενιαία πράξη. Όσον αφορά στη µη επιστρεπτέα ενίσχυση, αυτή δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες αλλά µε την επίτευξη συγκεκριµένων ποσοτικών στόχων και διαµορφώνεται ως εξής:

Από 30.000 έως και 42.500 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 30.000 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που θα έχουν (στη µελλοντική κατάσταση) φυτική – µικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα διαµορφώνεται έως και 42.500 ευρώ µε βάση τα εξής: αύξηση κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό έως και3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη η ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο µε βάση την απογραφή πληθυσµού του 2021 ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών) ή συνδυασµός αυτών των κατηγοριών περιοχών, αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της εκµετάλλευσης.

Σχόλια (69)
Προσθήκη σχολίου

10-12-2023 11:01Даниил

Здравствуйте! Меня зовут Даниил Романович. Меня заинтересовал Ваш сайт. Я готов купить его по выгодной для вас цене. Есть бюджет в несколько миллионов рублей для покупки сайтов. Мы можем встретиться и провести сделку по продаже вашего сайта лично или онлайн через гаранта Telderi.ru или другим удобным способом, безопасность сделки является моим приоритетом. Для того чтобы я смог оценить сайт, прошу вас предварительно открыть его Яндекс Метрику на мою почту Daniil89217894501@yandex.ru  Также я готов рассмотреть и другие ваши проекты к покупке. Коротко обо мне: Я инвестор из Санкт-Петербурга. Представляю интересы группы частных инвесторов. С уважением, Даниил. Мои контакты для связи: 8(921)789-45-01 мой мобильный номер или WhatsApp  https://t.me/Danya_spb_ru мой Telegram  Daniil89217894501@yandex.ru моя эл. почта

Απάντηση

04-10-2023 11:03Randolph Hargett

Hi I have found you on Instagram and thought I would reach out to you. By way of an introduction, I run half a dozen affiliate blogs. I currently have a colab with medical doctors, dietitians and other experts who help me to review products and medically verify the articles. I am writing to you to see whether you would be interested in the following collaboration. I would feature agronews.gr inside an article on each one of my blogs. In return, I would like to publish a couple of articles of your choice, written by our medical professionals, on your blog. Please let me know whether this is of interest to you. In your reply, please copy in our website admin at info@nutracetix.com I look forward to hearing from you Kind regards Randolph Hargett

Απάντηση

05-07-2023 20:02Αγροτης

Άμα ένας κτηνοτροφος θέλει να ενταχθεί ποσα ζωα πρέπει να έχει και πόσα τον δεσμεύουν να τα κάνει μέχρι το τέλος του προγράμματος οποίος ξέρει απαντά

Απάντηση

20-06-2023 00:27Elizbeth Norrie

12 000 000 messages to the whole world - new marketing tool for your company. Steps to get it: 1. Go to website https://search-any-web.com 2. Register and login 3. Do search and press "Send Messages" 4. Sit back and relax, we will do the rest and send you report We have hudge database - more than 80 mil. websites. If you need something more - contact via email info@search-any-web.com Some screens - https://postimg.cc/gallery/2zhrCvt

Απάντηση

08-06-2023 14:39Sasa

υπάρχει κάτι για επιδότηση στον τομέα παραγωγής μικροπρασινα (microgreens) στο κλειστό χώρο γιατί θέλω να κάνω μια τέτοια επιχείρηση με παραγωγή superfoods φυτά... ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

18-04-2023 21:21Γιάννης

Στην κεντρική Μακεδονία ρε παιδιά πότε θα πάρουμε τα λεφτά της πρώτης δόσεις για τους νέους αγρότες.... Είμαστε καμιά 20 άτομα που δεν πληρωθηκαμε ακόμα.... Πότε θα μπουν τα λεφτά;;;

Απάντηση

16-04-2023 01:18Πάνος

Να κοινοποιηθούν όλα αυτά… κ ολοι οι αγροτες ανεξαιρέτως κόμματος να κάνουν αυτό που πρέπει σε λίγες εβδομάδες…..γιατί εδώ μιλάμε για υποκρισίες κ ψέματα…..ακυβέρνητο καράβι η χώρα κ στρεφουν τ κόσμο σ μεροκάματο της καφετέριας κ τ φούρνου…..ξεπουλήσατε τη χώρα και μιλάτε για πατρίδα……10περνανε καλά κ 1000 πεινάνε…..ασφάλεια -υγεία-παιδεία-και αξιοπρεπές δουλειές……μπαχαλακηδες

Απάντηση

15-04-2023 09:42Αγρότης απελπισμενος

Αυτή η κυβέρνηση μόνο ψέματα λέει, λέγατε ότι από το ΥΠΑΑΤ θα δίνατε έξτρα κονδύλια για τους επιλαχόντες που τηρούν τα κριτήρια, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότεροι νέοι επιλαχόντες..Τώρα πάλι το αλλάζετε και λέτε ότι ειναι χλωμό για το 23, εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε που έχουμε πληρώσει μελετητές, ενοίκια για εκτάσεις χρήματα στο ΕΛΓΑ,και ποσα αλλα έξοδα κάθε χρόνο..Γιατί δεν μας λέγατε από την αρχή ότι τα λεφτα που έχουμε φτάνουν για 15.000 νέους, ετσι δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε τώρα.Αυτό γίνετε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να μη μπουν όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα..Αμα θέλατε θα το κανονίζατε αλλα δεν σας νοιάζει για εμάς και σιγά τα λεφτα που χρειάζονται για να μπουνε όλοι οι επιλαχόντες..Να τα πετάτε άλλου κ άλλου ξέρετε για τους επιλαχόντες δεν φτάνουνε..Το μόνο που θα καταφέρετε ειναι να νευριάσει ο κόσμος και να χάσετε τις εκλογές!!! ((Να βρείτε λύση πριν τις εκλογές, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε,αμα είναι έτσι να τα παρατήσουμε όλα χωράφια και παραγωγές, δεν πάει άλλο κουραστήκαμε με τα ψεματα))

Απάντηση

14-04-2023 12:49Παππους αγραμματος

Εσείς που βριζεται κ σεις που κάνετε πλάκα κακό κάνετε στα κόμματα σας ΤαΒλεπει ο κόσμος κ τα χλευαζει .Μονο τα κοματοσκυλα που είναι δεδομένα ευχαριστιουνται...

Απάντηση

14-04-2023 10:33Νεοδημοκρατης

σας αρέσουν αυτά που σας λέω έτσι να πάτε να δουλέψετε. Αλλά θα βγάλω το αχτη μου σε εσάς, έπιασα την μάνα μου να γαμιετε ,και την γυναίκα μου με τον κουμπάρο ,είμαι ένα μπασταρδο έτρωγα μπόουλινγκ στο σχολείο αλλά θα ψηφίσω ΝΔ

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις