Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Απόφαση ένταξης για 1.068 δικαιούχους στο Κομφούζιο

Δημοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης των 1.068 δικαιούχων της δράσης του Κομφούζιο, με συνολική ενταγμένη έκταση 2.292 εκτάρια και δημόσια δαπάνη 1,04 εκατ. ευρώ.

komfouzio_5

465
1

Η διάρκειας ενός έτους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2023.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση.

Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 45,4 € ανά στρέμμα ετησίως για το έτος εφαρμογής της πρόσκλησης για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς. Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 1,4 ευρώ ανά στρέμμα. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

 

Η απόφαση αναφέρει:

Την ένταξη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, χιλίων εξήντα οκτώ (1.068) δικαιούχων, με συνολική ενταγμένη έκταση 2.292,65 εκτάρια (Ha), των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 474/16-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ0ΥΤ4653ΠΓ-ΡΓΞ) Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 783/10-3-2023 (ΑΔΑ: Ρ67Υ4653ΠΓ-ΨΕΜ) όμοια, κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ένα εκατομμύριο σαράντα [3] χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (1.040.863,10 €), όπως αναλυτικά παρατίθενται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Κατάλογο Δικαιούχων.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

05-06-2023 04:49Dimitrov

Προσφορά δανείου για αγροτικές και βιομηχανικές επενδύσεις Είμαστε μια τράπεζα που προσφέρει υπηρεσίες δανείου για τη χρηματοδότηση των διαφόρων έργων σας στο πλαίσιο του εμπορίου γεωργίας και της δημιουργίας διαφόρων επιχειρήσεων. Προσφορές διαθέσιμες από 8.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στο Επιτόκιο 2,5% ετησίως. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: (pacific-loan.service@outlook.fr) Με WhatsApp στον αριθμό: +33 745 550 314 σας ευχαριστώ περιμένω να σας διαβάσω πολύ σύντομα

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία