BACK TO
TOP
Προγράμματα

Με 12 μέλη στη φυτική και 8 στη ζωική, πριμ ως 100.000 ευρώ για σύσταση Ομάδας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η προκήρυξη που αφορά τη Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, η οποία παρέχει ετήσια ενίσχυση έως 100.000 ευρώ στους δικαιούχους ανάλογα την αξία παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο.

4-5_27

Γιώργος Κοντονής

62
22

Η Παρέμβαση απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά και στοχεύει στην ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης παρέχεται ενίσχυση σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

  • 10% της της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115)
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  synergasia@mou.gr.

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση πρόσκληση, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν αναγνωριστεί εντός πενταετίας και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με το άρθρο 77 του Καν. 2021/2115.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών είναι ο εξής:

α) Για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 12 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00€. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται στο 50%.

β) Για τις Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 8 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 100.000,00€. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Ομάδες Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές , για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται σε πέντε (5) μέλη και 50.000,00€ ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής.

γ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης είναι 30 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00€. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται στο 50%.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης είναι 20 και ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής 300.000,00€. Το ανωτέρω όριο δεν ισχύει για τις βιολογικές Οργανώσεις Παραγωγών, για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Ευβοίας και για τις ορεινές περιοχές για τις οποίες τα ελάχιστα όρια διαμορφώνονται στο 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

· Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.

· Στην περίπτωση που η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την αριθ. 966/71516/05-04-2019 ΚΥΑ «Τήρηση διακριτής λογιστικής από Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, καθώς και τις Ομάδες Παραγωγών» (Β΄1606), όπως ισχύει κάθε φορά.

Σχόλια (22)
Προσθήκη σχολίου

26-02-2024 03:55Barbora Kolinova

URGENTNÍ PŮJČKA!!! URGENTNÍ PŮJČKA!!! URGENTNÍ PŮJČKA!!! Požádejte o půjčku ještě dnes s (barborakolinova6@gmail.com) s úrokovou sazbou 2%. Potřebujete naléhavou půjčku k pokrytí vašich finančních potřeb? Jsem věřitel a zároveň finanční poradce. Nabízím půjčky od 2 000 EUR do 50 000 000,00 EUR, spolehlivé a efektivní při poskytování půjček, také rychlé a dynamické, protože během období převodu nabízím 100% záruku zahraničních půjček. Pro více informací prosím napište na email: Barborakolinova6@gmail.com

Απάντηση

26-02-2024 03:50Barbora Kolinova

URGENTNÍ PŮJČKA!!! URGENTNÍ PŮJČKA!!! URGENTNÍ PŮJČKA!!! Požádejte o půjčku ještě dnes s (barborakolinova6@gmail.com) s úrokovou sazbou 2%. Potřebujete naléhavou půjčku k pokrytí vašich finančních potřeb? Jsem věřitel a zároveň finanční poradce. Nabízím půjčky od 2 000 EUR do 50 000 000,00 EUR, spolehlivé a efektivní při poskytování půjček, také rychlé a dynamické, protože během období převodu nabízím 100% záruku zahraničních půjček. Pro více informací prosím napište na email: Barborakolinova6@gmail.com

Απάντηση

19-02-2024 03:30Nabízíme projektové a osobní půjčky

Γεια σας, για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε διάφορες οικονομικές ανησυχίες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για αυτό, προσφέρουμε οικονομική βοήθεια σε όλους όσους έχουν χρέη ή θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και πολλά άλλα έργα, για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες, πελάτες σε αφερεγγυότητα. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα δάνειο από εμάς. Έχουμε κεφάλαιο που προσφέρει αξιόπιστα δάνεια. Θα λάβετε το δάνειο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Απλώς στείλτε ένα αίτημα μέσω email και μπορείτε να έχετε το δάνειο στον λογαριασμό σας σε λιγότερο από τριάντα λεπτά. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά μου μέσω email: denisaleskova958@gmail.com

Απάντηση

19-02-2024 03:30Nabízíme projektové a osobní půjčky

Γεια σας, για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε διάφορες οικονομικές ανησυχίες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πια για αυτό, προσφέρουμε οικονομική βοήθεια σε όλους όσους έχουν χρέη ή θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και πολλά άλλα έργα, για εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες, πελάτες σε αφερεγγυότητα. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα δάνειο από εμάς. Έχουμε κεφάλαιο που προσφέρει αξιόπιστα δάνεια. Θα λάβετε το δάνειο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Απλώς στείλτε ένα αίτημα μέσω email και μπορείτε να έχετε το δάνειο στον λογαριασμό σας σε λιγότερο από τριάντα λεπτά. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά μου μέσω email: denisaleskova958@gmail.com

Απάντηση

13-02-2024 03:47Barbora Kolinova

Quick loan: Hello i offer quick and easy loan to any serious applicant with an interest rate of 2%. I have capital that will be used to provide short-term and long-term special loans from CZK 20,000 to CZK 500,000,000 to serious and interested individuals. Thanks to the wide range of financial loans provided, almost every can get this loan, my credit conditions are very clear and simple. For further information or loan request Email: Barborakolinovas@gmail.com

Απάντηση

08-02-2024 02:36BUSINESS LOAN OFFER COUNTERFEIT MONEY

Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay through online application with 100% approval. We stand apart from other lenders because we believe in customer service,and we stay with you until you get the results you want. no matter your location just 3% per year Contact us for more details regarding the loan. WhatsApp No:+918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric Kind regards/Respect

Απάντηση

08-02-2024 02:35dr james eric

Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problems regarding Loan is solved between a short period of time Get access to both long and short term loans on credit check, unemployed, personal and business loans without delay through online application with 100% approval. We stand apart from other lenders because we believe in customer service,and we stay with you until you get the results you want. no matter your location just 3% per year Contact us for more details regarding the loan. WhatsApp No:+918929509036 financialserviceoffer876@gmail.com Dr. James Eric Kind regards/Respect

Απάντηση

29-12-2023 12:34loan Offer

I am a private money lender that give out fast cash interest rate of 2% no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location. contact us now (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti

Απάντηση

19-12-2023 00:14LAPO

we Offer quick loan either personal or commercial, loans for christmas and vacation. We offer loans at a 2% interest rate wuth understandable terms. For more information, Contact Email: lapofunding960@gmail.com telegram___https://t.me/lapofinance

Απάντηση

19-12-2023 00:14LAPO

we Offer quick loan either personal or commercial, loans for christmas and vacation. We offer loans at a 2% interest rate wuth understandable terms. For more information, Contact Email: lapofunding960@gmail.com telegram___https://t.me/lapofinance

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις