BACK TO
TOP
Προγράμματα

Στο ΦΕΚ το πλαίσιο για τα Νιτρικά, ως 52 ευρώ πριμ καλαμπόκι, 60 βαμβάκι

Δημοσιεύτηκε το θεσμικό πλαίσιο της νέας πρόσκλησης του Μέτρου Απονιτροποίησης για διετείς δεσμεύσεις, με την πρόσκληση να ακολουθεί εντός των επόμενων ημερών.

sto-fek-to-plaisio-nitrikwn

Γιώργος Κοντονής

2933
2

Στο ΦΕΚ το πλαίσιο για τα Νιτρικά, πριμ ως 52 ευρώ για καλαμπόκι, 60 για το βαμβάκι

Το νέο Μέτρο ύψους 100 εκατ. ευρώ αφορά διετείς δεσμεύσεις και θα ενεργοποιηθεί σε Θεσσαλικό Πεδίο, την περιοχή Αλµυρού Μαγνησίας, την περιοχή του Νότιου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου, την πεδιάδα ανατολικά και δυτικά της Λίµνης Βιστωνίδας και την περιοχή του Βόρειου Τµήµατος του Ποταµού Έβρου.

Ολόκληρο το ΦΕΚ με το θεσμικό πλαίσιο για τα Νιτρικά διαθέσιμο εδώ

Τα πριµ διαµορφώνονται ανάλογα τις δεσµεύσεις ως εξής:

  • Αγρανάπαυση: Αραβόσιτος έως 52 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι έως 60 ευρώ και κηπευτικά 60 ευρώ.
  • Αµειψισπορά: Αραβόσιτος έως 35,8 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι έως 60 ευρώ και κηπευτικά 60 ευρώ και ηλίανθος έως 32,2 ευρώ.
  • Χλωρά λίπανση: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ το στρέµµα, ελιά 45,2, πυρηνόκαρπα 31,7 και µηλοειδή 18,8 ευρώ το στρέµµα.
Ξεφυλλίστε και κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση το φύλλο 969 της Agrenda

Όλα τα αγροτεµάχια για να ενταχθούν θα πρέπει να δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε ως αρδευόµενα. 

Η καταβολή της ενίσχυσης για τα δύο έτη εφαρµογής θα γίνει µε βάση τις ΕΑΕ των ετών 2024 και 2025. Υπενθυµίζεται πως τον περασµένο µήνα έληξαν οι αιτήσεις για ετήσια παράταση στην Απονιτροποίηση για παλιούς δικαιούχους.

Οι δεσμεύσεις

α. Αγρανάπαυση (Δέσμευση Α)

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση γεωργική έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί ετησίως έως 50% χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Η εναπομείνασα της αγρανάπαυσης έκταση, καλλιεργείται με τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες της δέσμευσης. Η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς δέσμευσης.

β. Αμειψισπορά (Δέσμευση Β) Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να εφαρμόζουν αμειψισπορά με ξηρική καλλιέργεια, σε τουλάχιστον 30% (≥30%) της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δέσμευση. Το ποσοστό δύναται να αυξηθεί ετησίως μέχρι και στο 90% (≤90%) χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Η εναπομείνασα της αμειψισποράς έκταση καλλιεργείται με τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται ξηρικές καλλιέργειες, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

γ. Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (Δέσμευση Γ) Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: i) Να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση, σπέρνοντας φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, με την έναρξη των καλλιεργητικών εργασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγμένης στη δέσμευση γεωργικής έκτασης με τις επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες. Επιλέξιμα ως φυτά χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειμερινά ψυχανθή και μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκομίζονται και δεν βόσκονται, αλλά κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραμένουν επί του εδάφους είτε ενσωματώνονται σε αυτό. Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης μπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου, χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Στο τμήμα της έκτασης, στο οποίο εφαρμόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και κοπριάς. ii) Να πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης για κάθε ένα από τα δύο έτη της δέσμευσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, και περιλαμβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία και νιτρικό και αμμωνιακό άζωτο) και αρδευτικού νερού ή και φυλλοδιαγνωστικής. iii) να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρμογής «Σχέδιο Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για το σύνολο της ενταγμένης στη δέσμευση εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων εισροών (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).


 

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

12-06-2024 14:11George

Τα λεφτά που μας κοβαν χωρίς εμφανή δικαιολογία από τις επιδοτήσεις θα μας πουν σε τι χέρια πήγαν τόσα χρόνια?

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Profi Επενδύσεις