BACK TO
TOP
Επενδύσεις

Έως 100.000 ευρώ σε Νέους αγρότες για αγορά γης και άτοκα δάνεια

Σηµαντικές αλλαγές στα διαθέσιµα αγροτικά Ταµεία και τη δηµιουργία ενός εξιδεικευµένου χρηµατοδοτικού εργαλείου πριµ πρώτης εγκατάστασης έως 100.000 ευρώ, προβλέπει το σχέδιο των διαχειριστικών αρχών για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.

8_84

Γιώργος Κοντονής

2724
29

Επιχορήγηση με ποσά έως 100.000 ευρώ σε Νέους για αγορά γης και άτοκα δάνεια στα χρηματοδοτικά ΚΑΠ

Συγκεκριµένα, εντός εξαµήνου αναµένεται να ενσωµατωθεί η επιδότηση επιτοκίου ποσοστού 80-100% για τα πρώτα πέντε χρόνια διάρκειας δανεισµού στα πλαίσια του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για µία προσθήκη που θα λειτουργεί αθροιστικά µε την εγγύηση 80% που παρέχει το ΠΑΑ στα δάνεια αυτού του Ταµείου, µέσω του οποίου έχουν πραγµατοποιηθεί συµβάσεις δανείων συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια µέσω αυτού του Ταµείου µπορούν να έχουν διάρκεια έως 12 έτη και ύψος από 10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ. Απευθύνονται σε αγρότες και µεταποιητικές επιχειρήσεις και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

■Κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ το οποίο υποχρεωτικά συνδυάζεται µε δροµολογούµενη επένδυση. Εφόσον ήδη έχει υλοποιηθεί η επένδυση µέσω ΠΑΑ (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) δεν απαιτείται η πρόβλεψη άλλης επένδυσης.

■Κάλυψη ίδιας συµµετοχής για επενδύσεις που υλοποιούνται µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριµένα για τα Μέτρα Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης.

■Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το χρηµατοδοτικό εργαλείο και για δαπάνες οι οποίες είναι µη επιλέξιµες για στήριξη µε επιχορήγηση, όπως για παράδειγµα η αγορά µεταχειρισµένου µηχανολογικού εξοπλισµού, η αγορά ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, η αγορά δικαιωµάτων ενίσχυσης και η πληρωµή του ΦΠΑ, όπου αυτός δεν είναι ανακτήσιµος.

Παράδειγµα µέγιστου οφέλους

Ένας δικαιούχος Σχεδίου Βελτίωσης λαµβάνει έγκριση για ένα επενδυτικό σχέδιο µε τα συγκεκριµένα ποσά, 100.000 ευρώ συνολικός προϋπολογισµός και 40.000 ευρώ ίδια συµµετοχή. Κατά την υλοποίηση, ο δικαιούχος λαµβάνει ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο από το ΠΑΑ 30.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο επενδυτής επιλέγει να λάβει ένα δεύτερο χρηµατοδοτικό εργαλείο το οποίο αυτή τη φορά δεν συνδυάζεται µε επιχορήγηση και το χρησιµοποιεί για ένα µεταχειρισµένο παρελκόµενο για τρακτέρ και για αγορά ζωικού κεφαλαίου. Ο επενδυτής επειδή χρειάζεται χρήµατα για καύσιµα, ζωοτροφές και για κάποιους λογαριασµούς κοινής ωφελείας της εκµετάλλευσης του, λαµβάνει ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο για κεφάλαιο κίνησης για να καλύψει τις ανάγκες του αυτές. Στην περίπτωση όπου ο επενδυτής έχει αποδεδειγµένα πληγεί από την πανδηµία Covid, µπορεί να λάβει ένα ακόµα χρηµατοδοτικό εργαλείο, το κεφάλαιο κίνησης λόγω Covid, το οποίο το χρησιµοποιεί για να αποπληρώσει παλαιότερα δάνεια και για όποιες άλλες δαπάνες κρίνει αυτός απαραίτητες.

Ταµείο στήριξης νέων αγροτών ακόµα και για αγορά γης

Το ολοκαίνουργιο Ταµείο που θα συνδυάζει πριµ πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών και δανεισµό συνολικού ύψους έως 100.000 ευρώ, που ετοιµάζουν οι διαχειριστικές αρχές έχει ορίζοντα ενεργοποίησης το 2025. Το ταµείο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρει επιχορήγηση ακόµη και µεγαλύτερη από το καθιερωµένο Μέτρο του ΠΑΑ «πακέτο» µε εγγυηµένο δανεισµό, ώστε να µειωθούν ή ακόµη και να µηδενιστούν οι εξασφαλίσεις από πλευράς νέου αγρότη.

Πώς θα λειτουργεί

Για παράδειγµα ένας νέος αγρότης ενδιαφέρεται να µπει σε αυτό το Ταµείο για το µέγιστο ποσό ύψους 100.000 ευρώ. Θα λαµβάνει λοιπόν µη επιστρεπτέα επιχορήγηση 48.000 ευρώ (σαν το πριµ πρώτης εγκατάστασης) και δάνειο εγγυηµένο ύψους 52.000 ευρώ. Ο όρος είναι το δάνειο να είναι µεγαλύτερο από το ποσό της επιχορήγησης. Προφανώς ο δικαιούχος θα δένεται µε σχετικές δεσµεύσεις όπως είναι για παράδειγµα η παραµονή στο αγροτικό επάγγελµα κ.λπ, παρόµοιες µε εκείνες του Μέτρου του ΠΑΑ που θα προκηρυχθεί εντός του έτους. Μάλιστα, το δάνειο αλλά και η επιχορήγηση θα µπορεί να διατεθεί στο 100% για αγορά γης, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Το εργαλείο αυτό θα είναι «αµοιβαίως αποκλειόµενο» µε το Μέτρο Νέων Αγροτών. ∆ηλαδή δεν θα µπορεί κάποιος να µπει στο Μέτρο ή να έχει ήδη λάβει χρήµατα από αυτό και παράλληλα να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότησή του από αυτό το εργαλείο. Θα πρέπει να επιλέξει ανάµεσα στα δύο. Άλλωστε, οι ήδη δικαιούχοι του Μέτρου ή όσοι µπουν στο νέο πρόγραµµα µπορούν να έχουν πρόσβαση για εγγυηµένα δάνεια µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραµµα ενεργοποίησης του Ταµείου Νέων Αγροτών

Το Ταµείο Νέων Αγροτών θα είναι διαθέσιµο από το 2025. Τον ερχόµενο Φλεβάρη ξεκινάει η µελέτη σχεδιασµού που θα ορίσει το πώς θα είναι η λειτουργία του, αν θα φτάσει τελικά το µάξιµουµ των 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, τις δεσµεύσεις του δικαιούχου κ.λπ. Η ex ante µελέτη αυτή αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα σε 6-9 µήνες ενώ στη συνέχεια θα αναλάβει ο διαχειριστής (το πιθανότερο είναι να το αναλάβει η Αναπτυξιακή Τράπεζα)  ο οποίος θα πρέπει να «τρέξει» τη σύσταση και λειτουργία του Ταµείου, διαδικασία που θα κρατήσει περί τους 3-4 µήνες. Σε πρώτη φάση ο προϋπολογισµός του εργαλείου θα είναι 10 εκατ. ευρώ που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι θα είναι λίγοι. Ωστόσο, όπως µας αναφέρει πηγή που εµπλέκεται στο σχεδιασµό του, και το ταµείο µικροπιστώσεων ευρώ είχε αρχικά προϋπολογισµό 20 εκατ. και τελικά έχει φτάσει πλέον τα 60 εκατ. ευρώ.

Το εργαλείο αυτό ήδη έχει προβλεφθεί στις διατάξεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027

Σχόλια (29)
Προσθήκη σχολίου

09-04-2024 14:25ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΣ

ΜΠΡΆΒΟ ΆΓΙΕ ΆΝΘΡΩΠΕ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΤΖΆΜΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Απάντηση

21-02-2024 20:53Μωυσιαδης χρηστος

Η αγροτιά δολοφονήθηκε (από τους εκάστοτε)όταν παραδόθηκε η Αγροτική στην Πειραιώς,,(το περίπτερο απορρόφησε το σούπερ μάρκετ).Τι ψάχνουμε τώρα? χαρτζιλίκι -παραταση.Ελλειψη στόχου προς το παρόν?Έως πότε?Ο βρόγχος είναι πολύ κοντά....τα κατάφεραν....

Απάντηση

26-01-2024 15:02Νεοδημοκράτης

Πολύ καλό πρόγραμμα μπράβο στην κυβέρνηση τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Σε κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να πάω ούτε σε μπλόκα γιατί τώρα κυβερνάει το κόμμα μου αν ήταν άλλη κυβέρνηση θα πήγαινα ευχαρίστως για να βοηθήσω τη ΝΔ εγώ έτσι κι αλλιώς ανάγκη δεν έχω.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (5)

25-01-2024 21:53Νικος

Ρε.κυβερνητες.τη.χαλια.ειναι.αυτα. Πώς.την.καταντησατε.την..ελλαδα. Γι'αυτό.σας.ψηφησαε.να.μας. Βγάλετε.στο.δρομο.παλιοτομαρα. Αν.εχετε.πετσα.τσιπα.επανο.σας. Να.πατε.στον.αγηρηστο.και.να. Μην.εφανηστητε.παλι.στο.λαο. Ουστ.φονιαδες.μας.κλησατε.τα Σπίτια.

Απάντηση

25-01-2024 19:58Mario

Καλα ειναι παιδια να προχωρατε αργα και σταθερα. Μακρια απο δανεια και προγραμματα. Καλα ειναι κι αυτα, αλλα οχι σ ' αυτή την χωρα. Οτι μπορειτε να κανετε μονοι σας , γιατι όχι οι τράπεζες αλλα και το δημοσιο ειναι περισσοτερο επικινδυνο.

Απάντηση

25-01-2024 19:44Εκείνος

Πάρτε πουτανες τάλιρα.Λενε η τράπεζές.

Απάντηση

25-01-2024 19:00ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΟ ΓΑΙΔΑΡΟ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΥΤΑ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗ ΓΛΥΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ!!!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

25-01-2024 17:55Γιωργος

Μοιραζει χρημα καθε μερα ο παναγος,ο κοντονης,η δουσκα......εμ πως αλλιως θα βγει το "μεροκαματο" απο την νεα βοθροκρατια!!!!παρακολουθουνται καθε μερα απο τα τσιρακια του μιστερ μπιν,αν εγραψαν καλα λογια και αν του εκαναν διαφημιση και γλυψιμο.συνεχιστε εσεις το γλυψιμο και θα συνεχισουμε εμεις το κραξιμο.χαρα μας,ειναι!!!!!

Απάντηση

25-01-2024 16:24Sakis

Στους δρόμους η μισή Ευρώπη λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων κ επικεφαλίδα άρθρου στο ΜΜΕξαπατησης επιχορηγήσεις νέων αγροτών 100000.Αντι για ΜΜΕνημερωσης γίνανε τσιράκια τραπεζιτών κ πολιτικών Ξεφτίλα πλέον.

Απάντηση

25-01-2024 14:47Γιώργος

Εγώ πάλι από την άλλη ως μελετητής μιλώντας, έχω να πω τα εξής. Τα σχέδια βελτίωσης στη Θεσσαλία που μένω, πέρασαν όλα λόγω αύξησης προϋπολογισμού. Χαρές μεγάλες είχαμε, μέχρι που άρχισα να μιλάω με τους επιτυχόντες. Ένας ένας μου ξεφουρνίζει ότι μάλλον τελικά δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, βγήκε η προδημοσίευση των νέων αγροτών για το 2024. Μουδιασμένοι άπαντες! Ελάχιστοι πια ενδιαφερόμενοι και αυτοί φοβισμένοι επίσης. Εγώ αυτά ξέρω από την πραγματική αγορά. Διαβάζω τον τελευταίο καιρό στο agronews για τα άπειρα χρηματοδοτικά εργαλεία και λέω μάλλον στο site της Πειραιώς μπήκα. Αραδιασμένα τζάμπα τραπεζικά προιόντα από δω και από εκεί και απορώ, σε ποιον απευθύνονται; Στους χαρτογιακαδες τραπεζικούς, στους γιαλαντζί γεωργικούς συμβούλους, στους για τα πανηγύρια πιστοποιητικούς οργανισμούς των βιολογικών; Στους αγρότες και κτηνοτρόφους μας πάντως, σίγουρα όχι!

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία