Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Με παθογένειες η e-πλατφόρμα εξόφλησης παραγωγών σε 60 ημέρες

Στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων θα βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 26 Φεβρουαρίου η διαδικασία διασταυρώσεων της εξόφλησης των τιμολογίων νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων εντός 60 ημερών. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει για τη διάθεση της ψηφιακής πλατφόρμας στους ενδιαφερόμενους, σε εφαρμογή του νόμου 4492/2017, ωστόσο, οι δυσκολίες που ανακύπτουν είναι πολλές και ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν περαιτέρω διορθώσεις, να καταστήσουν την εφαρμογή ανενεργή.

kipeutika-3

Γιάννης Πανάγος

39
0

Το πρώτο και σημαντικότερο, όπως τονίζουν οι έχοντες γνώση του θέματος, είναι η γραφειοκρατία. Η διαχείριση της εφαρμογής είναι δύσκολη, απαιτεί συνεχή τεχνική υποστήριξη από λογιστή ή γνώστη της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνει μόνος του ο κάθε αγρότης, πράγμα που σημαίνει ότι ανάλογη θα είναι και η οικονομική επιβάρυνση της υποστήριξης αυτής της διαδικασίας.

Ήδη ακόμα και οι λογιστές έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, τονίζοντας ότι έχει μεν οικονομικό αντικείμενο γι’ αυτούς το όλο θέμα, θα φέρει όμως σε πολύ δύσκολη θέση τα μικρά λογιστικά γραφεία που δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό για να διαχειριστεί όλα αυτά τα παραστατικά και τη διαδικασία που απαιτείται.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να διευκρινισθεί επαρκώς, είναι το θέμα των επιταγών και στην περίπτωση των μεταχρονολογημένων επιταγών να καταστεί σαφές ότι προσμετράται ο χρόνος εξόφλησης και όχι ο χρόνος παράδοσης της όποιας επιταγής εις χείρας του πωλητή. Σε κάθε περίπτωση το σημείο αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ των συναλλασσομένων.


Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από την Τρίτη 26/2, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο ν. 4492/2017 για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας, στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2.2019) και υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, και η Υφυπουργός Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο «λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από αύριο, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

Βήματα για τη χρήση της εφαρμογής:

- Με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet, ο Παραγωγός (ή ο Έμπορος) υποβάλει αίτηση εισόδου στην παραπάνω εφαρμογή.

- Μέσα σε 25 μέρες από την επομένη που εκδόθηκε το τιμολόγιο ο Παραγωγός μπορεί να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και διόρθωση.

- Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, επίσης, έως και την 60ή ημέρα, ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί.

- Από την 61η μέχρι την 70ή ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν, διαμέσου της εφαρμογής, τις κάτωθι δυνατότητες:

α) Ο Παραγωγός μπορεί να σημάνει το τιμολόγιό του σαν «μη εξοφλημένο».

β) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα, με δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με τη μορφή .pdf των σχετικών παραστατικών.

- Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον προηγουμένως έχει καλέσει εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

«Η πλήρης εφαρμογή του νόμου είναι άλλο ένα βήμα για τον περιορισμό των αθέμιτων πρακτικών στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και την προστασία κυρίως των παραγωγών της χώρας μας από αυτές», δήλωσε ο κ. Αραχωβίτης.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

«Γραφειοκρατία και κόστος φέρνει η πλατφόρμα για εξόφληση στις 60 ημέρες»
(Ημερ/νια δημ. 19/02)


Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της λογίστριας-φοροτεχνικού Εύας Λιλιοπούλου στο Taxheaven, δύσκολα θα υπάρξει επιτυχημένη υπέρ των αγροτών εφαρμογή του μέτρου αυτού, συνεκτιμώντας το κόστος ενημέρωσης και τον κίνδυνο δημιουργίας «ολιγοψωνίου», δηλαδή όταν λίγοι αγοραστές ζητούν από πολλούς πωλητές ένα προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η τροφοδότηση με στοιχεία, της νέας αυτής πλατφόρμας, και μάλιστα στον βαθμό που δεν γίνει αυτοματοποιημένα (αυτόματη μεταφορά των δεδομένων των λογιστικών προγραμμάτων στην πλατφόρμα) είναι μια νέα εργασία, που θα απαιτήσει αρκετές ανθρωποώρες και εφόσον (το πιθανότερο) ανατεθεί στον λογιστή, πρέπει να αμειφθεί αναλόγως.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο παραγωγός θα πρέπει διαρκώς να αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία: στοιχεία των τιμολογίων και «Οφειλόμενο ποσό», μέσα σε προθεσμία 26 έως 50 ημερών από την έκδοσή τους, διαφορετικά του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου. Για όσες φορές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος επαναλάβει τη διαδικασία καταχώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύρωση (5%). Πέραν της 51ης ημέρας από την επόμενη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την φοροτεχνικό, εκτιμάται ότι θα προκύψουν σημαντικές δυσκολίες στην ενημέρωση των στοιχείων, δεδομένου ότι «το τελικώς πληρωτέο ποσό προς τον παραγωγό δεν είναι πάντα ισόποσο µε το ποσό του τιµολογίου που έχει εκδώσει, σε περιπτώσεις συµψηφισµού, επιστροφών και εκπτώσεων. Κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο έµπορος αφαιρεί τα παραπάνω σχετικά χρηµατικά ποσά τα οποία αποδεικνύονται µε νόµιµα παραστατικά. Επίσης, σε περίπτωση ελαττωµάτων στα προϊόντα, θα υπάρξει αντίστοιχη µείωση του ποσού του τιµολογίου» (αιτιολογική έκθεση του αρχικού νόμου).

Ο παραγωγός υποχρεούται, επίσης, να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στην ψηφιακή υπηρεσία.

Ειδικότερα: Στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο». Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη καταβολή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη φοροτεχνικό, δεδομένης της ισχυρής θέσης των εμπόρων, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός, για την ουσιαστική υλοποίηση εκ μέρους των παραγωγών, της σήμανσης «μη εξοφλημένο».

Πιο συγκεκριμένα, η κα Λιλιοπούλου αναφέρει

Υποχρεώσεις αγροτών και εμπόρων - «Ψηφιακή πλατφόρμα» (Ν. 4492/2017) – 12 επισημάνσεις

«Ξεκινάει η εφαρμογή της το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου» (Δελτίο Τύπου – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 15-2-2019) και άρα μπορεί να αρχίσει ηλεκτρονικά ο «έλεγχος» εφαρμογής των προθεσμιών  πληρωμής των τιμολογίων.

Αναλυτικά για το μέτρο αυτό μπορείτε να δείτε στο άρθρο μου Υποχρεώσεις Αγροτών και Εμπόρων κατά την εξόφληση τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων, μετά την τροποποίηση του Ν. 4492/2017.

Εκδόθηκε λοιπόν, η αναμενόμενη απόφαση 80/26402/08-02-2019 για τη "Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων".

Με βάση τα ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:

1) Τι είναι η Ψηφιακή «εφαρμογή /πλατφόρμα» και τι ελέγχει

Είναι Ψηφιακή Εφαρμογή-Υπηρεσία που λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη Διακίνηση και εμπορία Νωπών και Ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων (εφεξής εφαρμογή / «πλατφόρμα») για την υλοποίηση του ν. 4492/2017.

Ελέγχει την υποχρέωση εξόφλησης του τιμολογίου του παραγωγού εντός εξήντα ημερών από την έκδοσή του.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 του ν. 4492/2017, ορίζονται τα εξής:
«Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη».
Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται από 1/1/2018. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 «Η ισχύς των άρθρων 1 έως 4 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018».
Άρα οι έμποροι για τα τιμολόγια πώλησης ή αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία εκδίδονται από 1/1/2018 και μετά, πρέπει να τα εξοφλούν εντός 60 ημερών από την έκδοσή τους.

Επισήμανση:

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου: Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται (υποχρεωτικά) το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους. Άρθρο 11 ΠΟΛ.1003/31.12.2014). Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 20Χ1 τα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 20Χ1.

Άρα έτσι επιμηκύνεται η εξόφληση της πώλησης και μπορεί, να γίνει (αφού εκδοθεί πριν στοιχείο διακίνησης), σε 60 συν (15 έως 45 ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης του στοιχείου διακίνησης) ημέρες.

2) Πώς γίνεται η είσοδος στην «εφαρμογή/ πλατφόρμα» και τι συνέπειες έχει

Η υποβολή της αίτησης εισόδου στην εφαρμογή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) με χρήση εξατομικευμένων κωδικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxisnet και κατόπιν εξουσιοδότησης προσπέλασης των στοιχείων από τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.
Με την ανωτέρω εξουσιοδότηση προσπέλασης, οι ενδιαφερόμενοι συναινούν: α) για τη φύλαξη των προσωπικών στοιχείων τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών β) για περαιτέρω επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων γ) για πραγματοποίηση ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων από συναρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και δ) για πραγματοποίηση ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων σε μητρώα που τηρούνται από το ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενους αυτού φορείς, στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά στοιχεία τους.

3) Ποιοι δικαιούνται την εξόφληση των πωλήσεων τους, εντός 60 ημερών

α) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010.

Προσοχή:

Ο νόμος αναφέρει ότι: «Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, …» και άρα πρέπει να διευκρινιστεί αν αφορά και τους αγρότες του «Ειδικού» καθεστώτος Φ.Π.Α.

β) Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, καθώς και οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους
γ) Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

Προσοχή:
«Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θεωρούνται συγχρόνως παραγωγοί και έμποροι καθώς όταν αγοράζουν εγχώρια προϊόντα από παραγωγούς είναι έμποροι και οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όταν όμως αμέσως μετά από τη δική τους μικρή μεταποίηση, που δεν επηρεάζει το προϊόν ως προς την κατάταξή του στα νωπά και ευαλλοίωτα, το μεταπωλούν, είναι παραγωγοί. Θα ήταν άδικο να αγοράζουν πληρώνοντας τιμολόγια σε 60 μέρες και να εισπράττουν σε 180 ημέρες. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αντιμετωπίζονται ως παραγωγοί ή ως έμποροι ανάλογα με το αν διαθέτουν στην αγορά προϊόντα των μελών τους ή προϊόντα τρίτων» (από την Αιτιολογική του Νόμου).

4) Ποιοι υποχρεούνται σε εξόφληση των αγορών τους, εντός 60 ημερών

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011.

Προσοχή:
«Η υποχρέωση πληρωμής των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων εκ μέρους των χονδρεμπόρων, περιλαμβανομένων των super market, το αργότερο εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου» (ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3955/2011: «1. Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, εφόσον λάβουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον Τομέα Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία) και στις κατηγορίες 01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) και 02 (Δασοκομία και υλοτομία). Οι επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α' 151) δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο του παρόντος νόμου, ενώ οι διενεργούμενες από αυτούς εμπορικές πράξεις δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αφορούν αποκλειστικά σε προϊόντα δικής τους παραγωγής. 2. Με την εγγραφή του στο Μητρώο ο ενδιαφερόμενος έμπορος αποκτά Ειδικό Αριθμό Εγγραφής (Ε.Α.Ε.), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε εγγεγραμμένο και πρέπει να αναγράφεται σε κάθε συναφή με τους σκοπούς του νόμου αυτού συναλλαγή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ε.Α.Ε. αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε εμπορική πράξη, συναφή με αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές».

Σχετικά δείτε:

(1) Απόφαση αριθμ. 366/138268/ΦΕΚ 4831 Β΄/29.12.17 Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011

(2) Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooemporonmenu

β) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη μελών τους.

γ) Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

5) Ποιες συναλλαγές αφορά

Αφορά συναλλαγή Εμπόρου, που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο. Ειδικότερα:

α) Αφορά τις συναλλαγές χωρίς όριο αξίας

Κάθε συναλλαγή μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδοση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων έναντι τιμήματος. Άρα δεν υπάρχει όριο στην αξία των τιμολογίων.

β) Αφορά μόνο χονδρικές πωλήσεις

Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες καταναλωτές).

Προσοχή:
Ο Νόμος αναφέρεται σε «Τιμολόγιο» και όχι σε «Εκκαθάριση».

Σημειώνουμε ότι: «1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών ….. 12. Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. 13. Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.» (Ν. 4308/2014άρθρο 8).

Επίσης, σύμφωνα με Γνωμάτευση του Σ.ΛΟ.Τ.: « ….η διάταξη του άρθρου 2 («Εμπορική συναλλαγή») του Ν 4492/2017, δεν εμποδίζει την αυτοτιμολόγηση, στο πλαίσιο της εξασφάλισης ότι πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο σε κάθε πώληση αγαθών» (Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2265 ΕΞ 13.2.2018 - Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση).
Πρέπει να δοθούν σχετικές διευκρινίσεις, σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου, στην περίπτωση των «εκκαθαρίσεων».

γ) Σε σχέση με το είδος των αγροτικών προϊόντων.
Αφορά μόνο τα «Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα» και συνοπτικά: Λαχανικά – Φρούτα – Κρέατα – Γάλα – Τυριά και Γιαούρτι – Αλιεύματα – Αυγά – Βασιλικός πολτός – Σαλιγκάρια - Αλλαντικά.

Ειδικότερα ως τέτοια θεωρούνται τα εξής (Παράρτημα Ι του Νόμου):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Α'

 

 

Ντομάτες

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα

Κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάχανα

Μαρούλια, ραδίκια

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια

Αγγούρια

Πιπεριές

Μπιζέλια

Φασόλια

Κουκιά

Πατάτες

Γλυκοπατάτες

Μανιτάρια

Καρποί με κέλυφος

Μπανάνες

Σύκα

Αχλάδια

Εσπεριδοειδή

Σταφύλια

Πεπόνια, καρπούζια

Μήλα, αχλάδια, ακτινίδια και κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ρόδια

Κρέατα βοοειδών

Κρέατα πουλερικών

Κρέατα κονίκλων

Κρέατα χοιροειδών

Κρέατα προβατοειδών, αιγοειδών

Γάλα νωπό,  γάλα παστεριωμένο

Βασιλικός πολτός, Αλιεύματα

Αυγά πουλερικών με τσόφλι, Σαλιγκάρια

Φέτα

Τυριά

Γιαούρτι

Αλλαντικά

6) «Ιδιότητες / Ρόλοι κατά την είσοδο στην «εφαρμογή»

Στην εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται

α) με την ιδιότητα του «Παραγωγού» όπως αυτή προκύπτει από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (εφεξής Μ.Α.Α.Ε), το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Εφεξής Μητρώο Συνεταιρισμών) και το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (εφεξής Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε) και

β) με την ιδιότητα του «Εμπόρου» όπως προκύπτει από το Μητρώο Συνεταιρισμών και το Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε. (Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών).

Κατά την είσοδο τους στο πληροφοριακό σύστημα, πραγματοποιείται έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων με τις βάσεις δεδομένων των ως άνω Μητρώων και σε περίπτωση επιβεβαίωσης των στοιχείων, ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή.

Σε περίπτωση μη διασταύρωσης των στοιχείων, ο χρήστης καλείται να μεταβεί στο οικείο Μητρώο και να πραγματοποιήσει την εκεί απαιτούμενη διαδικασία εγγραφής ώστε να νομιμοποιείται να εισέλθει στην εφαρμογή.

Διευκρινίσεις πρέπει να δοθούν για τις περιπτώσεις που οι πελάτες των μεταποιητικών επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Εμπόρων».

7) Υποχρεώσεις και προθεσμίες του Παραγωγού για ενημέρωση της «πλατφόρμας»

α) Καταχώρηση στοιχείων των τιμολογίων μέσα σε προθεσμία 25 ημερών από την έκδοσή τους.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο «Παραγωγός» μπορεί να καταχωρίζει δίχως επιβολή προστίμου τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία του εκάστοτε τιμολογίου για διάστημα 25 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο «Παραγωγός» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαγραφή και επανακαταχώριση των ορθών στοιχείων ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ανάρτησης σε αρχείο με το μορφότυπο .pdf των σχετικών παραστατικών σε περίπτωση α) αμφισβήτησης στοιχείων τιμολογίου από τον έμπορο β) διαφωνιών μεταξύ εμπόρου παραγωγού.

Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία:

(1) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα

(2) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής
«Οφειλόμενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέσα στην προθεσμία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμολόγιο, αφαιρουμένων των ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του αναφερόμενου στο τιμολόγιο οφειλόμενου ποσού.

«το τελικώς πληρωτέο ποσό προς τον παραγωγό δεν είναι πάντα ισόποσο µε το ποσό του τιµολογίου που έχει εκδώσει, σε περιπτώσεις συµψηφισµού, επιστροφών και εκπτώσεων. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ο έµπορος αφαιρεί τα παραπάνω σχετικά χρηµατικά ποσά τα οποία αποδεικνύονται µε νόµιµα παραστατικά. Επίσης σε περίπτωση ελαττωµάτων στα προϊόντα, θα υπάρξει αντίστοιχη µείωση του ποσού του τιµολογίου» (αιτιολογική έκθεση του αρχικού νόμου).

Στο σημείο αυτό, εκτιμώ ότι θα προκύψουν σημαντικές δυσκολίες, στην ενημέρωση των στοιχείων.

β) Καταχώρηση των τιμολογίων μέσα σε προθεσμία 26 έως 50 ημερών από την έκδοσή τους (Με επιβολή πρόστιμου)

Από την 26η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου και μέχρι την 50η ημέρα, ο «Παραγωγός» εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία του τιμολογίου, πλην όμως του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.

Για όσες φορές εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος επαναλάβει τη διαδικασία καταχώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύρωση.

Για το ίδιο διάστημα και για τις περιπτώσεις σήμανσης διαφωνίας του εμπόρου, ο παραγωγός μπορεί να προβεί για μια μόνο φορά και χωρίς επιβολή προστίμου σε ακύρωση και επανακαταχώριση στοιχείων τιμολογίου, εφόσον τα στοιχεία του αρχικού τιμολογίου είχαν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα.

Προσοχή:

Πέραν της 51ης ημέρας από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων των τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί.

γ) Επισήμανση του τιμολόγιου ως «μη εξοφλημένο» (Προθεσμία: από την 61η μέχρι την 70η ημέρα).

Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή υπηρεσία.

Ειδικότερα: Στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου, ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο». Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη καταβολή.

Δεδομένης της ισχυρής θέσης των εμπόρων, πρέπει να υπάρξει προβληματισμός, για την ουσιαστική υλοποίηση εκ μέρους των παραγωγών, της σήμανσης «μη εξοφλημένο».

8) Δυνατότητες των Εμπόρων σχετικά με τις πληροφορίες που εισαγάγουν οι παραγωγοί στην «πλατφόρμα»

α) Δυνατότητες από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου έως και την 60η ημέρα

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των απαιτήσεων των «Παραγωγών» που απορρέουν από τα τιμολόγια και αφορούν τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου έως και την 60η ημέρα, ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί, με την υποχρεωτική συμπλήρωση κειμένου τεκμηρίωσης, προς άμεση ενημέρωση του εκάστοτε συναλλασσόμενου «Παραγωγού», προκειμένου ο δεύτερος είτε να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις-τροποποιήσεις διαγραφή, κατά το επιτρεπτό χρονικό διάστημα, είτε να απαντήσει στη διαφωνία του εμπόρου.

β) Δυνατότητες αμφισβήτησης του ισχυρισμού του Παραγωγού, περί μη εξόφλησης (Προθεσμία: από την 61η μέχρι την 70η ημέρα).

Στο χρονικό διάστημα από την 61η μέχρι την 70η ημέρα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου και σε περίπτωση αμφισβήτησης του ισχυρισμού του Παραγωγού, περί μη εξόφλησης, δίνεται εκατέρωθεν η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα.

Σε περίπτωση μη άρσης της αμφισβήτησης, επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία. Η Υπηρεσία πριν την εισήγηση της στο αρμόδιο όργανο για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καλεί εγγράφως τους ενδιαφερόμενους να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

9) Διαδικασία ελέγχου και επιβολή προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης μη εισαγωγής από τον παραγωγό των στοιχείων των τιμολογίων.

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής «αρμόδια αρχή».
Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων.

Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση διαπίστωσης μη εισαγωγής από τον παραγωγό των στοιχείων των τιμολογίων στην εφαρμογή, επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το 5% της αξίας του τιμολογίου.

10) Κυρώσεις σε Εμπόρους και Παραγωγούς

α) Έμπορος
(i) Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)  της αξίας του τιμολογίου.

(ii) Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.

(iii) Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του τιμολογίου.

β) Παραγωγός
Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία (στοιχεία των τιμολογίων και «Οφειλόμενο ποσό»), του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.

Προσοχή: Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

11) Συνοπτικό Χρονολόγιο υποχρεώσεων

 

Προθεσμίες

Ενέργειες Παραγωγού

Ενέργειες Εμπόρου

15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών

Απώτατος χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου

 

Καταχώρηση στην ''Πλατφόρμα '' έως 25η ημέρα από την έκδοση των τιμολογίων

Χωρίς επιβολή προστίμου

Ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των απαιτήσεων των «Παραγωγών» που απορρέουν από τα τιμολόγια

Καταχώρηση στην ''Πλατφόρμα '' από την 26η έως 50η ημέρα από την έκδοση των τιμολογίων

Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 5%, της αξίας του τιμολογίου

Ο «Έμπορος» έχει τη δυνατότητα να σημάνει καταχώριση με την οποία δεν συμφωνεί

Πέραν της 51ης ημέρας από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τροποποίησης των στοιχείων.

 

 

Προθεσμία: από την 61η μέχρι την 70η ημέρα

Ο «Παραγωγός» μπορεί να σημάνει το τιμολόγιο του ως «μη εξοφλημένο».

Δίνεται η δυνατότητα να εκθέσουν άπαξ τους ισχυρισμούς τους και να αναρτήσουν τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα.

Σε περίπτωση μη άρσης των αμφισβητήσεων επιλαμβάνεται η αρμόδια υπηρεσία.

Καλούνται εγγράφως να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

Καλούνται εγγράφως να εκθέσουν εντός 10 ημερών τους ισχυρισμούς τους.

 

12) Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης 80/26402/08-02-2019 αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15-2-2019). Η «εφαρμογή» θα ανοίξει το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ.Α.Τ.

Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι: «Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι, δύσκολα θα έχουμε επιτυχημένη υπέρ των Αγροτών εφαρμογή του μέτρου αυτού, συνεκτιμώντας το κόστος ενημέρωσης και τον κίνδυνο δημιουργίας "ολιγοψωνίου" (Δηλ. Λίγοι αγοραστές ζητούν από πολλούς πωλητές ένα προϊόν).

Σε κάθε περίπτωση όμως, η τροφοδότηση με στοιχεία, της νέας αυτής πλατφόρμας, και μάλιστα στον βαθμό που δεν γίνει αυτοματοποιημένα (αυτόματη μεταφορά των δεδομένων των λογιστικών προγραμμάτων στην «πλατφόρμα»)  είναι μια νέα εργασία, που θα απαιτήσει αρκετές ανθρωποώρες και εφόσον (το πιθανότερο) ανατεθεί στον λογιστή, πρέπει να αμειφθεί αναλόγως.»

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

Μέλος του Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία