BACK TO
TOP
Θεσμικά

Χάνουν το χαρακτήρα απειλούµενων φυλών µαζί και την ενίσχυση

Σε άµεσο κίνδυνο η βραχυκερατική φυλή βοοειδών που αγγίζει τα 7.500 κεφάλια ενώ τον χαρακτηρισµό είναι κοντά στο να χάσουν οι αίγες Σκοπέλου και ο ίππος Πίνδου. Για µεθοδεύσεις σε αρκετές εκτροφές που βρίσκονται στο Μέτρο των Σπάνιων Φυλών κάνουν λόγο οι κτηνοτρόφοι.

slide1

Γιώργος Κοντονής

16
0

Πρόβατα Μούρθια και Ασάφ που περνάνε για ελληνικές φυλές, βοοειδή µε 1,4 µέτρα ύψος που τα βλέπουν οι έλεγχοι βραχυκερατικά και αίγες που λίγο πριν την προκήρυξη του σχετικού Μέτρου, πάντα βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο των 10.000 θηλυκών, για να ενισχύονται ως απειλούµενες. Έτσι περιγράφουν στην Agrenda την κατάσταση που επικρατεί στο Μέτρο 10.1.9 «Σπάνιες Φυλές», εκτροφείς αυτόχθονων φυλών ζώων, που βλέπουν πλέον τον αριθµό των κεφαλιών ορισµένων φυλών να αυξάνονται σε τέτοιο βαθµό, ώστε την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο δεν θα αξιώνουν την αντίστοιχη ενίσχυση.

Κύριο παράδειγµα εδώ, η βραχυκερατική φυλή όπου ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο για 7.359 πιστοποιηµένα ζώα µετά τη 2η προκήρυξη των Σπάνιων Φυλών (Μέτρο 10.1.9), την ώρα που το όριο για τα βοοειδή είναι 7.500 για µία απειλούµενη φυλή. Ο αντίστοιχος αριθµός για τα αιγοπρόβατα είναι 10.000. Μάλιστα, από τη 2η πρόσκληση η οποία έµεινε ανοιχτή για 20 ηµέρες, σύµφωνα µε όσους έχουν γνώση των πραγµάτων, πέρασαν και κάποιες εκτροφές που εκφράζονται αµφιβολίες για το αν πράγµατι τηρούσαν τα κριτήρια του Μέτρου.

Ο λόγος που συµβαίνουν τα παραπάνω οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφής κανονισµός-φάκελος για το ποια ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά των αυτόχθονων φυλών, που τις ορίζουν ως τέτοιες. Για παράδειγµα, σωµατική ανάπτυξη, χρωµατισµός κ.λπ, για να µπορούν οι έλεγχοι να τα ξεχωρίζουν στοιχειωδώς σε ένα βαθµό. ∆εύτερον, θεωρείται ότι ένα πρόγραµµα γονιδιακής ταυτοποίησης σε συνδυασµό µε τη διατήρηση σοβαρών γενεολογικών βιβλίων από τους ίδιους τους παραγωγούς δεν θα άφηνε χώρο για µεθοδεύσεις. Σηµειώνεται εδώ πως ένα τέτοιο πρόγραµµα γονιδιακής ταυτοποίησης µε συλλογή δειγµάτων πραγµατοποιεί η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αυτή τη δράση την χρηµατοδοτεί µόνη της η Ένωση µε ίδια κεφάλαια για να φτάσει στο σηµείο να αναγνωριστεί γονιδιακά η βραχυκερατική φυλή.

Σηµειώνονται παρακάτω τα όρια των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 817/2004 που ορίζει το κατώφλι κάτω από το οποίο µια φυλή θεωρείται ως απειλούµενη µε εγκατάλειψη:

Βοοειδή: 7.500

Αίγες και Πρόβατα:10.000

Ιπποειδή: 5.000

Χοίροι: 15.000

Οι αίγες σκοπέλου που είχαν δηλωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 2018 (1η προκήρυξη Μέτρου Σπάνιων Φυλών), έφτανε τα 9.222 ενταγµένα ζώα, και οι ίπποι Πίνδου τα 4.781 ζώα. Οι υπόλοιπες φυλές, σύµφωνα µε τα στοιχεία που είχε δώσει στη δηµοσιότητα ο ∆ηµήτρης Παππάς από το Κέντρο Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων, δεν φαίνεται να έχουν πρόβληµα όσον αφορά τα όρια.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές