BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πεπονόφλουδα από Βορίδη στους «γέροντες» της Φέτας

Ανατροπή χωρίς προηγούμενο επέρχεται στις διαβουλεύσεις για την Διεπαγγελματική της Φέτας, μετά την δημοσιότητα που πήρε η απόφαση Βορίδη αναφορικά με τους όρους για την αναγνώριση οργανώσεων αυτής της μορφής.

KAR_4227-YPAAT__DIEPAGGELMATIKH_FETA_IAN_20

Γιάννης Πανάγος

162
1

 Επί της ουσίας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ξέροντας τι είχε υπογράψει στις 17 Δεκεμβρίου 2019, έβαλε στη… φάκα, τους παλαιοκομματικούς συνδικαλιστές όλων των αποχρώσεων που επεδίωκαν να μοιρασθούν με το δικό τους τρόπο και χωρίς πολλές αποδείξεις για τα στοιχεία παραγωγής γάλακτος (εν προκειμένω αιγοπρόβειου) των μελών τους.

Η σαφής αναφορά στην απόφαση του υπουργού, σχετικά με την υποχρέωση υποβολή στοιχείων «παραγόμενων, εμπορευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων» και μάλιστα υπογεγραμμένων από ορκωτό λογιστή, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ταυτόχρονα κάνει τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών κατά βάση οργανώσεων που δεν διαθέτουν ούτε επαρκή αριθμό μελών αλλά και ούτε αξιόλογες ποσότητες παραγωγής γάλακτος, να τρέχουν και να μη φτάνουν.

Έτσι, εκεί που νόμιζαν ότι με το Σχέδιο Καταστατικού που υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν κάνει κατά πως ήθελαν τη μοιρασιά των θέσεων στα όργανα διοίκησης της υπό σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη Φέτα, τώρα διαπιστώνουν ότι η κατανομή αυτών των θέσεων είναι απολύτως προσωρινή και λήγουν με την αναγνώριση της οργάνωσης.      

Τα παραπάνω φαίνεται να αντιλαμβάνονται καλά τα μέλη του Κλαδικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτρόφων, που με ανακοίνωσή τους τονίζουν τα ακόλουθα:

«Ο Εθνικός Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ” στη Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, στην Κατερίνη με θέμα την ίδρυση της Διεπαγγελματικής Φέτας αποφάσισε τα παρακάτω:

Ο Εθνικός Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ” μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης 2745/328012 που καθορίζει τα θέματα και τις λειτουργίες για την ίδρυση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, αποφασίζει τη συμμετοχή του στην υπό ίδρυση Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας.

Συγχαίρει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη για την σύνταξη και υπογραφή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, γιατί με αυτή μπαίνουν πλέον οι κανόνες της πλήρους διαφάνειας στην ίδρυση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. 

Καλεί δε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος ΠΟΠ ΦΕΤΑ στη γρήγορη σύνταξη του καταστατικού της εν λόγω υπό ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης.

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων καλεί όλους τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, που δεν συμμετέχουν στους Συνεταιρισμούς – μέλη του Κλαδικού Συνεταιρισμού να αποφασίσουν ποιος θα τους αντιπροσωπεύει στην Οργάνωση για να έχουμε σύντομα τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των ενδιαφερομένων για να αποφασισθεί η αντιπροσωπευτικότητα του κάθε συμμετέχοντα.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας πρέπει να γίνει και θα γίνει ΤΩΡΑ.

Η Οργάνωση όμως αυτή θα είναι σύννομη και με τους εθνικούς νόμους, αλλά και τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας που θα διαχειρίζεται ένα από τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα του πλανήτη, θα γίνει και με το πιο νόμιμο, και το καλύτερα δομημένο καταστατικό του πλανήτη.

Εμπρός λοιπόν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ο καθένας με το μπόι του» 

 

Ειδικότερα, στην επίμαχη Απόφαση Βορίδη για τις Διεπαγγελματικές αναφέρονται κατά γράμμα τα εξής:

«Για να αναγνωριστεί µια εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην καθ’ ύλην αρµόδια ή αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανάλογα µε τον τοµέα ή τους τοµείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.

Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυµία και η έδρα της ∆Ο και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του καταστατικού της ∆ Ο και τα συστατικά έγγραφα των µελών της ανάλογα µε την νοµική τους µορφή, νοµίµως επικυρωµένα, σύµφωνα µε τις σχετικές µε τη νοµική µορφή τους διατάξεις,

β) κατάσταση των µελών της, στην οποία περιλαµβάνονται τουλάχιστον η επωνυµία, η έδρα τους και το ΑΦΜ τους,

γ) νόµιµα επικυρωµένο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόµιµης εκπροσώπησης της ∆Ο,

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, όπου θα βεβαιώνεται ο µέσος όρος των τριών προηγούµενων ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης  των παραγόµενων και  των εµπορευόµενων ή µεταποιηµένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τοµέα  ή των τοµέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση και θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της αιτούσας ∆Ο και από ορκωτό λογιστή, µόνο για τα οικονοµικά στοιχεία που θα περιλαµβάνονται σε αυτήν.»

Στην τελευταία παράγραφο του παραπάνω αποσπάσµατος από την απόφαση Βορίδη (17/12/2019) για τις ∆ιεπαγγελµατικές, θα παιχθεί, όπως όλα δείχνουν, όλο το παιχνίδι µέχρι την αναγνώριση της ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας. Όσο για τις «καρέκλες» στη διοικητική δοµή της οργάνωσης, θα καθορισθούν, καθώς φαίνεται, σε δύο δόσεις. Άλλοι θα συµµετέχουν στην προσωρινή διοίκηση που θα αναλάβει την κατάθεση του Φακέλου και άλλοι θα αναδειχθούν στις θέσεις ευθύνης της οργάνωσης αµέσως µετά την αναγνώρισή της. Μ’ αυτή την έννοια, η χαρά των «αυτόκλητων» κατά κάποιο τρόπο εκπροσώπων του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας που έβαλαν την υπογραφή τους στο σχέδιο καταστατικού της ∆ιεπαγγελµατικής, µάλλον θα κρατήσει για λίγο, καθώς στη συνέχεια οι θέσεις στα διοικητικά όργανα θα µοιρασθούν µε βάση «τον όγκο των παραγώµενων και εµπορευόµενων ή µεταποιηµένων ποσοτήτων της τελευταίας τριετίας». Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι θέσεις στα όργανα διοίκησης της ∆ιεπαγγελµατικής θα προκύψουν αναλογικά και µε βάση την παραγωγική δραστηριότητα των υποψήφιων προς συµµετοχή στην οργάνωση φορέων.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Κλαδικός Συνεταιρσµός Αιγοπροβατοτρόφων µε 15 αξιόλογους συνεταιρισµούς µέλη που αποδεδειγµένα διαχειρίζεται ένα πολύ µεγάλο µέρος της εγχώριας παραγωγής πρόβειου και αίγιου γάλακτος, θα εξασφαλίσει τη «µερίδα του λέοντος» στις θέσεις ευθύνης, βάζοντας στην άκρη τις συνδικαλιστικές κατά βάση οργανώσεις που υπολείπονται σε παραγωγικό έργο ή έχουν ελάχιστη σχέση µε την παραγωγική βάση, όπως η περίπτωση του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).   

Αυτό σηµαίνει ότι η προσπάθεια συγκρότησης της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας, αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά περιπετειώδης. Κι αυτό, παρά τον «λευκό καπνό» που φάνηκε να βγαίνει από τον 6ο όροφο της Αχαρνών 2, όταν οι συνδαιτυµόνες του κλάδου και ο υπουργός Μάκης Βορίδης φωτογραφίζονταν µε πλατιά χαµόγελα, έχοντας µπροστά τους το υπογεγραµµένο σχέδιο καταστατικού.

Ο προσωρινός, απ’ ότι φαίνεται, αποκλεισµός από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της υπό ίδρυση Οργάνωσης, των συνεταιριστών που συστρατεύονται µε τον Κλαδικό Συνεταιρισµό Αιγοπροβατοτρόφων, δηλαδή της µόνης παραγωγικής οργάνωσης του κλάδου, εξελίσσεται σε θρυαλλίδα των εξελίξεων. Οι νέοι κατά βάση επαγγελµατίες της αιγοπροβατοτροφίας οι οποίοι από την πρώτη στιγµή δεν έδειξαν διατεθειµένοι να «καταπιούν» τα τετελεσµένα που προσπάθησαν να δηµιουργήσουν οι ξεπερασµένοι από τα πράγµατα «αγροτοπατέρες» βρίσκουν τώρα τον τρόπο να δώσουν τη δική τους απάντηση. Τη βρίσκουν µέσα από το ίδιο το γράµµα του νόµου, δηλαδή την απόφαση Βορίδη για τις ∆ιεπαγγελµατικές. Σηµειωτέον ότι η διαφωνία δεν έχει να κάνει µε την πλειοψηφία που εξασφαλίζει στα όργανα διοίκησης της ∆ιεπαγγελµατικής η πλευρά των µεταποιητών (γαλακτοβιοµηχανίες και τυροκοµεία). Το πρόβληµα αρχίζει µε την παλινόρθωση που επιχειρείται των αποδεκατισµένων από πλευράς παραγωγικής βάσης οργανώσεων (κατά πρώτον του ΣΕΚ και σε δεύτερο λόγο της ΠΕΚ και της Οµοσπονδίας Θεσσαλών Κτηνοτρόφων), την ώρα που παραµερίζεται γι’ αυτό η µόνη ισχυρή παραγωγική οργανωτική δοµή, δηλαδή ο Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων.

Οι τελευταίοι, µέσω των εκπροσώπων, παραβρέθηκαν το µεσηµέρι της Πέµπτης στην Κατερίνη, σε µια προσπάθεια να επανεξετάσουν την κατάσταση, µετά τα τελεσµένα που επιχείρησε να παρουσιάσει η διαβούλευση της πλατείας Βάθη. Η λύση φαίνεται να προκύπτει ωστόσο µέσα από την πιστή εφαρµογή της απόφασης που υπέγραψε στις 17 ∆εκεµβρίου ο υπουργός Βορίδης. Βάσει αυτής, ανεξαρτήτως από το ποιο προσωρινό ∆Σ θα καταθέσει το φάκελο για τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, η κατανοµή των θέσεων τόσο στη Γενική Συνέλευση (17 θέσεις οι µεταποιητές και 16 οι κτηνοτρόφοι) όσο και στο ∆Σ (4 θέσεις ο ΣΕΒΓΑΠ, 1 οι τυροκόµοι, 1 ο Ο∆ΙΠΠΑΦ και 3 οι κτηνοτρόφοι) εκ µέρους των κτηνοτρόφων θα καθορισθούν µε βάση την παραγωγική βάση των αντίστοιχων οργανώσεων. Σε αυτή, ο Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων υπερέχει κατά κράτος, εποµένως εξασφαλίζει εκ προϊµίου µια ή και περισσότερες έδρες στη διοίκηση που θα αναδειχθεί από την ψηφοφορία.    

 

Η πιστή εφαρμογή της απόφασης Βορίδη μάλλον αποκαθιστά την τάξη

Ο «τοκετός υπό πίεση» στον οποίο κατέληξαν το βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας 13 Ιανουαρίου οι συµµετέχοντες στη διαδικασία κατάρτισης του νέου καταστατικού, βάσει του οποίου θα διαµορφωθεί και η εκπροσώπηση στα όργανα της ∆ιεπαγγελµατικής, προκάλεσε στη συνέχεια ζωηρές αντιδράσεις, τόσο από τους απόντες, λόγω µη πρόσκλησης, στην εν λόγω διαδικασία, όσο και από εκείνους που δεν κρίθηκε αναγκαίο να είναι στην τελική φάση διαβούλευσης για τη σύνταξη του καταστατικού.

Το πρόβληµα άρχισε να ξετυλίγεται µε τον αποκλεισµό από το νέο ∆Σ της ∆ιεπαγγελµατικής του Κλαδικού Συνεταιρισµού Αιγοπροβατοτρόφων. Σ’ αυτόν συµµετέχουν, ως γνωστό, 15 µεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισµοί (έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν τουλάχιστον άλλοι 4) και οι οποίοι αποτελούν την πιο αξιόλογη οργανωτική δοµή του κλάδου.

Οι πληροφορίες έφεραν από νωρίς τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Αγελαδοτρόφων Αιγοπροβατοτρόφων Θεσσαλίας, Γιώργο Βαϊόπουλο, να εκφράζει ζωηρά τη διαµαρτυρία του µε το σκαρίφηµα καταστατικού στο οποίο κατέληξε η οµάδα εργασίας της πλατείας Βάθη. Ανάλογη στάση φάνηκε να τηρούν στη συνέχεια και τα περισσότερα από τα µέλη του συνεταιρισµού. Κι αυτό γιατί, εκτός εκπροσώπησης στο εννεαµελές ∆Σ της ∆ιεπαγγελµατικής -το οποίο µε βάση τα νέα δεδοµένα θα είναι απολύτως προσωρινό- έµένε ο εν λόγω Κλαδικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων.

Σηµειωτέον ότι στο νέο σχήµα, η µεταποίηση θα έχει τον έλεγχο 6 εδρών, ενώ οι κτηνοτρόφοι θα περιορισθούν στις 3 έδρες.

Ειδικότερα, 4 έδρες θα έχει ο ΣΕΒΓΑΠ και από 1 ο Ο∆ΙΠΠΑΦ και οι Τυροκόµοι Θεσσαλίας. Έτσι, από την πλευρά των κτηνοτρόφων, 1 έδρα πάει στον ΣΕΚ, 1 στον ΠΕΚ και 1 στην Οµοσπονδία Kτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Κλαδικός συνεταιρισµός αιγοπροβατοτρόφων µένει εκτός ∆Σ.

Παράλληλα στο πλαίσιο της ∆ιεπαγγελµατικής ορίζεται η λειτουργία ενός ακόµη οργάνου, που ονοµάζεται Συνέλευση. Εκεί 17 θέσεις προορίζονται για την µεταποίηση και 16 για τους κτηνοτρόφους. Η πολύωρη συνάντηση των φορέων ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευµα της ∆ευτέρας 13 Ιανουαρίου και αφού όλες οι πλευρές έβαλαν νερό στο κρασί τους, ο φάκελος οριστικοποιήθηκε και αποφασίστηκε να προχωρήσει και να τύχει αναγνώρισης η Οργάνωση.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

22-01-2020 22:16Κωνσταντιδελλης Μάνος

Σωστά!! Όσοι παράγουν να έχουν θέση στο ΔΣ και στην ΓΣ ..Εμείς ως Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσοτοπου Λέσβου με ομάδα παραγωγών γαλακτος..Η παραγωγή μάς σε γάλα είναι 4000 χιλ τόνους γάλα, παράγουμε 1000 τόνους ΦΕΤΑ ΠΟΠ..Είμαστε απο την νησιωτική Ελλάδα... Πρέπει να είμαστε και εμείς στο νεο Σχήμα..

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Πληρωμές