Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Πότε υποχρεούνται οι νεοεισερχόμενοι αγρότες να τηρούν βιβλία

Επανέρχεται τακτικά στο προσκήνιο και γράφεται σε πολλές εφηµερίδες, sites  (και όχι µόνο) ότι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκειµένου να µπορέσουν να τύχουν της λήψης βεβαίωσης του νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα.

22_13

Γιώργος Παπαδημητρίου

52
1


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει -ποτέ δεν ίσχυε. Ας δούµε γιατί:

Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».

Η εν λόγω απόφαση ορίζει:
1. Στην §α: «α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1, περ. α) και β) του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία»
2. Στην §β: «[...]Εποµένως και ο νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων».
3. Στην §γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσίας µας, δίδονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων».

Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289;  το αυτονόητο: επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (ν.4389/2016), ο οποίος µε το άρθρο 65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, προκειµένου να θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης. Με την ανωτέρω απόφαση λοιπόν, διευκρινίζεται πως, ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε στο ειδικό είτε το κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτικό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπιση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης.

Επανέρχοµαι στην απόφαση της 26.03.18, η οποία έχει δηµιουργήσει ντόρο για το τίποτα και από του πουθενά. Η χειρότερη παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι, παίρνουν αποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κείµενο και τις χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων.

Αφορµή να γράψω το σηµερινό µου άρθρο ήταν ο τίτλος δηµοσιεύµατος σε τοπικό επαρχιακό τύπο: «Υποχρεωτική η τήρηση λογιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει.

Γράφει λοιπόν η απόφαση: «Εκ των παραπάνω διαλαµβανοµένων για να χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αγρότη, εποµένως και της τήρησης λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 1289/70109/28-06-2017 έγγραφο µας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήµατος».

Με απλά λόγια:
1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, µε όλους όσοι έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρότης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 του ν.4389/16 τα είναι: α) Να έχει αγροτική εκµετάλλευση, β) να είναι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) να διαθέτει το 30% του συνολικού του χρόνου, δ) να έχει κάνει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι η εκµετάλλευση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ.
3. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες για την ένταξή τους στα βιβλία, υποχρεώνονται από τις διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών και συγκεκριµένα από την ΠΟΛ.1201/16, η οποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έχουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς από 01.01 του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές.
4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2019 εισέπραξαν επιδότηση νεοεισερχόµενων αγροτών (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται) υποχρεούνται από 01.01.20 να είναι ενταγµένοι στο κανονικό καθεστώς, (αν η είσπραξη έγινε το 2018, να ενταχθούν από 01.01.19 κλπ).
5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν ενταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆.Ο.Υ. και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01.20 στο κανονικό καθεστώς των αγροτών.
6. Όσοι δεν το κάνουν στο προβλεπόµενο διάστηµα αλλά αργότερα (µε σκοπό να αποφύγουν το πρόστιµο των 100 ευρώ της εκπρόθεσµης ένταξης), σε περίπτωση ελέγχου κινδυνεύουν να τους επιβληθεί πρόστιµο 2.500 ευρώ.

Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ότι: άλλο οι επιδοτήσεις που φορολογούνται κι άλλο οι επιδοτήσεις που υποχρεώνουν έναν αγρότη να ενταχθεί στα βιβλία ή όχι. Για ακριβείς φορολογικές πληροφορίες, ο µόνος αρµόδιος να απευθύνεστε είναι ο λογιστή σας.

Το άρθρο φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 4 Ιουλίου μαζί με το περιοδικό Profi.

 

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

06-07-2020 11:06ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στον να θεωρηθεί κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ξεχάσατε το βασικό να Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία