Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Σε 16,8 εκατ. η επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας στους Έλληνες αγρότες

Σε 16, 876 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα επιστραφεί στους Έλληνες παραγωγούς το οποίο προέρχεται από την παρακράτηση πιστώσεων δημοσιονομικής πειθαρχίας για τις άμεσες ενισχύσεις το ημερολογιακό έτος 2019 και δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το οικονομικό έτος 2020, σύμφωνα με την διόρθωση που έγινε στις 30 Νοεμβρίου στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1769 της Επιτροπής.

127539919_4803487236359044_4233386052392665627_o

711
0

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2020, ενώ οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση μόνον εάν τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2021.

Άρθρο 1

Τα ποσά των πιστώσεων που θα μεταφερθούν από το οικονομικό έτος 2020 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) και του άρθρου 12 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 και τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονομικό έτος 2021, στο ποσοστό αναπροσαρμογής, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Τα ποσά που θα μεταφερθούν υπόκεινται στην απόφαση μεταφοράς της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

Άρθρο 2

Οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση μόνον εάν τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2021.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παράρτημα με τις επισιτροφές ανά κράτος μέλος είναι διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία