Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Οι αστοχίες με το Εθνικό Απόθεμα βαριά προίκα στις νέες πληρωμές

Οµολογία αποτυχίας των αρµοδίων αρχών και ειδικότερα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστούν το θέµα της κατανοµής δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα της περασµένης χρονιάς, συνιστά η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών µε βάση την οποία τα 28 από τα 45 εκατοµµύρια ευρώ της περασµένης χρονιάς, κάλυψαν αιτούντες της Κρήτης.

47a_pin

Γιάννης Πανάγος

1848
0

Η ανακοίνωση είναι επηρεασµένη από το ότι τα… παιδιά, ακούσανε τα βήµατα του εισαγγελέα στις σκάλες του ΟΠΕΚΕΠΕ και «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Γιατί, ενώ επί 4 χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν ανακοίνωνε ποιοτικά στοιχεία της κατανοµής, µετά τις αποκαλυπτικές δηµοσιεύσεις του Agronews επί του θέµατος τους προηγούµενους µήνες άρχισε να το κάνει και µάλιστα, µε την τελευταία ανακοίνωση, επιχειρεί να αποδείξει ότι παίρνει και χρήµατα πίσω. Η εν λόγω ανακοίνωση ωστόσο, δεν µπορεί να δώσει  άλλοθι στα έργα και ηµέρες των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε µπορεί να ξεπλύνει  τις ευθύνες και την παράβαση  καθήκοντος των ∆ιευθυντών.

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής.


Πολιτική ευθύνη για τα χορτοκοπτικά σε... πουρνάρια 
  Μπορεί να θεωρηθεί η κατανοµή εθνικού αποθέµατος σωστή όταν και µε βάση την ανακοίνωση της 12ης Ιουλίου 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε ανάκληση και µείωσε της αξίας των δικαιωµάτων εθνικού αποθέµατος 2020 µέσα στην τρέχουσα χρονιά κατά 8 εκατ. ευρώ κοντά στο 20% (για την ακρίβεια 18%);  ∆ηλαδή σε αξία ένα στα πέντε δικαιώµατα δόθηκε παράνοµα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό συνιστά παταγώδη αποτυχία που θα έχει και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χώρα.
Είναι φυσικό, η ευθύνη τώρα, ενόψει και της πληρωµής του 2021 να πέφτει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σπύρο Λιβανό. Επειδή η χιονοστιβάδα µε τις καταγγελίες θα συνεχιστεί και άλλα δικαιώµατα θα ανακληθούν δεν µπορεί να βγαίνει σε δηµόσιο βήµα, όπως έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα και να δικαιολογεί τους υπεύθυνους του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτές τις παρανοµίες τις επιτρέπει ο κανονισµός, συνεπικουρούµενος από τον αρµόδιο γραµµατέα κ. Μπαγινέτα. Τους διέψευσαν οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ µε την οµολογία της παταγώδους αποτυχίας τους.  Μπορεί να θεωρηθεί η κατανοµή του εθνικού αποθέµατος σωστή όταν µειώνονται, είτε γιατί υπάρχει λάθος στον υπολογισµό είτε γιατί φοβήθηκαν τις καταγγελίες οι διευθυντές, τα δικαιώµατα που χορηγήθηκαν σε 23.820 αιτούντες, δηλαδή στο 97%;

Επίσης όσο και να θέλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κρυφτεί πρέπει οι διευθυντές να απαντήσουν τι γίνεται µε τις αγριελιές σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Επιστέφονται τα παράνοµα δικαιώµατα σε δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα; Τί γίνεται µε τις καταπατηµένες εκτάσεις βοσκοτόπων της τεχνικής λύσης, τα ψεύτικα Ε9 και τα ανύπαρκτα ζώα; Και το κυριότερο τα ίδια κριτήρια ανάκλησης θα εφαρµοστούν και για το 2019, όπως και για τα αµέσως προηγούµενα χρόνια (µετά το 2017), δηλαδή εκεί όπου άνοιξαν οι «χαραµάδες» µε την κατανοµή δικαιωµάτων από το εθνικό αποθέµα;  Μπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη η κατανοµή του εθνικού αποθέµατος όταν ο Μ.Ο. (µέσος όρος) των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που ανακλήθηκαν αφορά στο 4% των αιτούντων (978) οι οποίο όµως είχαν λάβει το 12.5% των δικαιωµάτων (Χρυσή Visa) ύψους 5,5 εκ ευρώ; Εκ των οποίων µάλιστα οι περισσότεροι µεταβίβασαν τα δικαιώµατα αµέσως µετά την πληρωµή τους; Εικάζεται δε ότι πολλοί εξ αυτών, µετά την πληρωµή του πρασινίσµατος και της εξισωτικής έχουν λάβει περί τα 15 εκατ. ευρώ συνολικά από µια λαθροχειρία στην οποία επί της ουσίας τους διευκόλυνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.


Αν υπάρχει ευαισθησία, αυτό οφείλει να απαιτήσει ο υπουργός Λιβανός και να διορθώσει την αδικία με τα παράνομα δικαιώματα

Η ανακοίνωση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά της 6.10.2021 έπρεπε να συνοδεύεται µε τις παραιτήσεις των ∆ιευθυντών που έκαναν τους υπολογισµούς και τα τραγικά λάθη στην κατανοµή κατανοµή των ενισχύσεων. Αν υπάρχει ευαισθησία, αυτό οφείλει να απαιτήσει τώρα ο κ. Λιβανός. Επίσης τα ποσά που ανακλήθηκαν πλησιάζουν το 1% από το 2,5% της οριζόντιας µείωσης που επέβαλε στην βασική ενίσχυση όλων των παραγωγών για να δώσει παράνοµα δικαιώµατα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει την πολιτική υπευθυνότητα, ο Λιβανός, να επιστρέψει τα «κλοπιµαία» από τους παραγωγούς πίσω µέχρι 15.10.2021; Το ότι προλαβαίνει είναι σίγουρο, το αν το θέλει είναι το ερώτηµα.

Υπάρχει όµως µια πιο σοβαρή πλέον αιτία για την οποία επιβάλλεται, ο κ. Λιβανός, να ζητήσει τις παραιτήσεις αυτών που τα τελευταία χρόνια παρέσυραν προηγούµενους υπουργούς να λένε ότι οι καταπατηµένοι βοσκότοποι µε πουρνάρια ενεργοποιούν δικαιώµατα και να οδηγούν στην κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα χωρίς να διαθέτουν ζώα.  Ας συµβουλευτεί και κανέναν άλλο εκτός της γνωστής φατρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον παραπληροφορεί και τον βάζει να λέει πράγµατα που δεν ισχύουν. Ο κανονισµός 1307/2013  στο Άρθρο 9 µε τον τίτλο «Ενεργός γεωργός» αναφέρει ρητά  στην 1η παράγραφο: 1. ∆εν χορηγείται άµεση ενίσχυση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων είναι κυρίως εκτάσεις διατηρούµενες σε κατάσταση κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια και τα οποία δεν ασκούν επί των εκτάσεων αυτών την ελάχιστη δραστηριότητα που προβλέπουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο β), Η υπουργική απόφαση µε αριθµ 1584/66059/2.7.2015  (ΦΕΚ 1337 τ.Β΄) ορίζει στο άρθρο 1 παράγραφοι β και Ε την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα για τους βοσκότοπους  Β. Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή σύµφωνα µε την παρ. 4.α του άρθρου 2, η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο και Ε. Ε. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση σύµφωνα µε την παρ. 4.β του άρθρου 2, η κοπή και αποµάκρυνση της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να µην υπερβαίνει το ύψος των εβδοµήντα εκατοστών.

Και για να το καταλάβει ο κ. Μπαγινέτας που είναι γεωπόνος, όταν η πλειοψηφία των ελληνικών βοσκοτόπων περιέχει ξυλώδη βλάστηση (πουρνάρια) και πέτρες και βράχια, είναι δυνατόν να πιστεύει, ότι αυτοί που πήραν παράνοµα Εθνικό Απόθεµα 500-1000 στρεµµάτων σε καταπατηµένα βοσκοτόπια, χωρίς ζώα ότι  κουρεύουν τα πουρνάρια και το επιτρέπει ο κανονισµός;

Πλούσιο υλικό για το επόµενο βιβλίο Μπαγινέτα

Για να καταλάβει το πρόβληµα,  όπως είναι αδύνατο να καλλιεργούνται χιλιάδες στρέµµατα αγριλιές στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας (Φλώρινα, Καστοριά κλπ) στα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε παράνοµα Εθνικό Απόθεµα, έτσι είναι αδύνατο στους ελληνικούς βοσκοτόπους  να γυρίζουν χορτοκοπτικά και να κουρεύουν πουρνάρια σε χιλιάδες στρέµµατα.  Αν υπήρχε µια τέτοια περίπτωση, θα είχε ενδιαφέρον να την συµπεριλάβει στο επόµενο βιβλίο του. Εποµένως, αυτοί που εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο εξόφθαλµα ανεφάρµοστο και πέρα από την γεωργική παραγωγή, όπως η καλλιέργεια αγριελιάς στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, πρέπει να  τους ζητηθεί η παραίτηση και για έναν επιπλέον λόγο. Στη προσπάθεια τους να µην αποκαλυφθεί η απάτη ευνούχισαν και εµποδίζουν συνειδητά κάθε έλεγχο που αποκαλύπτει τόσο την καταπάτηση των δηµοσίων βοσκοτόπων µε τα πλαστά Ε9 παρά µάλιστα και τις σηµαντικές αντιρρήσεις ελεγκτών του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η εµµονή στο νοµότυπο έλεγχο ξεφτιλίζει τους ίδιους και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός κι αν χρειάζεται να δηµοσιευθούν τα mail των ελεγκτών που έχουν γίνει viral µεταξύ των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Τα περί αποφυγής της άνισης µεταχείρισης πήγαν περίπατο, χορεύεi η «µηχανοπαρέα»

Αναµφίβολα από την τελευταία ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει αβίαστα ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας. Αναµένεται δε, νέος κύκλος αντιδράσεων των κτηνοτρόφων της χώρας (ανάµεσα και των Κρητικών), ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φέρει για µια ακόµη φορά τη χώρα αντιµέτωπη µε τις ελεγκτικές αρχές της Ε.Ε που ήδη παρακολουθούν στενά το θέµα. Το πόσο αµετανόητοι είναι οι υπεύθυνοι του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται και από το γεγονός ότι παρά τον ορυµαγδό καταγγελιών, προχώρησαν εκ νέου σε κατανοµή σε 73 περιπτώσεις (τα καλά ρουσφέτια - Χρυσές  Visa) µε Μ.Ο 10.750 ευρώ βασική ενίσχυση (συνολικά περίπου 25.000) όταν ο Μ.Ο του Εθνικού αποθέµατος είναι τα 1.825 ευρώ βασικής ενίσχυσης (συνολικά περίπου 3.500 ευρώ). Πράγµα που σηµαίνει για τους 73 κατανεµήθηκε 6 φορές πάνω από το µέσο όρο ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεµα. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 περί αποφυγής άνισης µεταχείρισης πήγε περίπατο ή αλλιώς… θέλει η µηχανοπαρέα να κρυφτεί και  η χαρά δεν την αφήνει.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία