Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Προφάσεις εν αμαρτίαις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΕΘνικό Απόθεμα

Συνειδητά εκπρόθεμα και με επιλεγμένες ελλείψεις, δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιες πρώτες απαντήσεις στα τεράστια ερωτηματικά που σκεπάζουν τη διαχείριση των δημόσιων βοσκοτόπων και τα δικαιώματα ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεμα κατά την τελευταία τριετία, στάση που επιβεβαιώνει τις μεγάλες παραβάσεις που έχουν γίνει και τις οποίες συνεχίζει να κρύβει κάτω από το χαλί το «κονκλάβιο» του Οργανισμού Πληρωμών και το συνδικάτο του ΟΣΔΕ.

IMG-20210220-215739

Γιάννης Πανάγος

3893
4

Προφάσεις εν αμαρτίαις και χρονοκαθυστέρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Απόθεμα

Σε νέα επιστολή που απευθύνουν προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρμόδιες αρχές κτηνοτροφικοί σύλλογοι με γνώση του θέματος, καυτηριάζουν την παρελκυστική τακτική που ακολουθεί ο Οργανισμός, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι πρώτες απαντήσεις εκ μέρους των αρμοδίων ήρθαν μετά από 97 ημέρες, όταν η διοικητική διαδικασία προβλέπει ως όριο τις 50 ημέρες, μόνο και μόνο για να αποτραπούν οι νομικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων κτηνοτρόφων.     

Αναλυτικά η επιστολή των κτηνοτροφικών συλλόγων έχει ως ακολούθως: 

 

                                                                                                            Αμύνταιο, 12/10/2021

 

 

Προς : 1) Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελάς Δημήτρης

              2) Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων

              3) Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

Κοιν: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό

 

 

Θέμα: Ελλιπής και καθυστερημένη αποστολή στοιχείων για την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος Βασικής Ενίσχυσης 2020 επί της από 29.6.2021 επιστολής μας (πρωτόκολλο ΟΠΕΚΕΠΕ 1.7.2021)

 

Σχετικά με το αριθμ. 52168.4.10.2021 έγγραφό σας:

 

Κύριοι,

Την απάντηση σας στο νόμιμα υποβληθέν αίτημα μας, παραλάβαμε δυστυχώς μετά από 97 ημέρες, τις διπλάσιες δηλαδή από τις 50 ημέρες όπως ρητά ορίζεται από την διοικητική διαδικασία ως ανώτατο όριο για την απάντηση σε αίτημα πολίτη ή φορέα από τις δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που μας εμπόδισε στην άσκηση των νόμιμων ενεργειών μας, για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Η απάντηση κρίνεται εξόχως ελλιπής, αφού δεν περιλαμβάνει σειρά κρίσιμων στοιχείων.

Επειδή ακόμη και από τα ελάχιστα στοιχεία που μας κοινοποιήσατε, ισχυροποιούνται οι ενδείξεις μας για την ύπαρξη σειράς παράτυπων διαδικασιών που έλαβαν χώρα στην κατανομή του εθνικού αποθέματος 2020 και οι οποίες ζημίωσαν τα μέλη μας στη Δυτική Μακεδονία, θα απευθυνθούμε στον αρμόδια δικαστική αρχή για την λήψη των υπολοίπων απαραίτητων για τη δικαίωση μας.

Επί των όσων διαλαμβάνονται στο αριθμ.52168.4.10.2021 έγγραφο σας Σημειώνουμε τα κάτωθι:

 

Σημείο Α.

 1. Προσπάθεια παρουσίασης εκτεταμένου περιεχομένου χωρίς να έχει ζητηθεί: Μεγάλο τμήμα του περιεχομένου αναφέρεται σε διατάξεις Κανονισμών και ερμηνείες Αποφάσεων και συμπεριλαμβάνει ανακοινώσεις άλλα ήδη γνωστά και τετριμμένα τόσο σε μας όσο και τον νομικό μας, με προφανή στόχο να δημιουργεί την εντύπωση, της εκτεταμένης απάντησης παραλείποντας βέβαια τις επίμαχες διατάξεις που δεν έχουν τηρηθεί κατά την κατανομή.
 2. Ενίσχυση των ισχυρισμών μας για ενδείξεις παράτυπης κατανομής του εθνικού αποθέματος 2020 καθώς, σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας την Κρήτη, με έλλειψη ελεύθερων βοσκοτόπων, κατανεμήθηκαν δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης για το Εθνικό Απόθεμα 2020 για βοσκοτόπια (ΠΕ1) σε 1.400.222 στρέμματα που αποτελούν το 84%!!!! του συνόλου όσων κατανεμήθηκαν στην χώρα. Εντούτοις, στη Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας μια περιοχή από τις λίγες της χώρας που διαθέτει ακόμη ελεύθερα δημόσια βοσκοτόπια για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας κατανεμήθηκαν αντιστοίχως δικαιώματα σε βοσκοτόπια (ΠΕ1) για μόλις 13.222 στρέμματα δηλαδή μόλις το 8% , με άλλα λόγια ποσοστό ΥΠΟ δεκαπλάσιο (10 φορές λιγότερο) από αυτό της Περιφέρειας Κρήτης . Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους για τις ενδείξεις παρατυπιών.

III. Ψευδής ισχυρισμός των υπηρεσιών για το στοιχεία τα συμφωνητικά ενοικίασης στο τέλος του σημείου Α:

«Σημειώνουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εμπλέκεται ούτε συλλέγει στοιχεία κόστους σε

συμφωνητικά ενοικίασης μεταξύ ιδιωτών».

Ψευδής διότι :

α) Το υπόδειγμα του μισθωτηρίου που περιλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε ετήσια

εγκύκλιο τού ΟΣΔΕ αλλά και στην τελευταία, 28811/08.05.2020 (ΟΣΔΕ 2020) στο Παράτημα 7 περιέχει το υπόδειγμα μισθωτηρίου και στο σημείο 3 του υποδείγματος αναφέρει «3. ΜΙΣΘΩΜΑ.. Το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται σε ……ευρώ» περιλαμβάνει δηλαδή ως υποχρεωτικό το στοιχείο του ετήσιου ενοικίου που μπορεί να είναι και 0.

β) με την ίδια εγκύκλιο όλα τα ενοικιαστήρια που συνοδεύουν ετήσια τις ΑΕΕ

σκανάρονται υποχρεωτικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣΕΑΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε έτος αίτησης. Αιτηθήκαμε νόμιμα να μας τα δώσετε με συγκεκριμένες προδιαγραφές τήρησης των προσωπικών δεδομένων για να τα αξιοποιήσουμε νομικά ως έχοντες έννομο συμφέρον. Απόδειξη της σκόπιμης ψευδούς αναφοράς των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι μόλις πριν 10 ημέρες, μέλος μας παραγωγός έλαβε πρακτικό από τριμελή επιτροπή εξέτασης της ένστασης του από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με παρατήρηση μεταξύ άλλων «Μη ορθή θεώρηση του γνησίου των υπογραφών στο μισθωτήριο της ένστασης και υπάρχει διαφορά στο μίσθιο μεταξύ μισθωτηρίου ΑΕΕ και μισθωτηρίου ένστασης»

Επίσης είναι παραπάνω από προφανής η προσπάθεια υπευθύνων που συνέταξαν το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

α) να μην μας γνωστοποιήσουν τα μηδενικά ή πολύ χαμηλά ενοίκια των

αμφισβητούμενων ενοικιαστηρίων καταπάτησης των δημόσιων βοσκοτόπων της Δυτικής Μακεδονίας

β) να μην αποκαλυφθεί ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες με καταπατημένα δημόσια βοσκοτόπια υπέβαλαν αντί μισθωτηρίων λευκές σκαναρισμένες σελίδες, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τους κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα παράνομα. Τα στοιχεία αυτά θα καταθέσουμε στις αρμόδιες αρχές γιατί είναι προφανής η παράνομη προσπάθεια από αρμόδιους υπαλλήλους να παρεμποδίσουν την άσκηση κάθε νόμιμης ενέργειας προάσπισης των συμφερόντων μας.

 

Σημείο Β.

 1. Από τα 5.530,08 εκτάρια (55.300 στρέμματα) βοσκοτόπων για τα οποία κατανεμήθηκε Εθνικό Απόθεμα Βασικής Ενίσχυσης σε βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας τα 2.711,2 εκτάρια (27.112 στρέμματα) αφορούσαν αιτούντες από απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή το 49%, οι μισές εκτάσεις συμμετείχαν στην τεχνική λύση, ήταν δηλαδή εκτάσεις δημόσιων βοσκοτόπων που ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια γνώριζε και διένειμε στους κτηνοτρόφους με ζώα. Αυτές τις εκτάσεις λοιπόν των 27.112 στρεμμάτων ιδιοποιήθηκαν με αμφισβητούμενα έγγραφα οι αιτούντες από απομακρυσμένες περιοχές οι οποίοι καμία καλλιεργητική και παραγωγική σχέση δεν είχαν και δεν μπορούσαν να έχουν με την Δυτική Μακεδονία.

Ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ το γνώριζε αυτό, ότι αυτές οι εκτάσεις δεν ήταν στη διάθεση των αιτούντων, προχώρησε στην κατανομή εθνικού αποθέματος. Εξάλλου, το γεγονός ότι υπάρχει πλεόνασμα ελεύθερων βοσκοτόπων στην Δυτική Μακεδονία δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα 27.000 στρέμματα (από τα συνολικά 55.300) δεν αποτελούν καταπατημένους δημόσιους βοσκοτόπους τα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε χρησιμοποιήσει στην τεχνική λύση 2020 αφού δεν χρειαζόταν.

 

Κατόπιν τούτων επανερχόμενοι δια του παρόντος εγγράφου επιμένουμε στην διαβίβαση ουσιαστικών και κρίσιμων στοιχεία που δεν μας δόθηκαν με το 52168/04.10.2021 έγγραφο σας

 1. Όλα τα έγγραφα και τους πίνακες που συνοδεύουν τα έγγραφα της 03.06.2021 και

07.06.2021 όπως και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων από τον

ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει αυτού του εγγράφου

 1. Όλα τα στοιχεία της απόφασης κατανομής του εθνικού αποθέματος 2020 που

ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 και ολοκληρώθηκε στις 29.6.2021

 1. Τα στοιχεία της Γνωμοδότησης που συνοδεύουν το πρακτικό 13 της 05.04.2021 βάσει του οποίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε νομότυπους αντί ουσιαστικούς ελέγχους που αποτελεί κίνητρο των υπερβολικών αιτήσεων για ΕΑ (στοιχεία του πρακτικού 13 έχουν δημοσιευθεί στον τύπο)
 2. Όλα τα μισθωτήρια που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δημόσιες εκτάσεις

βοσκοτόπων των 27.112 στρεμμάτων για τα οποία, άλλωστε , και ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι δεν ανήκουν στην νόμιμη κατοχή των αιτούντων καθώς και τα μισθωτήρια ή άλλα έγγραφα κατοχής που κατατέθηκαν για τα υπόλοιπα από τα 55.300 στρέμματα, ώστε με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες να απευθυνθούμε στα αρμόδια Δασαρχεία και το Κτηματολόγιο για να μας επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις ώστε να τεκμηριώσουμε νομικά την άνιση μεταχείριση και τις νόμιμες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων μας. 

Συνυπογράφουν :

 • Ο Αγροτικός Σύλλογος φυτικής παραγωγής Δήμου Άργους Ορεστικού, πρόεδρος ο κ. Μάνος Θωμάς,
 • Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Καστοριάς Μακεδνός, πρόεδρος ο κ. Μόσχος Θωμάς,
 • Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου και,
 • Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, πρόεδρος ο κ. Μπαϊρακτάρης Αργύρης,
 • Ο Αγροτικός Σύλλογος Βοΐου , πρόεδρος ο κ. Αβραάμ Εγρές.
 • Ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Βούρινος Νομού Κοζάνης και περιχώρων, αντιπρόεδρος ο κ. Τσανίδης Χαράλαμπος  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

 

Σχόλια (4)
Προσθήκη σχολίου

14-10-2021 21:29Eleni

Αφού αφήνετε να μπαίνουν όλοι να παίρνουν επιδοτήσεις ένα αφμ έχει κάνει 10 μεταβιβάσεις με αιμοληψία και περνούν απόθεμα. Μια οικογένεια παίρνουν 15 άτομα απόθεμα και μετά λέει φταει η τεχνητή λύση έλεος ξεφτίλες δεν γίνεται να μπαίνει ο κάθε άσχετος και κάθε άσχετη που όταν απνε για ελέγχους από οπεκεπε τους ενημερώνουν πριν και δείχνουν πρόβατα από τον γείτονα ξεφτυλες. Που βλέπεις τις άσχετες με το νύχι 2 μέτρα και μου το παίζει λεε κτηνοτροφισα χαχαχα και τον άσχετο που πάει να το παίξει κτηνοτρόφους όταν του έχετε έλεγχος και μπερδεύει πασπαροποδης ελεοςςςςςςςς Κόψε τους όλους γαμω.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)

14-10-2021 14:25Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Το σύστημα είναι βρόμικο και μυρίζει απο το κεφάλι. Η περίπτωση Πέτσα (ναι αυτού που μας διέταζε με το δάχτυλο) τι γίνεται αβαβα .!!! Τα παιδιά απο την Κρήτη που βάλθηκαν να μην αφήσουν ανοιχτή έκταση και απειλούν θεούς και δαίμονες σε περίπτωση που δεν πληρωθούν και χάσουν τις επιδοτήσεις; Τα παιδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ ΄που όπου θέλουν κάνουν ελέγχους , όπως θέλουν και χτυπάνε και καλοκαιριάτικα ένα εκτός έδρας για τα μπάνια του λαού μωρέ!!!. Τα παιδιά εξυγιαντές της Νέας Πασεγές που στήνουν άλλο παραμάγαζο, λές και πρίν ήταν κάπου αλλού. Και τέλος οι Περιφερειάρχες με τους αρμόδιους /αναρμόδιους αντιπεριφερειάρχες... και πάει λέγοντας. Ελλάδα Μπανανία και όποιος προλάβει και κάνει την ΓΕΡΗ ΚΟΝΟΜΑ. ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΣΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ.!!!

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία