Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Έλεγχος Φλεβάρη για συνδεδεμένη στο σκληρό σιτάρι, Μάρτιο βάμβακος

Στους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας καλούνται να προχωρήσουν τις επόµενες ηµέρες -πιθανότατα µε το νέο έτος- οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να ακολουθήσει αρχικά τον Φεβρουάριο η πληρωµή της συνδεδεµένης σκληρού σίτου και αργότερα µέσα στον Μάρτιο της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.

6_24

3546
0

Με έλεγχο στα καρτελάκια  Φεβρουάριο η συνδεδεμένη  σκληρού, Μάρτιο βάμβακος  

Βάσει του κανονισµού, πρέπει να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιµότητας, να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις, για να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέµµα.

Βάσει εγκυκλίου, οι εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύπτουν από τα παραστατικά ετικετών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι:

  • Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία αποστολής ή τιµολόγια να έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2021. Αν υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2021 και το τιµολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο να έχειεκδοθεί µέχρι 15/02/2021.
  • Οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου σίτου να έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2021.
  • Αντίστοιχα για το βαµβάκι είναι:
    Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία αποστολής ή τιµολόγια να έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021. Για ξεχωριστό δελτίο αποστολής να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021 και το τιµολόγιο, που αναφέρεται σ’ αυτό να έχει εκδοθεί ως 15/06/21.
  • Οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου βάµβακος να έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021.

Κατάρτιση για τη β’ δόση του «14χίλιαρου»

Να ξεκινήσουν τα µαθήµατα κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα περιµένουν οι δικαιούχοι του Υποµέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων», ώστε να µπορέσουν να λάβουν τη β’ δόση πληρωµής των 4.200 ευρώ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η τελευταία δόση, που αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% του συνολικού ποσού στήριξης των 14.000 ευρώ, καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξή τους, µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων.

Υπενθυµίζεται πως έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση προς τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την κατάρτιση των δικαιούχων του υποµέτρου 6.3 και στις 2 Νοεµβρίου 2021 η απόφαση ένταξης Πράξης µε τίτλο «∆ράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων για ∆ικαιούχους Γεωργούς του Υποµέτρου 6.3.».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία