Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Μεταβατική θητεία Λυκουρέντζου σε ΕΛΓΑ, αντιπρόεδρος ο Φερετζάνης

Παρατείνεται με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1072) μεταβατικά η θητεία του προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου που έληγε στις 19 Νοεμβρίου 2022, ενώ παράλληλα ορίζεται από την 1η Δεκεμβρίου νέος αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Φερετζάνης.

likourentzos-1

824
0

Την παράταση θητείας Προέδρου, τον ορισμό Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ., προβλέπει η σχετική απόφαση (Αριθμ. 3245/348733) του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά που τέθηκε σε ισχύ την την 20η Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση: Το γεγονός ότι στις 19-11-2022 λήγει η θητεία: α) του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4859/2021, β) του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α. που ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 2638/294314/ 15-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 975) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. που ορίσθηκαν με τηνυπ’ αρ. 2639/294315/15- 11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 975) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2960/368301/ 20-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1099) απόφαση.

  1. Τις υπ’ αρ. 2712/15-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ87Ν46ΨΧΞ5- Ζ2Π) και 2725/15-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΨ146ΨΧΞ5-ΟΤ3) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.
  2. Την ανάγκη συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον ως άνω Οργανισμό, αποφασίζουμε:
  3. Παρατείνεται μεταβατικά, από τη λήξη της, η θητεία του Ανδρέα Λυκουρέντζου του Θεοφάνους, ιδιωτικού υπαλλήλου, πτυχιούχου του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 619713, ως Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.
  4. Ορίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., ως εξής:

α) Τον Ανδρέα Λυκουρέντζο του Θεοφάνους, ιδιωτικό υπάλληλο, πτυχιούχο του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 619713, Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., μεταβατικά, ως Πρόεδρο.

β) Τον Γεώργιο Φερετζάνη του Αναστασίου, Δικηγόρο, πτυχιούχο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 609938, μεταβατικά, ως Αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου 2022. Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον ανωτέρω οριζόμενο μεταβατικό Αντιπρόεδρο, καθήκοντα Αντιπροέδρου εξακολουθεί να ασκεί ο Νικόλαος Δούκας του Ιωάννη.

γ) Τον Χρήστο Γιαννακάκη του Παναγιώτη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 882884, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Δελημήτη του Θεοφίλου, Γεωπόνο, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 271420, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου.

δ) Την Αικατερίνη Δαρδαμάνη του Αποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με Α.Δ.Τ. Χ 960584, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Βασιλική Λουρίδα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Τ 079789, υπάλληλο του ιδίου κλάδου και Υπουργείου.

ε) Την Χαρίκλεια Ζησίμου του Γεωργίου, Κτηνίατρο, υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με Α.Δ.Τ. ΑΟ 497387, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο του Δημητρίου, Οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 979782, εκπρόσωπο του ιδίου Υπουργείου.

στ) Τον Μιχαήλ Στογιάννο του Νικολάου, Γεωπόνο, μέλος της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων των κλάδων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με Α.ΔΤ. Χ 134027, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Δελησταμάτη του Μόσχου, Κτηνίατρο, Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με Α.Δ.Τ. ΑΙ 906816, εκπρόσωπο του ιδίου Επιμελητηρίου.

ζ) Την Ελισσάβετ Καλκανδή του Παύλου, αιρετή εκπρόσωπο του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), με Α.Δ.Τ. ΑΚ 619762, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Κόντο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 435095, αιρετό εκπρόσωπο του ιδίου προσωπικού.

  1. α) Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

β) Οι θητείες του μεταβατικού Προέδρου και του μεταβατικού Αντιπροέδρου λήγουν με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του ν. 4735/2020.

  1. Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α.: 9420898638/18-11-2022.
  2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 20η Νοεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχετικό ΦΕΚ διαθέσιμο εδώ

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία