Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Θεσμικά

Για όλο το '23 το αγροτικό πετρέλαιο, με ΚΥΑ τα ποσά και οι δικαιούχοι

Με όρους ακατάσχετου και ανεκχώρητου εισάγεται η ρύθμιση για την επιστροφή αγροτικού πετρελαίου στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης 17 Μαρτίου.

petrelaio1

21833
38

Η περιγραφή της ρύθμισης αναφέρει ότι με κοινή υπουργική απόφαση που θα έρθει σε δεύτερο χρόνο, μετά τη ψήφιση του νόμου, θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της ενίσχυσης.

Αναλυτικά το εδάφιο για τη ρύθμιση επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου αναφέρει:

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη του τέταρτου εδαφίου, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας».

Εισφορές στον ΟΓΑ καταβάλλουν οι Νέοι Αγρότες με φωτοβολταϊκά έως 500κW

Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων αγροτών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 500 KW θεσπίζεται με ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά νέους αγρότες, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα καθώς και αγρότες που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα μικρότερα των 500 kW, είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τουλάχιστον για μια πενταετία, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του πολυνομοσχεδίου, υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έχουν:

α) Οι ασφαλισμένοι αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην ΟΓΑ.

β) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο μέτρο της πρώιμης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας.

Η ένταξη στο ανωτέρω μέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον ΕΦΚΑ, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό.

δ) Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW)».

Σχόλια (38)
Προσθήκη σχολίου

24-03-2023 08:04Μαρία κατερινη

Όταν χρησιμοποιείς τα εργαλεία για να πηγαίνεις στην δουλειά Ξοδεύεις γύρω στα 150 - 200 κάθε μήνα χωρίς να βάλω οργωματα ράντισματα ο ελγα τα θέλει όλα τρέχουν και επιστροφή μου δίνουν μόνο 40€ εκεί καταντησαμε

Απάντηση

19-03-2023 08:45Naitis

Ηθελα να εκφράσω φωναχτά την σκέψη που κάνω εδω και 35 χρόνια που είμαι Ειδικου καθεστώτος...και απο 9 χρονών παιδαρέλι στην αυλακιά...Είς που αποδεδειγμένα με τιμολόγια (σπόροι λιπάσμσατα πετρέλαιο φυτοφάρμακα) επιδοτούμενος, σπέρνει αγροτικά προιόντα γιατί δεν εχει το δικαίωμα εφκ????πετρέλαιο επιστροφή όχι απόδειξη αλωνίσματος μπά....επιστροφή φπα? ουτε κατα διάνοια...μονο ελγα πληρωμή στο φουλ κ ας μην παίρνει ποτέ αποζημίωση.... Να σταματησουν τότε και οι οικονομικές υποχρεώσεις....να δούμε ταχειά θα δείξει τίνος μανούλα θα λείψει!!! με τους τζάμπα ψευτόμαγκες κατα κύριο.....(κ φυσικά δεν εννοώ εκείνους που ναι στη μπλάνα στο κουρνιαχτό κ στη βουνιά!!!!!)

Απάντηση

17-03-2023 13:00αγροτης Ε.

Αυτό αφορά όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες πχ και μελισσοκόμους η μόνο καλλιέργειες??

Απάντηση

17-03-2023 10:50💬 💬

ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΓΕΛΟΊΑ . ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΚΛΆΜΑΤΑ.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

17-03-2023 10:42Πέλλα

Γ@μιουντε όλα τα κόμματα από την μεταπολιτευση και μετά γιατί από τότε ξεκίνησε η καταστροφή του αγροτικού κόσμου. Ρεμάλια θυμάμαι το 98 το ροδάκινο είχε τιμή 102 δραχμές και τώρα 2023 έχει ο. 28 λεπτά. Οι ζημιές στα καιρικά φαινόμενα παραμένουν ίδιες και ι ταχύτητες τον εκάστοτε κυβερνήσεων παρέμειναν ίδιες δλδ σε σλοουμοσιον.... Κανένας δεν έφτιαξε κάτι κρατικό για τον αγρότη που το 70%στην Ελλάδα προέρχεται από αγροτική οικογένεια. Οι αποζημιώσεις είναι δικά μας λεφτά που τα κρατάνε επίτηδες αυτοί για να κερδίσουν και χρόνο και χρήμα απτο δικό μας ηδρωτα. Δώστε τα λεφτά στο κόσμο θα αρχίσουμε να περνούμε κεφάλια..

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

17-03-2023 09:51kosmas

amma exame ton xltler olla kalitera ua itane u exame k sklabous p afti ua ekanan tin doulia

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (2)

17-03-2023 08:25ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΓΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!!!

Απάντηση

17-03-2023 06:57Αγανακτησμενος

Ελλάς το μεγαλείο σου.Οι πιο ακριβοπληρωμένοι πολιτικοί και οι πιο φτωχοί αγρότες.Ο φερόμενος και ως πρωθυπουργός Κούλης,εισπράτει από το 99,9 των αγροτών περισσότερες επιδοτήσεις.Καλα ρε παιδιά,να τον χειροκρότανε απο αλλα επαγγέλματα το καταλαβαίνω,ο αγροτοκτηνοτροφος γιατί;

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

16-03-2023 22:45Τρελαμενος

Γαμω τα σπίτια σας δώστε τα ντε μινιμις ρε μπάσταρδα έχουμε οικογένειες υποχρεώσεις....εγώ είμαι 40 χρονών και ψηφίζω μια ζωή νέο δημοκρατία αλλά ποτέ ξανά με αυτήν την κοροϊδία άι στο διάολο μαλακές

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (3)

16-03-2023 22:10🌀🌀🌀🌀

Πάρτε το όταν το δώσουν . Και πεστε και ευχαρηστω. Τώρα εάν δεν τα θελεται . Γιατί θα σας " πέσουν " λίγα τα λευτα. Δηλώστε λάθος λογαριασμό .

Απάντηση
Περισσότερα σχόλια
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία